Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svagt resultat för NCC

Byggbolaget NCC redovisar ett sämre resultat än förväntat för det andra kvartalet.

Däremot är siffrorna rörande orderingång betydligt mer munter läsning för aktieägarna.

Dagens Industri, som hänvisar till Bloomberg News, rapporterar att NCC hade ett förväntat rörelseresultat på 530 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

På fredagsmorgonen släppte byggbolaget sin delårsrapport, som visade att det faktiska rörelseresultatet landade på en betydligt lägre nivå: 411 miljoner kronor.

NCC hade en förväntad nettoomsättning på 15 004 miljoner kronor – en siffra som i rapporten behövde skruvas ner till 14 610 miljoner kronor.

Enligt Dagens Industri har byggbolaget haft omstruktureringskostnader på omkring 20 miljoner kronor under det gångna kvartalet.

”Rörelseresultatet påverkades också negativt av avsättning för vite och rättegångskostnader relaterat till en tingsrättsdom avseende projekt Rågården om 37 miljoner kronor inom Building Sweden. Justerat för detta skulle rörelseresultatet uppgå till 113 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 3,0 procent”, skriver NCC.

Orderingången ökade

Det finns dock ljusglimtar i delårsrapporten. Den förväntade orderingången låg på 13 834 miljoner kronor – men NCC kunde i rapporten meddela att denna siffra slutligen landade på 16 070 miljoner kronor.

Just detta fäster vd:n Tomas Carlson vikt vid:

”Vi har fortsatt en god och stabil marknad inom samtliga våra affärsområden. Trots den avmattning som skett på bostadsmarknaden har NCC fortfarande hög orderingång på bostadsprojekt. I Sverige står hyresrätter för huvuddelen av orderingången på bostäder”, skriver han i rapporten.

NCC skriver att uppgången rörande orderingången till stor del beror på verksamheten med Building Nordics och Infrastructure.

Annons: