Apanaget höjs med
7,8 miljoner i budgeten

"Regeringen bedömer att säkerheten vid de kungliga slotten behöver stärkas", skriver finansminister Magdalena Andersson.

Foto: David Sica

Anslaget till kungahuset, det så kallade apanaget, höjs med 7,8 miljoner kronor. Orsaken: säkerheten runt kungafamiljen behöver förstärkas.

I årets budget föreslås Kungliga hovstaten nästa år få 135,3 miljoner kronor, mot årets 127,5 miljoner kronor. Höjningen ligger på drygt 7,8 miljoner kronor.

Huvuddelen av det höjda anslaget handlar dock inte om lyx, flärd och överdådiga bröllopsfester. I stället är det säkerheten som kostar.

”Regeringen bedömer att säkerheten vid de kungliga slotten behöver stärkas. Anslaget föreslås därför öka med 6,3 miljoner kronor från och med 2016,” skriver finansminister Magdalena Andersson i budgetpropositionen.

Hovstaten måste lämna en årsredovisning till regeringen varje år, där den berättar hur apanaget används.

När finansministern i budgetpropositionen resonerar kring höjningen tas bröllopet mellan prinsessan Madeleine och Chris O´Neill upp.

”Av årsredovisningen framgår att såväl verksamhetens intäkter som kostnader minskar jämfört med föregående år. Det förklaras av vigseln 2013 mellan Prinsessan Madeleine och herr Christopher O´Neill.”

Det visar sig också i budgeten att kungafamiljen ingalunda kan sitta stilla och se på när pengarna rullar in. Förra året hade kungafamiljen 870 officiella åtaganden, en ökning med 10 procent från året innan.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!