Miljardrullning: Här är alla turerna kring Eltel

KLOCKAN KLÄMTAR: Eltels dåvarande vd Axel Hjärne vid börsintroduktionen i februari 2015.
Foto: NASDAQ och ELTEL
VD:N SOM LÄMNADE: Axel Hjärne har polisanmälts av Eltels styrelse.
Foto: ELTEL
DÅVARANDE STYRELSEORDFÖRANDEN: Gérard Mohr var med och delade på 200 bonusmiljoner efter den lyckade börsintroduktionen.
Foto: ELTEL
TOPPCHEFEN SÅLDE: Juha Luusua sålde sina Eltel-aktier en dryg månad före första vinstvarningen.
Foto: ELTEL

Cirkusen kring det börsnoterade bolaget tekniktjänstföretaget Eltel saknar motstycke i Sverige:

• En vd som polisanmälts och fått lönen fryst.

• Miljardförluster för aktieägarna.

• Storägare och styrelsemedlemmar som sålt av sina innehav – före bolaget vinstvarnat.

Eltel levererar tekniska tjänster för infrastrukturnätverk i Norden, Polen och Tyskland.

Med 8 500 anställda är man en jätte på marknaden och bolaget, som börsnoterades i februari 2015, spåddes länge en fantastisk framtid.

Men bakom siffrorna dolde sig misstänkt uppblåsta rapporter utan förankring i verkligheten.

Och när vinstvarningarna började komma i höstas gick fallet inte att bromsa.

Vid en framflyttad bolagsstämma vill företaget plocka in 1,5 miljarder från sina redan hårt pressade aktieägare.

Här är alla turerna i Eltel inför torsdagens ödesmättade stämma.

Eltels mellanchefer varnade

2014–2015: Riskkapitaljätten 3i och franska BNP, huvudägarna i Eltel, jobbar på för att börsnotera företaget på Nasdaq i Stockholm under rådgivning från banker som BNP, SEB och Morgan Stanley. Inför noteringen är dåvarande vd:n Axel Hjärne och finanschefen Gert Sköld synnerligen aktiva i försäljningen. Man målar upp en ljus framtid för bolaget. ”För att stötta Eltels strategi ytterligare, så ansåg aktieägarna 2014 att en börsnotering av företagets aktier skulle vara nästa logiska steg för Eltel – en process som verkställdes i februari 2015”, skriver Eltel om beslutet att jobba för en börsnotering. Men enligt Dagens industri ska mellanchefer på Eltel i ett tidigt skede varnat för att bolagets prognoser inte var realistiska.

Eltel öppnar starkt på börsen

FEBRUARI 2015: Eltel lanseras på börsen – och startar urstarkt. ”Eltels första offentliga emission av noterade aktier på Nasdaq i Stockholm genomfördes den 6 februari 2015. Med en kurs på 68 kronor per aktie väckte emissionen stort intresse både hos institutionella och privata investerare, och aktien blev övertecknad flera gånger...//... Den första dagen med aktiv aktiehandel ökade aktiekursen med mer än sju procent”, meddelar Eltel stolt. I samband med den lyckade börsdebuten får de högsta cheferna och dåvarande styrelseordföranden Gérard Mohr dela på nästan 200 miljoner kronor i särskild bonus. Pengar som kom från de nya aktieägarna.

Lugnet före stormen

MARS 2015–MAJ 2016: En period av relativt lugn med stabila rapporter följer. Senare uppdagas att bolaget stött på problem kring projekt i Afrika och Norge, och att aktien initialt övervärderats.

Axel Hjärne lämnar bolaget

JUNI 2016: Vd:n Axel Hjärne meddelar plötsligt att han lämnar bolaget. 3i och BNP säljer snabbt av sina resterande aktier. Enligt uppgift till Di överväger storägare i Eltel (i maj 2017) en process mot 3i för att kräva tillbaka pengar.

Håkan Kirstein ny vd

AUGUSTI 2016: Håkan Kirstein tillträder som vd för Eltel.

Styrelsemedlemmar säljer aktieinnehav

SEPTEMBER 2016: Flera chefer på Eltel, däribland Juha Luusua (allmänt ansedd som nummer två efter Axel Hjärne), säljer av aktieinnehav i bolaget en dryg månad före första vinstvarningen. Enligt DI spelade han en viktig roll i marknadsföringen inför börsnoteringen tidigare år.

Ras efter första vinstvarningen i Eltel

OKTOBER 2016: Eltels första vinstvarning av tre sänker aktiekursen med runt 40 procent. Problem kring övervärderade projekt pekas ut som orsaken. Ledningen uppger att man nu har en mer ”konservativ inställning” till koncernens projektverksamhet i Afrika och Norge. ”Utmaningarna vi för tillfället har är huvudsakligen relaterade till Eltels projektverksamhet, som svarar för cirka en tredjedel av koncernens totala volymer. Denna del av verksamheten har en historik av lönsamhet och god projekthantering under många år. Vi tar dock den senaste tidens resultatavvikelser i vissa projekt på största allvar”, säger Eltels vd Håkan Kirstein i ett uttalande.

