Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bli en aktieklippare

Är du en av dem som hittills tittat på när andra handlat med aktier, men som nu funderar på att ge dig in i leken.
Följ med i Expressen.se:s aktieskola.

Det är aldrig för sent!

Lektion 1 Knäckfrågan är naturligtvis: Är det för sent att hoppa på aktiesparandet nu? Nej, det är aldrig för sent. Men passa på att köpa vid tillfälliga börsfall och satsa inte alla dina pengar på en gång. Är kurserna högt upptrissade, kan man räkna med att det kommer en rekyl förr eller senare. Framför allt när det gäller de högt värderade IT- och telekombolagen.

Lektion 2 Förstå grunderna i aktiesparande. En aktie är en ägarandel i ett företag och ger normalt en röst på den årliga bolagsstämman.  Ett företag ger ut aktier för att få kapital som kan investeras i verksamheten och som kan få bolaget att växa. Spararen köper aktier för att han hoppas på en god värdestegring som ger bättre avkastning än exempelvis bankräntan. Normalt får också aktieägaren varje år utdelning från aktiebolaget.  Aktieägarens risk är begränsad till insatsen. 

Lektion 3 Du köper och säljer aktier via börsens ombud, till exempel banker, fondkommissionärer och internetmäklare. Ombuden tar betalt, så kallat courtage. Billigast är att handla via internetmäklare. Du måste ha ett VP-konto för registrering av dina aktier när du handlar. Det öppnas automatiskt vid din första affär.

Lektion 4 När du köper aktier kan du antingen ange "bästa möjliga kurs" eller limitera din köporder. Det senare innebär att du sätter ett tak för vad aktien får kosta. Med "bästa möjliga" görs alltid affären under dagen till dagspris. Har du däremot limiterat din order kanske affären inte blir av. Affärer på börsen görs ofta i börsposter som vanligen omfattar 50 eller 100 aktier. 

Lektion 5 Börsen har flera olika listor där aktierna är noterade. Du hittar dessa i dagstidningar, på Internet och på text-TV. Här hittar du information om färska och historiska kurser, den senast kända utdelningen, vinstnivå per aktie och mycket annat. Börsen och finansinspektionen ställer hårda krav på företagen för att aktierna ska få noteras på en lista. De största aktierna är noterade på A-listan. OTC-listan brukar kallas småföretagarlistan. Kraven på storlek och ägarspridning är mildare jämfört med A-listan.

Lektion 6 Som aktieägare kan du råka ut för några olika saker som behöver förklaras. De är: En split. Bolaget vill ändra börskursen för att underlätta handeln. En aktie delas upp i flera nya och du får fler aktier utan kostnad.  En fondemission. Ger "gratisaktier". En fondemission på exempelvis 1:1 ger en ny aktie för varje gammal, men i praktiken halveras kursen på aktien. En nyemission. Om bolaget behöver nytt kapial för att växa eller köpa andra företag används en nyemission.  Ofta erbjuds de gamla aktieägarna i första hand att köpa nya aktier. Då får aktieägarna teckningsrätter som ger rätte att köpa nya aktier till ett visst pris.

Lektion 7 Värdet på dina aktier ändras beroende på kursutvecklingen. Kurserna styrs av en mängd faktorer. Några av dessa är: * Företagets vinstutsikter. Börskurserna speglar egentligen de förväntade vinsterna ett eller flera år framåt.  Ett populärt sätt att mäta vinst är P/E-tal. Det är aktiens pris jämfört med företagets vinst per aktie. Ju högre siffra, desto högre värderat bolag. * Konjunkturen, på väg upp eller ned? Många bolag går bättre i en högkonjunktur, medan andra (t ex läkemedels- och livsmedelsbolag) säljer bra i alla konjunkturer. * New York-börsen. Den är världsledande och påverkar mer eller mindre världens börser. Styrs i sin tur av den amerikanska ekonomin och bolagens förväntade vinster. * Börsen i stort. Få aktier kan i längden gå emot strömmen. Men ett börsfall är ingen katastrof, börsen går i vågor. * Marknadsräntorna. Stigande räntor brukar ge kursfall och omvänt. Det beror på att investerare söker sig till räntebärande placeringar när räntorna är höga. Börsutvecklingen beskrivs i termer som hausse (starkt stigande), fast (stigande), oregelbunden, svag (fallande kurser) och baisse (kraftigt fallande kurser).

Lektion 8 Vilka aktier ska man då köpa? En snudd på omöjlig fråga att besvara. En långsiktig strategi är att satsa på bra företag i tillväxtbranscher där ekonomin växer. Med "bra" företag menas då sådana som har några år av vinster bakom sig och skickliga företagsledningar.

Lektion 9 Den viktigaste regeln lyder: Sprid dina risker. Köp aktier i flera bolag, gärna uppemot 10-20 i flera olika branscher.  Då drabbas du inte lika hårt om ett företag kraschar som Fermenta eller Prosolvia. Var också långsiktig. Deppa inte om dina aktier går trögt i ett eller två år. Börsen brukar värdera aktier i grupp. Nu är det IT-aktier som gäller, senare kan det bli läkemedels- eller bankaktier som tar ett skutt uppåt.

Lektion 10 Du betalar 30 procent av vinsten i skatt. Du får dra av dina köp- och försäljningskostnader från vinsten innan skatten räknas ut. Skatten på utdelningar från aktier är också 30 procent. En aktieförlust kan kvittas fullt ut mot andra aktievinster. Finns det inga vinster att kvitta mot är bara 70 procent avdragsgillt.