Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Volvo visar upp ett enastående resultat”

Se premiäravsnittet av Di TV:s nya motormagasin i spelaren ovan.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: MAGNUS PAJNERT / VOLVO TRUCKS

Volvo sprängde 100-miljardersvallen första kvartalet 2019.

Det visar nya siffror från fordonsjätten.

– Det är ett enastående resultat, säger Dagens industris börsanalytiker Anders Hägerstrand.

Men en vikande orderingång för lastbilar oroar.

Omsättningen landar på 107 208 miljoner kronor mot väntade 98 482 miljoner.

Rörelseresultatet hamnar på 14 162 miljoner kronor – klart över förväntade 11 690 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ligger på 11,8 procent – väntat var 10,3 procent.

Lastbilskoncernen redovisar en omsättning på 107.208 miljoner kronor, över väntade 98.482 Mkr. Orderingången på 45.884 lastbilar är klart under förväntade 57.227 lastbilar.

Rapporten i korthet

• Volvos rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 12.696 miljoner kronor i första kvartalet 2019 (8.297 samma period året innan). Genomsnittet av elva analytikerprognoser som Infront Data sammanställt var 10.190 miljoner.

• Rörelsemarginalen blev 11,8 procent på justerad bas (9,3). Snittestimatet var här 10,3 procent.

• Även försäljning överträffade. Försäljningen uppgick till 107.208 miljoner kronor för perioden (89.143). Här låg snittestimatet på 98.482 miljoner kronor.

• Främst Nordamerika bakom orderminskning. Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, var i kvartalet 45.884 enheter, 36 procent färre än samma månader 2018. Snittestimatet enligt Infront Data var en orderingång på 57.227 lastbilar. Den nordamerikanska orderingången minskade med 77 procent. Volvo uppger att aktiviteter i Nordamerika har genomförts tillsammans med återförsäljarna för att säkerställa kvaliteten i orderboken, vilket har påverkat orderingången. Orderingången i Europa på tunga och medeltunga lastbilar sjönk med 15 procent.

• Volvo spår att marknaden för anläggningsmaskiner i Kina kommer att vara mellan oförändrad (0) och 10 procent högre under 2019. Det är en uppjustering från bolagets tidigare prognos om -10 till 0 procent. Volvo gör även en uppjustering av sin bedömning för VCE-marknaden i Sydamerika och spår nu intervallet oförändrad (0) till +10 procent, en justering från tidigare -5 till +5 procent.

Båda Volvos affärsområden går starkt och rapporten landar klart över förväntningarna, även om orderingångarna är under.

Volvo sammanlagda Resultat är flera miljarder högre än motsvarande period i fjol.

Svag orderingång i Nordamerika

Orderingången för lastbilar är orosmolnet på den annars ljusa Volvo-himmeln.

I det här affärsområdet uppgick orderingången till 45 884 fordon under första kvartalet. Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning indikerade att Volvos orderingång på lastbilar skulle minska drygt 20 procent till 57 227 fordon under första kvartalet.

Nu blev det betydligt större minskning än så.

– Orderingången på lastbilar minskade med 36 procent, främst på grund av Nordamerika. Som förväntat har orderingången i regionen varit fortsatt låg eftersom våra orderböcker för 2019 är i stort fulltecknade, skriver Volvos vd Martin Lundstedt i rapporten.

Di:s börsanalytiker Anders Hägerstrand säger i DI TV att utvecklingen i Nordamerika var väntad.

– Det borde inte överraska aktiemarknaden så mycket, säger han.

– Om något känner vi en viss press uppåt när det kommer till den nordamerikanska marknaden, säger Volvos vd Martin Lundstedt vid onsdagens webbsända presskonferens.

Texten uppdateras.

Annons: