Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Bostadsbristen: Det vill partierna göra

83 procent av Sveriges kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder år 2018.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Foto: /IBL

Samtliga riksdagspartier erkänner bostadsbristen i Sverige som ett stort problem.

Men de föreslagna lösningarna ser olika ut.

Centerpartiet: ”Gör det lättare att hyra ut i andrahand”

Enligt Centern behövs ett skydd mot chockhöjningar av hyror. Partiet vill ta bort rätten för bostadsrättsföreningar att stoppa andrahandsuthyrningar och lätta skattereglerna för den som hyr ut i andrahand. Man vill förenkla byggandet bland annat genom att lätta på byggkraven för studentlägenheter och förenkla byggandet på riksintressen, till exempel mark där järnvägar ska byggas.

Centerpartiet vill minska tiden som det går att överklaga ett byggnadsprojekt. Forskning på energieffektivt byggande och främja klimatsmart byggande är viktigt, enligt partiet.

Kristdemokraterna: ”Amorteringskraven ska reduceras kraftigt”

Kristdemokraternas lösning på bostadskrisen innefattar att reducera amorteringskraven kraftigt. Partiet lyfter även fram byggandet; De vill att det ska bli lättare för familjer att bygga ut sina bostäder, samt inspirera personer med vanliga inkomster att bygga hem med hjälp av startlån, bosparande och förändrade regler för tomträtter.

Kristdemokraterna vill även att tiden mellan idé och färdigställt hus ska förkortas, och föreslår regelförenklingar till exempel gällande överklagandemöjligheter och privat initiativrätt som lösning på detta.

Liberalerna: ”Öka konkurrensen”

Liberalerna säger sig vilja öppna bostadsmarknaden, förenkla reglerna och öka konkurrensen. Bland annat vill man ha marknadshyror för nyproducerade lägenheter.

Man säger sig också vilja förenkla plan- och byggreglerna. Exempelvis ska fler enklare om- och tillbyggnader kunna göras utan bygglov, står det på partiets hemsida.

Partiet vill slopa subventioner till byggföretagen för att i stället höja bostadsbidragen till barnfamiljer och bostadstilläggen för pensionärer. Man vill också att det ska bli lättare att spara ihop pengar till kontantinsatsen till den första egna bostaden. Ett mer blandat bostadsbestånd med möjlighet att omvandla enstaka hyresrätter till ägarlägenheter förespråkas.

Miljöpartiet: ”Bygg bort segregation”

Enligt Miljöpartiets partiprogram så fokuserar partiet på hållbarhet i nybyggda områden och bostäder. Nybyggen ska vara klimatsmarta och byggda i trä i större utsträckning, och kollektivtrafiken bör byggas ut för att göra fler områden attraktiva, enligt Miljöpartiet.

De vill också ”bygga bort segregation” genom fler billiga hyresrätter i villaområden, samt fler bostadsrätter i områden med många hyresrätter.

Moderaterna: ”Frigör mer byggbar mark”

Moderaterna förespråkar en blocköverskridande överenskommelse för att angripa bostadspolitiken från flera håll: från rörlighet, hyresmarknad och nybyggnation till finansiering och skuldsättning. De vill ta bort taket för uppskov efter försäljning av bostad och göra det enklare att hyra ut en bostad i andra hand.

För att frigöra mer byggbar mark vill Moderaterna se över bullerregler som finns i dag, samt reformera strandskyddet, som innebär att man inte får bygga, gräva eller anlägga något inom 100 meter från en strandkant. Precis som övriga allianspartier tar Moderaterna upp en förenkling av byggprocessen, genom regelförenklingar.

Socialdemokraterna: ”Satsa på ungdomsbostäder”

Socialdemokraterna skriver på sin hemsida att de särskilt prioriterar satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån. Detta vill man göra genom en ny boendeform (ungdomsbostäder), samt minskade krav för små lägenheter till unga som ska arbeta. Liksom Miljöpartiet tar Socialdemokraterna upp segregation, och menar att lösningen på detta är att kommuner ska ha möjlighet att villkora markanvisningar i högre utsträckning, samt i detaljplanen kunna ange om bostaden ska vara hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

Sverigedemokraterna: ”Stöd kulturell planering”

Sverigedemokraterna vill aktivera flyttkedjan och skapa rörlighet på bostadsmarknaden. Detta vill man få genom en avdragsgill sparform som gäller särskilt för bostadssparande, samt genom stimulansbidrag för studentbostäder och bostäder för äldre. De vill även avskaffa anvisningslagen som trädde i kraft 2016, som innebär att kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.

På sin valplattform skriver Sverigedemokraterna att de vill ”stödja kulturell planering så att bostadsområden utformas i traditionell byggnadsstil”.

Vänsterpartiet: ”Bygg bort bostadsbristen”

Vänsterpartiet värnar om hyresrätterna. På sin hemsida uppmanar man till att bygga bort bostadsbristen genom att bygga hyresrätter med ”rimliga hyror som folk har råd med”.

Detta vill man bland annat göra genom ett statligt byggbolag med fokus på att bygga just sådana hyresrätter, samt ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vänsterpartiet vill även att äldre hyresrätter ska fortsätta att vara just hyresrätter, och inte ombildas.


LÄS MER: Trebarnsmamman Stina har haft osäkra kontrakt i 12 år

LÄS MER: Bostadsbristen har ökat sen förra valet 

LÄS MER: FRIDA BRATT: En halv generation lämnas utanför 

Annons: