Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Allt fler svenskar tror på stigande bopriser

Fler svenskar tror på fallande bopriser än stigande det kommande året, men skillnaden mellan de båda grupperna minskar. Samtidigt tror 20 procent på oförändrade priser.

Allt färre svenskar tror på fallande bopriser framöver – och fler tror att de stiger.

Nu vänder SEB:s boprisindikator uppåt igen.

– Men nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än på uppgång, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Det har hänt mycket på bostadsmarknaden de senaste åren. Amorteringskrav, skärpta amorteringskrav – som börjar gälla den 1 mars – och ett trendbrott där de senaste årens stigande priser har tvärvänt och nu sjunker.

Något som också har färgat av sig på svenskarnas förväntningar.

SEB:s boprisindikator har fallit flera månader på raken – men vänder nu uppåt igen för första gången på flera månader.

 

LÄS MER: Allt fler mäklare tror på stigande bopriser 

 

SEB:s boprisindikator stiger

– De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången på åtta månader stiger nu boprisindikatorn, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

SEB:s boprisindikator ökar med sex enheter jämfört med i januari, vilket innebär att den nu ligger på minus sju. 

Men samtidigt som svenskarna inte längre är lika negativa är det fortfarande fler som tror på fallande bopriser än stigande – även om skillnaden är på väg att jämnas ut. Denna månad tror 34 procent av de tillfrågade hushållen att priserna kommer att stiga det kommande året. Det är fyra procentenheter fler än förra månaden.

41 procent tror på sjunkande priser. En minskning med två procentenheter.

– Nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än på uppgång och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt, säger Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

 

LÄS MER: Trots en skakig marknad – priser på småhus steg 

 

Stockholmarna mest pessimistiska till bopriser

Det är fortfarande stora regionala skillnader, där stockholmarna är mest pessimistiska. Där ligger indikatorn på minus 21 – jämfört med mellan minus två och minus 15 i övriga regioner.

Samtidigt spår de svenska hushållen hur räntan kommer att utvecklas det kommande året. Och de tror att reporäntan – även kallad styrräntan – kommer att ligga på 0,17 procent om ett år. Det är en något lägre nivå än tidigare, där förväntningarna låg på 0,25 procent.

Fyra procent av hushållen med rörlig ränta planerar nu att binda sina lån.

– Det kan bli ett ökat fokus på räntan de närmaste månaderna. Internationellt har de långa räntorna stigit vilket kan spilla över på bundna svenska bolåneräntor. Den som har för avsikt att binda räntan på hela eller delar av sina lån bör därför inte vänta för länge, säger Jens Magnusson i ett uttalande.

Indikatorn mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Att den ligger på minus innebär att fler svenskar tror på fallande än stigande priser. Foto: SEB
Annons: