Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

SAS rasade på börsen – efter strejknotan

Foto: FREDRIK PERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: OLE BERG-RUSTEN / AP TT NYHETSBYRÅN

Flygbolaget SAS drabbas av en riktig ekonomisk smäll på grund av pilotstrejken.

650 miljoner kronor kostade strejkdygnen, enligt delårsrapporten.

Och personalen kan räkna med hårda tag för att bolaget ska hämta igen de förlorade miljonerna.

– Den stora frågan är vad det nya löneavtalet egentligen kostar, säger Joakim Bornold, analytiker hos Söderberg&Partners.

När Stockholmsbörsen stängde hade aktien rasat med hela 10 procent

En timme innan börsens stängning låg raset på närmare 8 procent. Men när Stockholms-börsen stängde hade fallet fortsatt och aktien slutade på - 10 procent. En svart dag för bolagets aktieägare.

Raset är en direkt följd av kvartalsrapporten som blev offentlig klockan 8 på tisdagsmorgonen.

Den hårt prövade SAS-chefen Rickard Gustafson skriver i en kommentar till rapporten:

- Strejken mellan den 26 april och 2 maj ledde till omkring 4 000 inställda flygningar som drabbade över 370 000 passagerare. Jag ber om ursäkt till de kunder som drabbades av trafikstörningar under denna extraordinära händelse. Den totala effekten på resultat före skatt av strejken bedöms ligga på 650 miljoner, varav 430 miljoner avser de sista fem dagarna i andra kvartalet.

Kan bli nya SAS-nedskärningar

Rickard Gustafson ser flera ljuspunkter i det ekonomiska mörkret. Men det räcker inte och han använder orden ”öka förändringstakten” vilket i det här sammanhanget sannolikt betyder hårdare tag för personalen. Och ytterst kan det röra sig om att slimma organisationen ännu mer med färre anställda.

- Kombinationen av försvagade ekonomiska indikatorer, stigande flygbränslepris och en svag svensk krona väger dock tyngre än den positiva underliggande utvecklingen. Därför måste vi öka förändringstakten för att anpassa bolaget till de rådande marknadsförhållandena och säkra framtida lönsamhet, skriver Rickard Gustafson.

SAS pressas från olika håll

Kostnaden för pilotstrejken tillsammans med andra mörka moln som högre flygbränslekostnader och den höga dollarkursen den svenska kronan, innebar att flygbolaget gjorde en rörelseförlust på drygt 1,2 miljarder kronor under det senaste kvartalet. Det är en försäkring med 800 miljoner jämfört med motsvarande period förra året.

Strejknotan slår hårdare än vad experterna tidigare trott, en del gissade på cirka 250 miljoner, andra att det skulle sluta på en halv miljard.

Mer än 4 000 SAS-flygningar ställdes in under de sju strejkdagarna. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT NYHETSBYRÅN

– Notan blev som väntat väldigt hög för strejken över 600 miljoner kronor. Men det är en engångskostnad. Strejken kostade nära 100 miljoner per dag för SAS vilket var långt över de flestas uppskattningar, säger Joakim Bornold, analytiker på Söderberg&Partners.

– Den stora frågan är vad det nya löneavtalet egentligen kostar. Man pratar från SAS sida om 5,4 procent men jag tror inte aktiemarknaden kommer köpa den siffran. 

SAS vd Rickard Gustafson skriver att man på grund av den ekonomiska smällen efter strejken måste ”öka förändringstakten”. Det tyder väl på nedskärningar?

– Ja. Så ser jag det. Löneavtalet är dyrt för SAS och de pengarna har man inte. Så man måste skära ner någon annanstans. Satsningen på att anställa personal utanför Skandinavien lär fortsätta i snabbare takt, säger Joakim Bornold.

Strejken pågick under sju dagar och slog hårt mot SAS vars flygflotta nästan helt blev stående på marken under konfliktveckan. Utantaget gällde bland annat SAS dotterbolag SAS Ireland - lågkostnadsbolaget inom koncernen. SAS piloter har irriterat sig på dotterbolaget och fruktar att det finns en hemlig företagsplan för att i princip göra sig av med samtliga egna piloter och anställda utländska till en billigare penning. Detta har dok förnekats av SAS-chefen Rickard Gustafson, bland annat i intervjuer med Expressen.

SAS lamslaget under pilotstrejken

Fler än 4 000 flygningar ställdes in under strejkdygnen och över 370 000 resenärer drabbades.

Många passagerare blev uppretade sedan deras flyg ställts in och har också krävt kompensation från SAS.

Men SAS-chefen har också retat upp Svenskt Näringsliv med det treåriga pilotavtalet. 

När Rickard Gustafson intervjuades av Expressen strax efter klockan 23 på kvällen den 2 maj sedan strejken upphört och ett nytt avtal med piloterna tecknat gjorde SAS-chefen klart att avtalet ”i sin omfattning i Sverige ligger i linje med det så kallade märket på svensk arbetsmarknad”. Det är alltså hur högt lönepåslaget max kan vara enligt arbetsmarknadens parter.

SAS-chefen Rickard Gustafson om det treåriga avtalet med piloterna.

Märket för 2019 är 2,3 procent men piloterna gick med exakta siffror. Enligt dem var lönepåslaget 3,5 procent för 2019, 3 procent för 2020 och 4 procent för 2021.

SAS hoppades på konfliktersättning från Svenskt Näringsliv.

Men Svenskt näringsliv såg rött och anklagade flygbolaget att ha gått för långt. SAS gick på pumpen och blev utan pengar. Svenskt näringsliv ansåg att SAS med det treåriga avtalet med piloterna inte uppfyller kraven för konfliktersättning eftersom märket för åren 2020—2021 ännu inte är satt.

Annons: