Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift – bra att veta

Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.
Foto: Shutterstock

Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala. 

För småhus- och ägarlägenhetsenheter är den 1,0 procent av taxeringsvärdet, det vill säga det beräknade värdet på en fastighet. 

Vad är fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är en typ av skatt som ska betalas av ägare till fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder.

Statlig fastighetsskatt ska alltså betalas för:

Tomtmark som är obebyggd

Småhus eller ägarelägenheter som är under nyuppförande och den tomtmark som hör till

Fastighetsskatten för småhus- och ägarlägenhetsenheter är 1,0 procent av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är det beräknade värdet på en fastighet. För hyreshusenheter är fatighetsskatten lägre – 0,4 procent av taxeringsvärdet. 

Fastighetens taxeringsvärde, som bestäms genom en fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde, ligger till grund för skatten. 

För mer information om fastighetsskatt för hyreshusfastigheter, småhus och ägarlägenheter, industrifastigheter och elproduktionsenheter – besök Skatteverkets hemsida. 


LÄS MER: Rot och rut – det här gäller för avdragen 2018


Har du en obebyggd tomt som är avsedd för ett småhus ska du betala fastighetsskatt för den.
Foto: Shutterstock

Fastighetsskatt eller fastighetsavgift – vad ska jag betala?

Sedan den 1 januari inkomståret 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder som gäller i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift .

Statlig fastighetsskatt betalas dock fortfarande för obebyggd tomtmark och för bostadsbyggnader som är under byggnation.


LÄS MER: Stora guiden till att köpa villa eller lägenhet 2018


Nybyggda bostadshus slipper fastighetsavgift

Är du ägare till ett nybyggt bostadshus så slipper du betala fastighetsavgiften. Har ditt hus värdeår 2011 eller tidigare slipper du fastighetsavgift de första fem åren. Därefter betalar du halva avgiften de kommande fem åren. Med värdeår avses det årtal som ska motsvara en byggnads "tänkta" ålder sett till större ombyggnationer.

Har ditt hus värdeår 2012 eller senare slipper du betala fastighetsavgift i 15 år, men därefter betalar du hel avgift.


Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om fastighetsskatt och fastighetsavgift.


LÄS MER: Det här är pantbrev och lagfart – frågor och svar 


Shutterstock
Foto: Taxeringsvärdet är det beräknade värdet på en fastighet.

LÄS MER: Bostadstillägg för pensionärer – så fungerar det 


Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det beräknade värdet på en fastighet och ligger till grund för hur hög fastighetsavgift man ska betala. Ju högre taxeringsvärde, desto högre fastighetsavgift. Är fastigheten bebyggd består taxeringsvärdet av ett tomtvärde plus ett byggnadsvärde. Om fastigheten är obebyggd består taxeringsvärdet endast av ett tomtvärde

Taxeringsvärdet är ett underlag för beskattning av omkring hälften av landets småhus och ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet för jämförbara fastigheter i området. Marknadsvärdet bestäms med hänsyn till det genomsnittliga prisläget i området två år före fastighetstaxeringen. Det finns ett tak för hur mycket man maximalt måste betala i fastighetsavgift.


LÄS MER: Stora guiden för dig som vill köpa hus i Sverige  


Viktiga begrepp för bostadsägare

Acceptris Det lägsta försäljningspris som en säljare godkänner vid en affär, som en bostadsaffär.

Amortering Avbetalning av en befintlig låneskuld. Lånet minskar med belopp som det du betala in.

Amorteringsfrihet En tidsperiod då amorteringar inte måste göras.

Amorteringsplan En plan för hur du ska betala av ditt lån.

Annuitetslån Ett lån där amorteringsbeloppet ökar i samband med att skulden minskar. 

Arrende Upplåtelse av till exempel mark mot betalning för viss tid. 

Avdragsgill Utgifter som kan bidra till skattelättnader i deklarationen genom avdrag. 

Belåningsgrad Den procentsats som beskriver hur stor del av bostadens marknadsvärde som det finns lån på.

Blancolån Lån som beviljats utan säkerhet eller borgen, ofta till en högre ränta än vid lån med en säkerhet.

Boendekostnad Den totala kostnaden för ditt boende. I det beloppet ingår bland annat amortering, driftkostnad och räntekostnader.

Borgensman Person som går i borgen för en låntagare.

Borgenär Långivare som har en fordran mot en låntagare. Motparten kallas gäldenär.

Bottenlån Lån med en fastighet eller bostadsrätt som säkerhet. Bottenlån ger en lägre ränta eftersom den typen av lån innebär en mindre risk för långivaren. Bottenlån kan delas upp olika delar med olika bindningstider på räntan. 

Bostadsrätt Att äga en bostadsrätt innebär att äga en andel i en bostadsrättsförening och ha rätten att använda lägenheten, radhuset, kedjehuset eller vilan. Rätten gäller på obegränsad förutsatt att man uppfyller sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. När du köper en bostadsrätt köper man alltså inte den själva lägenheten utan en andel i föreningen som äger den.

Bunden ränta/fast ränta En bunden ränta är en ränta som är fast för bestämd tid, till exempel ett, tre eller fem år.

Driftskostnad Den totala kostnaden för driften av en kostad. Det som ingår i är bland annat kostanden för el, vatten, värme och försäkring.

Dröjsmålsränta Betalar du inte din fordran i tid så drabbas du av en extra avgift för att ha brutit mot avtalet.

Effektiv ränta Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden (ränta och avgifter) som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. 

Energideklaration Kartläggning och dokumentation av en byggnads energianvändning under bruksstadiet.

Gäldenär Någon som har en skuld till någon annan.

Handpenning  En form av förskottsbetalning som ges till säljaren av en bostad i samband med att kontraktet skrivs. Vanligtvis är det 10 procent av köpeskillingen.

Kontantinsats Den del av ett lån som ska betalas kontant. Majoriteten långivare har ett krav på att åtminstone 15 procent av köpeskillingen ska betalas kontant. 

Kreditprövning En undersökning och bedömning av en persons ekonomiska situation och betalningsförmåga och något alla företag som beviljar lån och krediter måste göra.

Kreditupplysning Samlad ekonomisk information om en person eller ett företag.

Köpebrev en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av en specifik egendom. 

Köpeskilling Det totala belopp som betalas vid ett köp.

Lagfart En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet

Lånelöfte Ett förhandsbesked från långivaren, där de uppger hur mycket du får låna till ett kommande bostadsköp. Ett lönelöfte är vanligtvis endast giltigt i ett halvår förutsatt att din ekonomiska situation inte försämras under tiden.

Marknadsvärde Priset marknaden är villig att betala för en viss produkt.

Pantbrev Pantbrev är ett bevis på inteckning i en fastighet och fungerar som en säkerhet vid ett lån. Säg att du ska köpa hus och behöver låna en stor summa pengar. Du behöver då en säkerhet och det brukar vara en del av huset. Den säkerheten kallas för pantbrev, eftersom du pantsätter en del av din bostad hos banken.

Rörlig ränta En ränta som förändras över tid. Hos de flesta banker innebär det att räntan är bunden under tre månader åt gången.

Servitut Ett begrepp för den rätt en fastighet har att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet.

Skuldebrev Ett skuldebrev är en skriftlig handling på att du är skyldig en person eller ett företag pengar. 

Skuldsanering Att få sina skulder nerskrivna eller avskrivna. 

Slutpris Det slutgiltiga priset för en bostad.

Styrränta Den ränta Riksbanken tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna.

Taxeringsvärde Det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatten.

Tomträtt Tomträtt innebär att någon annan, vanligtvis kommunen, äger själva tomten som fastigheten står på men att du får använda den i utbyte mot att du betalar en avgift –  tomträttsavgäld.

Topplån Topplån är ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett lån som inte täcks av bottenlånet när du köper en fastighet. I dag får man låna maximalt 85 procent av bostadens pris till bottenlån. Kan du inte betala resterande del, 15 procent, som kontantinsats har du möjlighet att ta ett topplån. Räntan på topplånet är högre än för bottenlånet eftersom den lånedelen saknar säkerhet.

Uppläggningsavgift En avgift för det administrativa arbetet i samband med ett lån.

Utgångspris Det pris man utgår frånvid försäljning av en bostad och som sätts ut i annonsen.

Utmätning Utmätning innebär att en borgenär begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom ifrån en gäldenär.

Återbetalningskrav Kreditgivarens krav på återbetalningen från en låntagare.

Överbryggningslån Ett tillfälligt lån man kan ta för att finansiera en bostad om du inte hunnit sälja eller fått betalt för din gamla bostad.


Det används taxeringsvärdet till

Taxeringsvärdet har betydelse i flera olika sammanhang.

Beskattning: Förutom att ligga till grund för fastighetsskatt eller fastighetsavgift så används även taxeringsvärdet för att för att bestämma storleken på stämpelskatten. Taxeringsvärdet avgör dessutom förvärvet av en fastighet ska betraktas som ett köp eller en gåva.

Belåning: Ska du ta ett lån, lägga om ett lån, göra en kreditvärdering eller en kreditupplysning så kan taxeringsvärdet ligga till grund för banker och andra kreditgivare.

Försäkring: Taxeringsvärdet kan användas som underlag av försäkringsbolag när de ska beräkna hur mycket du ska få i ersättningen för en skada på din fastighet.

Fastighetsvärdering: Taxeringsvärdet är i de flesta fall en viktig del av underlaget vid en fastighetsvärdering.

Underlag tomträtt: Kommuner använder sig i många fall av taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder samt som underlag vid friköp av tomträtter.


LÄS MER: Guide: Så säljer du din bostad – steg för steg


På Skatteverkets hemsida kan du få hjälp att själv räkna ut taxeringsvärdet på din fastighet.
Foto: Shutterstock

Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet

Skatteverket som bestämmer taxeringsvärdet för alla fastigheter i Sverige. Småhus är den vanligaste fastigheten, vilket gör att det oftast är taxeringsvärde för småhus som menas när man använder begreppet. För att få fram prisläget analyserar Skatteverkat köpstatistik. En omtaxering sker var tredje år och ett kuvert med Skatteverkets förslag på nytt taxeringsvärde dyker då upp i din brevlåda. I de flesta är det då bara att kontrollera att alla uppgifter stämmer – och gör de det behöver man inte göra något. Är man däremot missnöjd med taxeringsförslaget kan man begära att Skatteverket skriftligen omprövar sitt beslut. 


LÄS MER: Köpa sommarstuga: Så hittar du ditt drömhus  


Så beräknar du själv taxeringsvärdet 

Vill du beräkna taxeringsvärdet för din fastighet själv så kan du få hjälp att göra det på Skatteverkets hemsida. Du måste då ha värdeområdets nummer. Det kan du hitta antingen på din förtryckta fastighetsdeklaration eller på det förslag du fått.

Byggnadens ålder är viktig när du ska räkna ut taxeringsvärdet. Den kallas värdeår, och är ett årtal som motsvarar en byggnads "tänkta" ålder, med avseende på större ombyggnationer och tillbyggnader.


LÄS MER: Så ansöker du om bostadsbidrag – och så mycket kan du få