Hjärne säljer sina aktier

OKTOBER–DECEMBER 2016: Den tidigare vd:n Axel Hjärne säljer egna aktier i Eltel för runt 30 miljoner kronor. ”Har lämnat Eltel och omdisponerat min portfölj. Har fortfarande kvar en post aktier i bolaget, som jag tror på”, skriver Axel Hjärne i ett sms till DI.

Styrelsens ordförande lämnar Eltel

NOVEMBER 2016: Gérard Mohr lämnar ordförandeposten i Eltel med omedelbar verkan. Styrelsen väljer Ulf Lundahl till ny ordförande fram till nästa stämma, vars datum då var satt till 28 april 2017. ”Majoriteten av Eltels verksamhet utvecklas väl och enligt plan. Risknivån i en del av verksamheten bör sänkas, speciellt inom projektverksamheten, i vilken vi för tillfället har vissa operativa utmaningar”, kommenterar Ulf Lundahl.

Kungens advokat ska granska

FEBRUARI 2017: Eltel utser advokat Axel Calissendorff (som är det svenska kungahusets hovauditör) till granskningsman när revisionsbyrån PWC går igenom Eltels affärer senaste åren. Samtidigt stryper Eltel löneutbetalningarna till sin tidigare vd. ”Den information vi haft i styrelsen har inte varit korrekt”, säger styrelsens ordförande Ulf Lundahl till SVD.

Eltels årsstämma skjuts upp

MARS 2017: Eltels styrelse beslutar att senarelägga årsstämman 2017, från den 28 april till den 1 juni. ”Som kommunicerats i februari har Eltels styrelse startat undersökningar avseende ansvarsfrågor med anledning av eventuella historiska felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten”, skriver man i ett pressmeddelande. Samtidigt föreslår valberedningen att Ulf Mattsson väljs som ny styrelseledamot och ny styrelseordförande vid årsstämman.

Axel Hjärne polisanmäls

2 MAJ 2017: Eltel utlyser en nyemission och meddelar att finanschefen lämnar sin tjänst. Eltels revisorer röstar nej till ansvarsfrihet för förre vd:n Axel Hjärne och den tidigare ordföranden Gérard Mohr. Axel Hjärne polisanmäls av Eltels styrelse. ”Det är ytterst, ytterst ovanligt att man hamnar i en situation att styrelsen känner sig tvingad att polisanmäla den tidigare verkställande direktören. Det är exempellöst och det vittnar om att det har förekommit saker som är av en typ och en art som man absolut inte förväntar sig i ett börsbolag”, säger Ulf Lundahl till DI.

Aktien rasar efter chockbeskedet

3 MAJ 2017: Chockbeskeden får nu Eltels aktie att rasa med 17,5 procent på börsen. Senare samma dag redovisar Eltel miljardförluster för kvartalet samtidigt som bolaget utlyser en nyemission för att få in 1,5 miljarder från aktieägarna. Samtidigt meddelas att styrelsearvodena höjs i bolaget med anledning av den ”extra arbetsbördan” man står inför.

Finanschefen lämnar Eltel

22 MAJ 2017: Eltel meddelar att finanschef Gert Sköld har beslutat sig för att lämna sin position inom Eltel från och med i dag. En rekryteringsprocess av en ny finanschef har inletts. 

Den tidigare vd:n inleder rättsprocess

29 MAJ 2017: Dagens Industri avslöjar den tidigare vd:n Axel Hjärne startat en rättsprocess mot Eltel för att återfå sina löneutbetalningar. ”I februari bröt bolaget plötsligt avtalet utan motivering. Jag ifrågasatte detta starkt och ville ha en förklaring till varför och på vilka rättsliga grunder. Eltel har överhuvudtaget inte gett mig någon förklaring”, skriver Axel Hjärne i ett sms till tidningen. Den innestående lönen som Hjärne vill ha ut uppgår till 1,7 miljoner kronor skriver DI.

Ödesdagen för Eltel

1 JUNI 2017: Eltel håller sin uppskjutna bolagstämma och aktieägarna röstar om en nyemission på 1,5 miljarder kronor för att rädda bolaget och huruvida tidigare vd:n Axel Hjärne ska beviljas ansvarsfrihet.


FAKTA OM ELTEL

• Eltel är en nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.

• Eltels tjänsteutbud spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser.

• Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

• När Eltel på börsnoterades utgick bolaget från marknadsöversikter som i dag kan betraktas som för optimistiska.

• I samband med Eltels lyckade börsdebut fick de högsta cheferna och dåvarande ordförande Gérard Mohr dela på motsvarande nästan 200 miljoner kronor i en särskild bonus. Pengarna kom i praktiken från nya aktieägare i Eltel.

• Axel Hjärne lämnade sin tjänst som vd 2016. Sedan dess har bolaget tvingats vinstvarna tre gånger.

• Gérard Mohr lämnade ordförandeposten i Eltel i november i fjol.

Källa: TT, DI