Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hushållens lån har ökat med 195 miljarder på ett år

Sammanlagt uppgick hushållens lån i juli till 4 121 miljarder kronor.

Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med juni och en ökning med 195 miljarder jämfört med juli 2018, enligt SCB:s siffror.

De svenska hushållens lån hade i juli en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med juni, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 6,2 procent.

Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB. Enligt Infront Datas prognosenkät väntades +4,8 procent i juli

Bostadslånen hade en ökningstakt på 4,9 procent i juli, jämfört med 4,9 procent föregående månad.

Konsumtionslånen hade en ökningstakt på 6,2 procent, jämfört med 6,0 procent. Företagslånen ökade 5,5 procent, jämfört med 5,2 procent.

Räntorna på nya bolåneavtal var 1,52 procent i juli, jämfört med 1,52 procent föregående månad. Räntorna på nya avtal för hushåll var 1,98 procent, jämfört med 1, 86 procent. För företag var räntan 1,42 procent, jämfört med 1,36 procent

Annons: