Bostadstillägg för pensionärer – så fungerar det

Bostadstillägget är en del av pensionssystemet och är till för dem med låga pensioner.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Cirka 286 000 pensionärer i Sverige har bostadstillägg men många fler kan vara berättigade till det.
Foto: Shutterstock

Har du fyllt 65 år, tar ut hela din pension, är ensamstående och har en månadsinkomst som är lägre än cirka 15 000 kronor?

Då kan du ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägget är skattefritt och summan är max 5 560 kronor per månad – men du måste ansöka om det själv.

Är du gift eller har sambo eller partner kan du också få tillägget – men då är det andra belopp som gäller.

Så här fungerar bostadstillägget.

Vad är bostadstillägg för pensionärer?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg du kan få som pensionär om du har låg pension. Du ansöker om det hos Pensionsmyndigheten. 

Vem kan ansöka om bostadstillägg?

De kriterier du ska uppfylla för att kunna ansöka om bostadstillägg är att du måste ha fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen.. Som ensamstående ska du även ha en månadsinkomst som är lägre än cirka 15 000 kronor efter skatt. Är du gift eller har en sambo eller partner gäller andra belopp.

Din typ av boende spelar ingen roll utan du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, villa eller på äldreboende.

Här kan du beräkna och se om du har rätt till bostadstillägg. 


LÄS MER: Så ansöker du om bostadsbidrag – och så mycket kan du få 


Så mycket kan du få i bostadstillägg

Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på om du lever själv eller har en make/maka, sambo eller partner, din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar. 

Ensamstående

Som ensamstående är det högsta belopp du kan få i bostadstillägg 5 560 kronor/månad. Den summan motsvarar 96 procent av en boendekostad på 5 000 kronor/månad samt 70 procent av resterande bostadskostnad upp till 5 600 kronor. Ett tillägg på 340 kronor tillkommer också.

Gift eller registrerad sambo/partner

Är du gift eller registrerad partner eller sambo och ni bor ihop kan du som mest få bostadstillägg på 2 780 kronor/månad, det vill säga hälften av det belopp du kan få som ensamstående. Anledningen till det lägre beloppet är att du delar boendekostanden med någon.

Summan 2 780 kronor motsvarar 96 procent av en boendekostad på 5 000 kronor/månad samt 70 procent av resterande bostadskostnad upp till 2 800 kronor. Ett tillägg på 170 kronor, hälften av den summa du får som i tillägg som ensamstående, tillkommer också.

Är du gift eller registrerad partner eller sambo men inte lever ihop, till exempel om en av er bor på äldreboende, så kan den som bor kvar hemma har rätt till bostadstillägg som ensamstående.


LÄS MER: 30 sparknep – så lever du billigare  


Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägget är en del av pensionssystemet, och är till för dem med låga pensioner. Du måste dock själv ansöka om att få tillägget.

Bostadstillägget räknas ut utifrån boendekostnad, inkomst och förmögenhet. Bostaden räknas dock inte in så även om du bor i villa eller bostadsrätt så kan du ha rätt till bostadsrätt om du har låg inkomst.

En enkel tumregel är att du som är ensamstående med en månadsinkomst som är lägre än cirka 15 000 kronor efter skatt har rätt till tillägget. För gifta par gäller andra belopp.

Bostadstillägget är skattefritt och maxbeloppet är i nuläget 5 560 kronor per månad.

I dagsläget har cirka 286 000 pensionärer bostadstillägg. Enligt Pensionsmyndighetens uppskattningar kan dock många fler vara berättigade till det.


Källa: Pensionsmyndigheten


Hur ansöker jag om bostadstillägg för pensionärer

Är du ensamstående kan du ansöka om bostadstillägg på Mina sidor på Pensionsmyndighetens hemsida. 

Är du gift, sambo eller lever ihop med en partner måste ansökan göras på blankett.

Det finns två olika blanketter, en för den som är ensam sökande och en för dem som är två sökande. Länkarna till de två blanketterna hittar du här. 

Handläggningstiderna är dock långa och det kan ta upp till 15 veckor innan du får beslut. Det innebär dock inte att du går miste om pengar om du nu beviljas bostadstillägg. Pengarna betalas ut retroaktivt så det är det datum din ansökan kom in som räknas. Du kan även ansöka om bostadstillägg retroaktivt. Dock inte längre än tre månader tillbaka i tiden.


Syftet med äldreförsörjningsstöd är att personer med låg pension eller ingen pension ändå ska kunna ha en skälig levnadsnivå.
Foto: Shutterstock

Äldreförsörjningsstöd

Samtidigt som du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten även om du har rätt till äldreförsörjningsstöd. För att kunna ansöka om det måste du också ha fyllt 65 år och bo i Sverige. Syftet med det är att personer med låg pension eller ingen pension alls ändå ska kunna ha en rimlig levnadsnivå.

Vad gör jag om jag inte nöjd med Pensionsmyndighetens beslut om bostadstillägg?

Du kan begära att Pensionsmyndighetens beslut omprövas. Din begäran om omprövning skickas till Pensionsmyndigheten, Box 304, 301 08 Halmstad.

Är du inte heller nöjd med det beslutet kan du ta ärendet vidare till Förvaltningsrätten. 

Kan jag förlora mitt bostadstillägg?

Ja, om du inte längre uppfyller kraven för att få det. Det kan röra sig om att du flyttar till en billigare bostad eller att du får högre inkomst av någon anledning. Det är därför viktigt att informera Pensionsmyndigheten om den typen av förändringar.

Rapportera förändringar och undvik återbetalningskrav

Skulle din ekonomi, bostads- eller familjesituation förändras, till det bättre eller till det sämre, under tiden du får bostadstillägg så ska du underrätta Pensionsmyndigheten. Annars riskerar du att gå miste om ett högre bostadstillägg eller bli återbetalningsskyldig.


LÄS MER: Det här är flexpension