Anders Borg och Stefan Ingves i utfrågning om bobubbla

Stefan Ingves och Anders Borg.
Foto: Bertil Ericson / Scanpix

Finns det en bostadsbubbla? 

Svaret var nej när finansminister Anders Borg, riksbankchefen Stefan Ingves och finansinspektionschefen Martin Andersson frågades ut av riksdagens finansutskott i dag. 

Expressen rapporterade direkt från utfrågningen - minut för minut.

Oron för prisutvecklingen på bostäder i Sverige har gjort att riksdagen kallat Borg och Ingves för att beskriva läget på bomarknaden tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman och finansinpektionens chef Martin Andersson.

Vill ha svar

 Under den senaste tiden har Riksbanken höjt räntan och varnat för kraftigt höjd ränta samtidigt som det kommer rapporter om ökad skuldsättning hos bolånetagarna.

 Hur den ekvationen går ihop, och om den går ihop, vill riksdagens finansutskott ha svar på.

 10.15

 Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson är först med att ge sin bild av hur det ser ut på kreditmarknaden för bolånetagarna - och han inledde med att konstatera att det inte finns någon bostadsbubbla.

 - Hushållens skulder har ökat men sparandet har också ökat. Det gör att vi har en betryggande balansräkning i de svenska hushållen, säger Martin Andersson.

 Men han duckade inte för att det också finns vad han kallar för en "sårbarhet" i storstäderna där yngre personer tar stora lån.


10.20

Martin Andersson konstaterar också att bolånetagarnas inte är bankernas största problem. Han visar på flera exempel på hur banker förlorat pengar och att det då främst handlat om utlåning till företag och olika fastighetsprojekt.

 - Bolån står för en liten del av kreditförlusterna, säger Andersson.

 För att få ett bättre grepp om riskerna på kreditmarknaderna vill han inrätta ett stabilitetsråd som övervakar finansmarknaderna - ett förslag som han lade fram för riksdagens finansutskott i dag.


10.25

Nu är det riksbankschef Stefan Ingves tur att hålla sitt inledningstal och han varnar för en ökad skuldsättning men noterar att det ser olika ut i olika delar av landet. Vissa är hårt skuldsatta, andra berörs inte alls av det problemet.

 Han pekar också på att ett problem är att antalet hushåll som inte amorterar på sina skulder är ett ökande bekymmer.


10.30

Ingves sammanfattar också vad som gjorts - räntan har höjts, ett bolånetak har genomförts och bankföreningen har enats om krav på amorteringar av bolån.

 Han ställer också en retorisk fråga om det räcker, men svarar inte rakt på frågan. Han pekar istället på att det krävs mer för att bolånen inte ska bli ett problem och att Sverige ska drabbas av en bostadsbubbla. Ingves vill bland annat att riskerna med bolån ska analyseras bättre.


10.32

Ingves försvarar nu också den höjda räntan genom att backa bandet till 2008 då Riksbanken trodde att reporäntan skulle ligga på fyra procent i början av 2011. Efter finanskrisen, och Riksbankens extrema räntesänkningar, ligger reporäntan nu på 1,5 procent men är på väg upp under året.


10.35

Anders Borg börjar med att konstatera att regeringen har en "betydande samsyn" med Finansinspektionen och Riksbanken. Men han är inte lugn med situationen i bankerna som har stora affärer i utlandet.

 - Vi måste skärpa kraven på eget kapital i bankerna, säger Anders Borg.

 - Det måste bankernas styrelser förhålla sig till när man exempelvis diskuterar utdelningar.


10.45

- En slutsats som vi kan dra av krisen är inte att det bara är viktigt att vi har banker som växer. Det är snarare så att det nu finns en medvetenhet om de risker som finns, säger Borg. 

 Han påpekar också att man inte får glömma att Sverige var illa ute under finanskrisen eftersom svenska banker hade stor utlåning i Baltikum.

 Borg varnade också för en bostadsbubbla.

 - Vi ser en stark och besvärlig utveckling av bostadsrpiserna. Vi måste hantera vår bostadsmarknad så att vi effektiviserar vår användning av bostäder.

 Han höll dock med om att hushållens sparande gör att deras "balansräkning" inte ser så illa ut.

 10.50

Finansmarknadsminister Peter Norman tog över efter Borg med en fördjupning av läget på bostadsmarknaden. Hans slutsats var att höjd ränta, bolånetak och amorteringskrav har minskat risken för en bostadsbubbla.

 - Alla åtgårder som vidtagits har fått stora effekter. De måste utvärderas men det verkar som om skuldsättningen avmattats något, säger Norman.

 10.53

Norman avslutar med att konstatera att det behövs ytterligare åtgärder för att dämpa skuldsättningen.


11.02

 Stefan Ingves konstaterar att räntemarginalen - skillnaden mellan Riksbankens reporänta och bolånen - ökat till två procent och att det är en procent högre än normalt.

 11.08

Folkpartiets Carl B Hamilton frågar nu finansminister Borg och hans ministerkollega Norman om varför regeringen "decentraliserar" beslut om amorteringskrav till bankföreningen som består av banker som konkurrerar. Han undrar varför inte regeringen tagit initiativet i den frågan utan överlämnar det till bankerna.

 Hamilton är öppet kritisk till delar av regeringens politik och före utfrågningen var Anders Borg på honom för en kritisk debattartikel som han skrev i helgen.

 11.20

Nu ställer de ekonomisk-politiska talespersonerna fler frågor till ministrarna, Andersson och Ingves. Av frågorna att döma är alla partier ense om att det är bra med ökade kapitaltäckningskrav på bankerna för att undvika framtida bankkriser.

 11.35

Nu får "statens egen bank", SBAB, kritik i finansutskottet för att banken gick före med att slopa topplån och att SBAB nu ger rabatt till stora lån. Peter Norman krävs på besked om hur han ser på det.

 11.48

Peter Norman:

 - Jag delar oron för SBAB. Det var SBAB som tog bort topplånet för bolån. Vi har ofta synpunkter på finanssektorn och ska vi föra den diskussionen på ett rakt och ärligt sätt ska vi inte ha ägandeintressen i finansiella bolag.

 Peter Norman gör ingen hemlighet av att han gärna skulle vilja sälja SBAB, och beklagar att oppositionen stoppade det.


12.00

Peter Norman avfärdar på nytt tanken på ett amorteringskrav innan finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra avslutar utfrågningen.

Oroar du dig för en bostadsbubbla?

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!