Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

1 600 tjänster ska tas bort när Handelsbanken bantar

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Anders Bouvin, avgående vd för Handelsbanken. Foto: HOSSEIN SALMANZADEH/TT / TT NYHETSBYRÅN

Handelsbanken visar starkt resultat – men kostnaderna skenar.

För att komma till rätta med detta kommer man 1 600 tjänster att försvinna närmsta åren.

Beskedet kommer bara några timmar efter att vd:n Anders Bouvin meddelat sin avgång. Aktien faller något i börsöppningen.

Handelsbankens rörelseresultat stannade på 5 344 miljoner kronor för det tredje kvartalet – bättre än förväntat.

Räntenettot uppgick till 7 862 Mkr mot väntade 7.956 Mkr, medan provisionsnettot landade på 2.624 Mkr (2.355) mot väntade 2.462 Mkr.

Kostnaderna ökade med hela 12 procent till 5,156 miljarder.

Den accelererande takten beror främst på "övriga kostnader", som steg från 1.337 till 1.554 Mkr – en ökning med 16 procent.

Personalkostnaderna steg med 9 procent.

För att sänka kostnaderna kommer banken att dra ner personalstyrkan med 1 600 personer fram till 2022, skriver banken i rapporten.

”En stor del av effektiviseringarna kommer att utmynna i kostnadsbesparingar. Banken avser att i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 kvantifiera effekterna av dessa effektiviseringar”, skriver man.

Just nu verkar dessa effektiviseringar drabba 1 600 anställda.

Enligt uppgifter till Dina Pengar kommer det till största delen handla om naturliga avgångar och pensioner.

”Den aktuella projektportföljen innebär åtgärder som leder till effektivisering motsvarande minst 1 600 årsarbeten. Det bedöms ske i en förhållandevis jämn takt över de närmaste fyra åren. Bankens ambition är samtidigt att öka affärsvolymen i våra hemmamarknader vilket kan ställa krav på ökade resurser. Detta gäller särskilt i Storbritannien och Nederländerna”, skriver man i rapporten i dag.

 

 

Vd:n lämnar Handelsbanken

Det var på tisdagskvällen som Handelsbankens vd meddelade att han lämnar sin post i augusti nästa år.

– Det är ingenting annat än min ålder som spelar in, förr eller senare är det dags för oss alla att gå i pension, sa Anders Bouvin på tisdagen.

Bouvin tillträdde som vd och koncernchef 2016.

Den senaste tiden har banken uppmärksammats i flera skandaler, bland annat har ledningen kritiserats efter att flera kvinnliga medarbetare utsatts för sexuella kränkningar av en manlig chef.

I Storbritannien har banken haft upprepade problem med Finansinspektionen.

 

 

Förnekar att skandaler påverkat

Enligt källor till Dagens industri tvingas Bouvin bort från vd-posten av styrelsen på grund av det senaste årets turbulens.

– Det har ju inte påverkat det här. Är man vd i ett stort företag så måste man kunna hantera en mängd olika situationer. Du kan liksom inte gå i pension varje gång du får en situation, eller hur? Det här är bara åldersbetingat. Jag har fattat beslutet helt själv, valt datumet helt själv och jag har meddelat styrelsen som har accepterat mitt önskemål, säger Anders Bouvin.

Ulf Pettersson, börsanalytiker på Dagens industri, tror dock att den senaste tidens turbulens kan ha spelat in.

 

 

– Det är möjligt att den här historien med metoo och så där har gjort att han har tröttnat helt enkelt. Jag tror att de kommer framhålla att han inte går på dagen, utan att han går på ett år. Handelsbanken har en tradition av att söka efterträdare i de egna leden, men nu tror jag att man kommer leta även utanför banken, säger Petersson i Di TV.

Handelsbanken-aktien faller något i börsöppningen. 

Mer ur rapporten:

Rörelseresultatet minskade med 14 porcent till 5 344 mkr (6 220). Justerat för engångsposter var minskningen 1 procent.

Periodens resultat efter skatt sjönk med 22 procent till 4 106 mkr (5 231) och resultatet per aktie sjönk till 2,11 kr (2,69). Justerat för engångsposter ökade resultatet med 5 procent.

 Räntabiliteten på eget kapital minskade till 12,1 procent (16,0).

Intäkterna minskade med 8% till 10 728 mkr (11 635) men justerat för engångsposter var minskningen knappt 1 procent.

Räntenettot minskade med 1 procent till 7 862 mkr (7 904).

K/I-talet steg till 48,1 procent (44,7).

Kreditförlustnivån uppgick till 0,04 procent (0,05).

Annons: