Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nya siffror: Priserna på bostäder fortsätter ner

Stockholm: Här sjunker priserna som mest. Under oktober 2017 gick antalet försäljningar ner med 15 procent i innerstaden.

Prisnedgången fortsätter på bostadsmarknaden och det är Stockholm som är loket i utförsbacken.

Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Nu jämför analytiker marknaden med tiden för Greklandskrisen 2011 och Leman-kraschen 2008.

Priserna för bostadsrätter sjönk med en procent i riket och två procent i Stockholm under oktober.

I Storstockholm pekar siffrorna för hela 2017 mot samma nivåer som 2016.

– Det är första gången sedan Greklandskrisen 2011 som utvecklingen på årsbasis närmar sig noll. Det är det tydligaste tecknet på att denna prisnedgången inte bara är en säsongstrend utan en större inbromsning, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Avmattningen på bostadsrättsmarknaden är tydligast i Stockholmsområdet där fyra av tio lägenheter säljs.

Statistiken baseras på försäljningen av 29 934 bostadsrätter under augusti 2017 - oktober 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2017 - juli 2017, tolvmånaderssiffran med augusti 2016 - oktober 2016 och i enmånadssiffran jämförs juli 2017 - september 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Vid tidigare nedgångar på marknaden har priserna först börjat falla i Stockholm, sedan har resten av Sverige i stort sett följt efter med olika lång fördröjning.

– Vi har samma klimat nu som 2011 vid Greklandskrisen. Än har vi inte negativa årssiffror men tendensen pekar på att riket närmar sig plus-minus noll, säger Per-Arne Sandegren som nämner marknadens utveckling efter Leman-kraschen 2008 som ett annat jämförbart exempel.

LÄS MER: Det här innebär det nya amorteringskravet

Mörkertal bakom siffrorna

Dessutom döljer sig ett mörkertal bakom siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Många säljare har inte fått de bud man förväntat sig och därför avbrutit sina affärer.

Och den här gruppen finns inte med i statistiken.

– Tittar man på de sista månaderna ser vi en liten minskning av antalet affärer, men jämför man 2017 med 2016 ser vi ingen nedgång i antalet försäljningar av bostadsrätter i Sverige, säger Per-Arne Sandegren.

I specifika områden, som i Stockholms innerstad, kan man märka en minskning av antalet affärer och en markant ökning av antalet objekt på marknaden.

– I oktober var antalet slutförda bostadsrättsköp i Stockholms innerstad cirka 15 procent färre än vid samma period i fjol, säger Per-Arne Sandegren.

LÄS MER: ”Skriverierna påverkar slutpriserna”

”Bostadsmarknaden i en ny fas”

Villamarknaden är även den trögast i Stockholmsområdet, sett till helår:

Statistiken baseras på försäljningen av 15 107 villor under augusti 2017 - oktober 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2017 - juli 2017, tolvmånaderssiffran med augusti 2016 - oktober 2016 och i enmånadssiffran jämförs juli 2017 - september 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

– Det är nu tydligt att bostadsmarknaden gått in i en ny fas med prisnedgångar även om regionala skillnader finns. Tydligast syns det i Stockholmsområdet, säger Per-Arne Sandegren.

LÄS MER: ”Säljare måste acceptera lägre priser”

Boendeekonomen: Säljarna inte glada

Den kärva bostadsmarknaden ställer till problem för säljarna.

För mindre än ett år sedan var det tvärtom. Bostäder såldes i en rasande hastighet och köparna stressades av snabba affärer och blixtbeslut.

– Omställningen från säljare till köpare är markant och det har gått fort. Säljarna är inte glada, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Hon anser att psykologiska orsaker och oro för en osäker marknad är viktiga för att förklara nedgången i pris och försäljningar som i stället för veckor tar månader att genomföra.

– När man tittar uppifrån är det faktiskt inte så mycket som hänt. Räntorna är fortfarande rekordlåga och vi är många som arbetar och kan betala, säger Claudia Wörmann och beskriver det som att det just nu finns en konflikt på marknaden.

– Köparna och säljarna har olika bild av verkligheten. Köparna känner att de är på outlet medan säljarna vill ha samma pris som grannen fick sex månader tidigare.

LÄS MER: Rekordmånga osålda lägenheter i Stockholm

Stockholm pekar ut prisutvecklingen

Även hon menar att den inbromsning och ibland nedgång vi ser på bostadsmarknaden i Stockholm kommer att synas i övriga Sverige.

– Om något händer på bostadsmarknaden syns den allra tydligast på marknaden i Stockholm eftersom här är priserna som högst, säger Claudia Wörmann.

Allra högst är lägenhetspriserna i Stockholms innerstad.

Och oktober 2017 var månaden då antal lägenhetsaffärer dök med 15 procent.

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!