Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så påverkas du av dagens räntebesked

Foto: NORDNET

Riksbanken lämnar reporäntan på minus 0,25 procent.

Det meddelade man på torsdagsmorgonen samtidigt som man flaggar för höjning senare i år eller i början av nästa.

– Man kan lugnt avvakta och ha kvar sina rörliga räntor på bolånen, säger Frida Bratt, privatekonom på Nordnet.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent.

Enligt SME Direkts enkät väntade samtliga av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till minus 0,25 procent.

Riksbankens sänker sin räntebana så att nästa höjning kommer senare och räntehöjningarna därefter sker i en långsammare takt.

Räntebanan är stabil på minus 0,25 procent under det andra och tredje kvartalet i år. Den första höjningen väntas nu ske antingen i slutet av 2019 eller i början av 2020.

– I ljuset av den låga inflationen, som inte alls kommit in enligt Riksbankens prognos, är detta inte oväntat, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Dagens besked kring räntebanan visar att det finns en tydlig bortre gräns för minusräntan.

– Inte oväntat heller med tanke på kursomläggningen hos framför allt Federal reserve, men också ECB som lovat att inte höja räntan i år, säger Frida Bratt.

Frida Bratt: Bind inte räntan

Som bolånetagare kan man tjäna mycket på att följa utvecklingen.

– Jag tycker, som jag sagt tidigare, att man som bolåntagare inte ska binda räntan i det här läget. Risken, eller chansen beroende på hur man ser det, är att Riksbanken inte alls kan genomföra den planerade andra räntehöjningen, om inflationstrycket skulle fortsätta att vara svagt, säger Frida Bratt.

Att det skulle komma flera räntehöjningar med korta mellanrum håller hon inte heller som troligt.

– Man kan lugnt avvakta och hålla bolåneräntan rörlig. Dra i stället nytta av den ökade konkurrensen på bolånemarknaden. I dagens rapport från Swedbank såg vi exempelvis att marginalerna sjunkit, och det såg vi även hos Nordea i föregående kvartal. Fortsätt att förhandla i stället och bind dig inte till någon bank, säger Frida Bratt.

Dyra utlandsresor att vänta

En dystrare privatekonomisk effekt handlar om den svenska kronan, som försvagas ytterligare efter beskedet i dag.

– Det gör att utlandssemestern fortsatt blir dyr i sommar för svenskarna. Klokt är att ta höjd för detta när du gör semesterbudgeten, säger Frida Bratt.

Som fondsparare kan dock beskedet vara positivt.

– En svag krona ger fortsatt boost åt exempelvis global USA- och Europafonder, säger Frida Bratt.

Lägre löneökningar än väntat

Aktiviteten i svensk ekonomi är hög och inflationen är nära målet på 2 procent. Den starka konjunkturen i Sverige talar för en inflation vid målet även framöver, men den senaste tidens utfall tyder på att inflationstrycket är lite svagare än väntat, skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver också att löneökningarna framöver blir lägre än tidigare väntat.

Riksbanken spår löneökningar på 2,7 procent i år, 3 procent nästa år och 3,2 procent 2021.

I februari spådde Riksbanken löneökningar på 2,8 procent i år, 3,2 procent nästa år och 3,3 procent 2021.

Riksbanken konstaterar lönerna i hela ekonomin steg med i genomsnitt 2,6 procent under helåret 2018, vilket är en ökning från 2,3 procent för helåret 2017.

Men produktiviteten varierar mycket och är svår att prognostisera. Osäkerheten kring såväl lönerna som produktiviteten bidrar till att göra det svårt att bedöma det framtida inhemska kostnadstrycket, skriver Riksbanken.

Annons: