Gåvobrevet till hustrun kan rädda villan för Ernstberger

Kronofogden kommer utreda Ernstbergers gåva till sin fru
Gåvobrevet.
Alexander Ernstberger köpte lyxvillan på Lidingö för 50 miljoner 2016.
Foto: Fredrik Sjöshult
Alexander Ernstberger, som hela tiden förnekat att han gjort något brottsligt, sitter i dag häktad.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Pensionsbolaget Allra har i dag plockat ned skylten. Verksamheten är avvecklad.
Foto: JOHAN VALKONEN / STELLA PICTURES

Ett gåvobrev kan bli Alexander Ernstbergers halmstrå för att behålla lyxvillan på Lidingö.

Halva villan är bortskänkt och det finns frågetecken kring vad som egentligen kan avyttras.

– Utredningen får visa vad det kommer att bli i det här fallet, säger Magnus Arvidson, enhetschef på specialverkställighetssektionen hos Kronofogden.

Den 253 kvadratmeter stora villan med sjötomt har gått som en följetong genom Alexander Ernstbergers liv ända sedan han köpte det 2016 – ett år innan Allrahärvan var ett faktum. Han har också antytt att han delvis ångrat affären på grund av alla rubriker kring köpet. 

Allraprofilen stod länge som ensamägare.

Gåvobrevet är undertecknat den 3 december förra året och bevittnat av två personer: en advokat och en biträdande jurist.

Handlingen visat at Alexander Ernstberger skänker halva fastigheten på Lidingö till sin hustru.

Dagen därpå – den 4 december – upprättade paret ett äktenskapsförord där det framgick att all egendom som någon av de två förvärvar under äktenskapet ska utgöra enskild egendom.

Kronofogdens upptäckt

Gåvobrevet finns inregistrerat hos Lantmäteriet och äktenskapsförordet är diariefört hos Skatteverket.

När Kronofogden slog till med sin razzia mot Allratopparna efter de fällande domarna i hovrätten i torsdags var Alexander Ernstbergers lyxvilla på Lidingö ett av målen för aktionen. När tjänstemännen upptäckte att halva fasigheter var skänkt som gåva till hustrun begränsades utmätningen.

Kronofogdens utmätningsbeslut gällande Alexander Ernstbergers villa på Lidingö

Av myndighetens beslut framgår att halva fastigheten har ”tagits” genom utmätning som en del att täcka skadeståndet på närmare 315 miljoner kronor som de fyra Allra-topparna är dömda ska betala solidariskt.

”Utmätning sker av gäldenärens hälftendel av fastigheten XXX. Hela fastigheten kan dock komma att säljas” skriver myndigheten i sitt utmätningsbeslut av lyxvillan.

Ett frågetecken kring Lidingövillan är dock det faktum att Alexander Ernstberger gav halva villan i gåva till sin hustru.

– Vi kommer inte att sälja förrän domen vinner laga kraft. Vi säkrar nu så mycket vi kan, sedan kommer det säkert invändningar och överklaganden av våra beslut, säger Magnus Arvidson, enhetschef på specialverkställighetssektionen hos Kronofogden.

Belånat villan till 70 procent

En källa uppger dock att det bör gå att avyttra villan trots gåvobrevet och att hälften av det som blir över tillfaller hustrun.

Uppgifter från fastighetsregistret har tidigare visat att det finns 27 inteckningar i fastigheten. Det senaste pantbrevet togs ut av Ålandsbanken i samband med att Ernstberger tog över villan 2016. Enbart detta pantbrev var på 18,8 miljoner kronor.

Men det totala bolånet uppgick till hela 35 miljoner kronor och Alexander Ernstberger har tidigare bekräftat att bolånet är på 70 procent av köpskillingen.

Allra-grundaren döms – här är alla straffen för de inblandade

Alexander Ernstberger döms för mutbrott och trolöshet mot huvudman till sex års fängelse och näringsförbud i tio år.