Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Volvo Group fortsätter att gå urstarkt

Volvos lastvagnar fortsätter att sälja bra. Foto: LENNART REHNMAN

Volvo Group visar ett fortsatt starkt resultat för kvartal två 2019.

Nettoomsättningen på 121 miljarder kronor och rörelseresultatet på 15,1 miljarder kronor är de högsta koncernen hittills visat under ett kvartal.

Samtidigt finns oroande tecken på sjunkande orderingång på lastbilssidan.

– Detta följer mönstret som vi väntat oss och vi gör de förändringar som behövs i produktionen, säger Volvo Groups vd och koncernchef Martin Lundstedt.

Volvo Group, med bland annat lastvagnar, bussar och båtmotorer, sprängde 100-miljardersvallen första kvartalet 2019. Koncernen gick under årets första månader urstarkt även om en viss oro känts över en vikande lastbilsmarknad.

Under andra kvartalet visar koncernen ett rekordresultat.

– Volvo levererar starkt i kvartalet, med en rörelsemarginal som når nya nivåer och som ligger över bolagets egna mål. Volvo fortsätter således den lönsamhetsresa man gjort de senaste åren. Samtidigt vet vi att bolaget är ett av dem som mest gynnas av svag krona, så på så sätt SKA Volvo leverera nu, det är skördetid, säger Frida Bratt, sparekonom på nischbanken Nordnet. 

Hon fortsätter:

– Orderingången faller men det var väntat, även om den föll lite mer än man befarade. Det här har marknaden till viss del prisat in, Volvo har gått betydligt knackigare på börsen jämfört med till exempel SKF, Sandvik och Atlas, säger Frida Bratt, sparekonom på nischbanken Nordnet.

Ökar vinsten och omsättningen

Bolagets halvårsrapport med det andra kvartalet visar att att lastvagnstillverkaren fortsätter gå starkt. Resultatet drygt sju miljarder miljarder bättre än vad som förväntats av analytikerna.

– Ökade fordonsvolymer var den huvudsakliga förklaringen till lönsamhetsförbättringen. Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten steg till 13,9 miljarder kronor (8,3)”, säger Martin Lundstedt i en kommentar till kvartalsrapporten.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef i Volvo Group. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Till skillnad från personbilstillverkaren Volvo Cars levererar Volvo Group på torsdagen en positiv kvartalsrapport med starka siffror i de flesta kolumnerna.

Har aviserat neddragningar

Lastvagnstillverkaren är dock beredd på att marknaden kan svänga och att konjunkturen mattas av. Orderingången på lastbilar är betydligt lägre än vad analytikerna förväntat.

Totalt var orderingången 21 procent lägre jämfört med andra kvartalet 2018. 

I Di TV säger Lundstedt på torsdagsmorgonen att Volvo som aviserat neddragningar i den svenska produktionen kört på maxkapacitet efter flera bra år. Tidigare har koncernen meddelat att man drar ned på tillverkningstakten vid fabriken i Tuve under andra halvåret 2019.

– När marknaden nu utvecklas sidledes eller korrigerar nedåt krävs det en anpassning, säger koncernchefen.

Vid en presskonferens i Stockholm på torsdagen kommenterar Martin Lundstedt ytterligare den minskande orderingången och vikande efterfrågan på lastbilar.

– Detta följer mönstret som vi väntat oss och vi gör de förändringar som behövs i produktionen. Det är inget dramatiskt utan i nivå med våra förväntningar.

– Konjunkturer går upp och ned, och det får vi leva med i framtiden också.

När det gäller försäljningen av bussar ligger Volvo ”4-5 procent bättre än förra året”, enligt koncernchefen. Båtmotorerna från Volvo Penta minskar samtidigt i försäljning.

Volvo Group hade den 30 juni i år 107 329 anställda över hela världen, varav 14 291 konsulter och visstidsanställda.

Rapporten i korthet:

  Under kvartal 2 2019 ökade nettoomsättningen med 16% till 120,7 miljarder kronor (103,6).

  Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 11%.

  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 15.105 Mkr (11.519), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,5% (11,1).

  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 15.105 Mkr (12.337).

  Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.004 Mkr.

  Resultatet per aktie efter utspädning steg till 5.47 kronor (4.53).

  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 13.867 Mkr (8.322).

Annons: