Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ny utredning: Beskt besked till regeringen om nya hyresrätter

Utredaren har kommit fram till att modellen med presumtionshyror har varit viktig för bostadsmarknaden och troligtvis bidragit till att fler hyresrätter byggs – men att en förändring av modellen inte skulle göra någon större skillnad. Foto: Anders Wiklund/TT NYHETSBYRÅN
Nyproduktionen har tagit raketfart i Sverige – men det är inte tillräckligt enligt Boverket. Men det kan vara svårt att maxa nyproduktionen ännu mer, bland annat på grund av tillgång till mark, arbetskraft osv. Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN

Här är bakslaget för regeringen:

Hyrorna för nyproducerade hyresrätter har slagit i taket.

En förändrad hyressättning skulle inte öka byggandet, enligt en ny utredning.

– Och nyproduktionen är nära att nå sin maxkapacitet, säger utredningssekreteraren Susanne Nilhammer.

Att fastighetsägarna lättare kan höja hyrorna för nyproducerade hyresrätter bidrar inte till att byggandet ökar märkvärt. Det beskedet har i dag, måndag, landat på regeringens bord.

Bostadsmarknaden i Sverige är i kris. Några problem som har lyfts på senare år är brist på variation i nyproduktionen, skenande bopriser, hushållens allt högre skuldsättning – och brist på hyresrätter.

I juni i fjol presenterade regeringen ett bostadspolitiskt program med 22 punkter.

 

LÄS MER: Nya siffror: Bopriserna sjunker i hela Sverige 

 

Regeringens uppdrag: Utred hyrorna

En av punkterna var att utreda hyressättningen för nyproducerade hyresrätter. I november tillsatte regeringen en utredning som skulle "se över modellen för presumtionshyra" – med hopp om att på sikt kunna bygga fler hyresrätter.

Nu är den särskilde utredaren Håkan Julius, före detta hyresråd och chef för hyresnämnden i Stockholm, klar med sitt uppdrag.

Och utredningen är något av ett bakslag för regeringen.

– Vi ligger nära maxkapaciteten för nyproduktion av bostäder. Man kan inte producera i så mycket högre takt än i dag, säger utredningssekreteraren Susanne Nilhammer.

 

LÄS MER: Bolånefest i Sverige – så stora är våra skulder 

 

Därför skulle en förändrad hyressättning inte bidra nämnvärt till ökad produktion. Dessutom närmar sig hyresnivåerna för nyproducerade bostäder ett maxtak – även i bostadsbristens högborg Stockholm.

– Vår bedömning är att hyresnivåerna i nyproduktionen är på den nivå marknaden tål, säger Susanne Nilshammer.

Hon förklarar närmare:

– Det ser vi bland annat genom att nyproducerade lägenheter på vissa håll är svåruthyrda.

Så sätts hyrorna för hyreslägenheter

Hyrorna för nyproducerade hyresrätter bestäms i regel genom förhandlingar mellan hyresvärden och en hyresgästorganisation på lokal nivå. Antingen sätts hyran enligt så kallat bruksvärde eller så bestäms en så kallad presumtionshyra.

Presumtionshyra innebär att hyran baseras på kostnaden för att bygga bostäderna. I klartext: hyrorna blir högre än bruksvärdet för att täcka fastighetsägarens produktionskostnader. Hyrorna ligger sedan kvar på samma – högre – nivå i 15 år. Därefter kan de sänkas drastiskt.

 

Nyproduktion i Hagastaden som bygger samman Stockholm och Solna. Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN

 

Förhoppningen från regeringen var att kunna utveckla modellen för att kunna bygga fler hyresrätter. Kort sagt: man ville göra det möjligt för hyresvärdar att höja hyrorna – och på så sätt uppmana till högre nyproduktion av hyresrätter.

Krävs 600 000 nya bostäder

Bakgrunden är Sveriges bostadsbrist. Enligt Boverket behöver det byggas 600 000 nya bostäder under perioden 2017-2025 – varav drygt hälften behövs redan till 2020.

Det kräver en produktionstakt på 80 500 nya bostäder per år.

En fråga som har stötts och blötts är tillgången på just hyresrätter. Alla bostadskonsumenter har inte råd med dyra, nyproducerade bostadsrätter.

 

LÄS MER: Rekordmånga nya lägenheter till salu 

 

Men utredaren Håkan Julius är tydlig: han tror inte att en förändring av det nuvarande hyressättningssystemet skulle öka nyproduktionen av hyresrätter.

Han tror i stället att helt andra åtgärder krävs för att få bukt med problemet. Faktorer som skatter, konjunktur, ränta och markpriser spelar roll säger Julius till Svenska Dagbladet.

– Man måste titta på andra delar om man vill bygga fler hyresrätter. Till exempel ekonomiska villkor, produktionskostnader och konkurrens, säger utredningssekreteraren Susanne Nilhammer.

Hyresgästföreningen om bostadsbristen

Utredningen ger därmed ingen magisk formel för regeringen att lösa bostadskrisen. Men den öppnar ändå upp för en viss justering av dagens presumtionshyror (se faktaruta).

 

Förslag på förändring av presumtionshyra

Utredarens förslag till hur regeringen kan skapa bättre förutsättningar för fastighetsägare som bygger och förvaltar hyresrätter:

• Utökad möjlighet att ändra presumtionshyran.

En presumtionshyra varar i dag i 15 år. Utredningen föreslår att den ska kunna justeras uppåt under tiden, till exempel om en förbättring utförs i lägenheten eller fastigheten.

• Presumtionshyra för fler lägenheter.

Om en lokal som använts till annat ska bli bostad ska det vara möjligt att avtala om presumtionshyra.

Ny modell för tvistlösning.

Hyresnämnden ska kunna utse en medlare för att lösa eventuella tvister.

Källa: Regeringen 

 

Flera experter yttrar sig i utredningen – och ingen tror att förslaget leder till fler hyresrätter.

Hyresgästföreningens Erik Elmgren skriver till exempel att "det krävs helt andra åtgärder än förändringar i hyressättningssystemet för att öka nyproduktionen av hyresrätter".

 

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Foto: Pressbild

 

Enligt honom råder ett "kroniskt underutbud" av hyreslägenheter.

– Man behöver jämna ut skillnaderna mellan ägt och hyrt boende. Staten subventionerar det ägda boendet med ränteavdrag och rotavdrag, så det finns en skattemässig obalans, säger han.

"En ohållbar skillnad"

Erik Elmgren fortsätter:

– Det blir en ohållbar skillnad, man måste jobba mer med att få ner hyrorna för nyproducerade hyresrätter.

För att få ner hyrorna och stimulera nyproduktionen tror Hyresgästföreningen på bland annat ökad konkurrens, pressade produktionskostnader och att kommunen tar större ansvar i och med de kommunala bostadsbolagen.

– Dessutom måste man bygga för fler målgrupper, säger Erik Elmgren.

NYTT NYHETSBREV: Dina Pengars krönikör Frida Bratt guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!