Arbetslösheten i Sverige klart högre än förväntat

Foto: BERTIL ERICSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Arbetslösheten var 6,9 procent i juli, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Det är betydligt högre än Infront Datas prognosenkät där arbetslösheten väntades ligga på 5,9 procent.

I juni var arbetslösheten 7,6 procent och i juli 2018 var arbetslösheten 6,0 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 7,1 procent i juli, jämfört med 6,7 procent föregående månad. Enligt Infront Datas enkät väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,4 procent

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,8 procent i juli, jämfört med reviderade 6,7 procent föregående månad (6,3).

Antalet sysselsatta sjönk med 42 000 personer justerat för avrundningar, till 5,239 miljoner i juli, jämfört med samma månad 2018. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring.

SCB noterar att det är tredje månaden i rad som sysselsättningen inte visat någon ökning.

Fler fast anställda

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 8 000 till 5 629 000.

Antalet anställda minskade med 30 000 i juli jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4 747 000.

Antalet fast anställda ökade samtidigt med 60 000, till 3 934 000. Antalet tillfälligt anställda sjönk med 90 000, till 814 000 personer.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli till i genomsnitt 109,0 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, jämfört med 102,3 miljoner juli 2018.

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!