Oscar Properties revisor varnas efter husaffären

Fokus för hela härvan är Biografen Penthouses, försäljningen av delar av projektet som stupade när köparen gick i konkurs.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties huvudrevisor varnas av Revisorsinspektionen.

Den statliga myndighetens kritik gäller en granskning av turerna vid försäljningen av Biografen Penthouses.

– Vi bedömer det att han inte har gjort en tillräcklig granskning. Därför får han kritik, säger Philip Lagerling, jurist hos Revisorsinspektionen.

Smällen för Oscar Properties huvudrevisor gäller en granskning för 2017.

Under rubriken ”Årets höjdpunkter” i Oscar Properites årsredovisning för 2017 står en punkt:

Biografen Penthouses, en del av fastigheten Stockholm Ruddammen 29, såldes till Axxonen Properties AB för 125 mkr med en vinst om ca 53 mkr.

I lyxutvecklarens koncernredovisning anges också att fastigheten sålts till Axxonen Properties för 125 miljoner kronor och med vinsten 53 miljoner kronor vilken var en del av koncernens rörelseresultat.

Oscar Engelbert, vd för bostadsutvecklaren, var nöjd med affären.

– Biografen Penthouses är ett spännande projekt men i för begränsad skala för att vi på Oscar Properties ska kunna realisera vår strategi fullt ut. Vi fokuserar i högre grad på större projekt vilket är ett led i att standardisera och effektivisera vår affär och våra byggnadsprocesser. Genom denna affär frigör vi kapital för att stå väl rustade för framtida affärsmöjligheter som passar vår modell och strategi, sa Oscar Engelbert.

Därför granskades affären

Revisionsinspektionens undersökning har gällt hur revisorn och hans team granskade transaktionen i koncernredovisningen.

Oscar Properties revisionsberättelsen undertecknades av revisorn den 23 mars 2018.

Men att det skulle ha blivit en vinst på 53 miljoner för Oscar Properties är inte sant.

Den resultateffekten för 2017 fanns inte i riktiga pengar eftersom endast en handpenning på 10 miljoner betalats.

Resterande delen av köpeskillingen – 114 miljoner kronor – betalades aldrig till bostadsutvecklaren eftersom köparen Axxonen Properties gick i konkurs.

Senare köpte Oscar Properties tillbaka fastigheten av konkursboet för en miljon kronor.

Granskningen gäller den ursprungliga affären när Oscar Properties sålde.

– Vi har tittat på revisorns granskning av en, som vi bedömer det, viktig fastighetstransaktion. Vi bedömer det att han inte har gjort en tillräcklig granskning. Därför får han kritik, säger Philip Lagerling, jurist hos Revisorsinspektionen.

Den kritik som anmälda revisorer i huvudsak kan få spänner från en erinran (den mildaste kritik) via varning till det hårdaste straffet som är upphävande (alltså att revisorn blir av med sin auktorisation).

Brister i dokumentationen

I revisorns fall slår inspektionen enhälligt fast att han ska få en varning.

Beslutet från Revisorsinspektionen är på sammanlagt 14 sidor.

Inspektionen är mycket hård i sin skrivning:

”När en revisor dokumenterar sin revision är det särskilt viktigt att det framgår vilken granskning som har genomförts och vilka slutsatser som har dragits. Revisorn har inte dokumenterat några närmare granskningsåtgärder eller slutsatser avseende sin granskning av transaktionen. De diskussioner han har uppgett sig ha haft med företrädare för koncernen återspeglas inte i dokumentationen.”

Inspektionen anser att varken den grundläggande dokumentationen eller hans skrivningar under myndighetens granskning ger något svar på om revisorn hämtat in till exempel om motpartens kreditvärdighet och om förutsättningarna i villkoren i avtalen skulle komma att uppfyllas.

Eller i klartext: Om köparen Axxonen Properties var tillräckligt kreditvärdigt och skulle kunna betala för affären.

Biografen Penthouses och med den tänkta påbyggnaden som skulle bli en ny bostadsrättsförening ovanpå den befintliga.

Det var varit stökigt kring hela projektet Biografen Penthouses  på Övre Östermalm i Stockholm, som gäller en påbyggnad som Oscar Properties vill göra på en befintlig bostadsrättsförening, Biografen, i form av en tredimensionell lösning. Luften ovanför den befintliga byggnaden såldes. Tanken är att bygga på två våningar.

Revisorn har mer än 30 år bakom sig i branschen. Vilka konsekvenser varningen får för honom är oklart.

– De stora revisionsbyråerna följer noggrant upp vilka beslut som gäller deras revisorer. De har interna system för att hantera dessa frågor, säger Philip Lagerling, jurist hos Revisorsinspektionen.

Expressen har sökt revisorn.