Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hemlig bandinspelning kan rädda Ebba Busch

Expressens Leif Brännström om uppmärksammade husaffären.
Foto: SVEN LINDWALL
Foto: SVEN LINDWALL
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den fortsatta cirkusen kring KD-ledaren Ebba Buschs fastighetstvist kan få ett hastigt slut.

När avtalet redovisades för Esbjörn Bolin bandades dialogen, och detaljer från uppläsningen kan komma att användas som bevis.

Samtidigt säger nu mannens nya juridiska ombud Sture Tersaeus att överklagandet kanske återkallas.

När det såg ut som fastighetstvisten mellan KD-ledaren Ebba Busch och pensionären Esbjörn Bolin var avblåst tog den plötsligt en ny och oväntad vändning.

Först stadfäste och godkände tingsrätten i Uppsala förlikningen den 18 oktober, några veckor innan fallet skulle prövas i rätten.

Till avtalet finns en sekretessbelagd del som bland annat reglerar att Esbjörn Bolin ska kunna vistas på sina gamla ägor några månader per år några år framåt.

Kort efter tingsrättens stadfästning överklagade han förlikningen hos hovrätten.

”Jag anser att så kallade förlikningsavtalet skedde i verkligheten under stark påverkan”, står det i överklagande som bär Esbjörn Bolins namnteckning.

Handlingen innehåller också en beskrivning som tyder på att innehållet i avtalet drogs mycket snabbt och att han inte förstod innehållet. 

Överklagandet innehåller också anklagelser mot advokaterna som skötte fallet.

Men tidigare okända uppgifter visar att det hölls flera möten om avtalet med Esbjörn Bolin och hans dåvarande advokater.

Några av mötena där avtalet lästes upp för Bolin bandades. Allt var mycket tydligt, uppger källor. 

– Det har redovisats i omgångar och upprepats. Allt finns på band, säger en källa.

Spela upp mötena

De nu aktuella inspelningarna kan komma att spelas upp om hovrätten ger grönt ljus för prövning av tingsrättens godkännande av förlikningen.

Inspelningarna kan också bli advokaternas sätt att freda sig om de plötsligt blir anmälda till Advokatsamfundet.

Inspelningarna kan i slutändan även bli räddningen för KD-ledaren Ebba Busch undan en eventuell fortsatt tvist kring hela husaffären som annars riskerar att bli följden om hovrätten bevilja prövningstillstånd och river upp det tidigare godkännandet i tingsrätten. 

Ombudet: Utreder vad som hänt

Det är dock långt från säkert att det blir någon fortsättning.

Esbjörn Bolins nuvarande juridiska ombud Sture Tersaeus säger att han håller på och utreder vad som hänt. Först när utredningen är klar kommer det ett besked.

– Jag utreder den rättsliga biten om det här har gått rätt eller inte. Antingen hittar vi något som inte är bra eller så får vi återkalla talan. Jag kommer att vara helt neutral i det här fallet. 

Hur ska du undersöka det här?

– Tillsammans med Esbjörn Bolin och det material som jag fått från domstolen. Sedan få jag vända mig till de personer som varit inblandade för att försöka reda upp det hela. Var han tvingad att skriva på? Det är en fråga som jag vill ha svar på.

Hovrätten har gett Bolins ombud respit till den 26 november med att komma in med underlag. 

Samtidigt hävdar hovrätten att det nu liggande överklagandet är ofullständigt och att det saknas grunder för överklagandet. Domstolen signalerar att de avskriver fallet om ombudet inte kommer in med de kompletteringar som krävs för att rätten ska kunna ta ställning till prövningstillstånd.


Se även:

Ebba Buschs tårar under talet

Höll tal på KD:s riksting: ”Lovade mig att inte tappa det, men det går inte”.