Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svenska hushåll förlorade 760 miljarder på börsfallet

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Hushållens finansiella tillgångar minskade med 760 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018 till följd av bland annat Stockholmsbörsens fall.

Det framgår av Finansräkenskaperna från Statistiska centralbyrån, SCB.

Även marknadsvärdet för hushållens bostadsrätter sjönk och tillväxten i hushållens lånestock föll till sin lägsta nivå sedan tredje kvartalet 2014.

Hushållens finansiella tillgångar uppgick vid slutet av kvartalet till 13.337 miljarder kronor.

Hushållens finansiella sparande var säsongsnormalt lågt under fjärde kvartalet och uppgick till minus 13 miljarder kronor. Det totala finansiella sparandet för 2018 var 183 miljarder kronor vilket var högre än de tre senaste åren.

Hushållens innehav i bostadsrätter minskade i värde med 55 miljarder under fjärde kvartalet. Tillgångarna i bostadsrätter uppgick till 2.385 miljarder i slutet av kvartalet.

Hushållens totala låneskuld uppgick vid slutet av kvartalet till 4.229 miljarder kronor.

Annons: