Fortfarande kämpigt Byggmax - sämre resultat

Byggmax-koncernen har 171 butiker, varav 159 är rena Byggmax-butiker.
Foto: Rikard Auregård / Byggmax pressbild
Foto: Rikard Auregård / Pressbild

Byggvarukedjan Byggmax redovisar att resultat på 123 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket kan jämföras med 127 miljoner för motsvarande period 2018.

Vd Mattias Ankarberg hoppas nu på att byggsugna svenskar ska ge utdelning för företaget.

Men svenskarnas vilja att nyttja ROT-avdraget tycks minska.

Det framgår av Byggmax kvartalsrapport för det andra kvartalet som blev offentlig på måndagsmorgonen.

”Efter två kvartal av tillväxt var marknaden svagare i det andra kvartalet”, skriver Byggmax vd Mattias Ankarberg.

Han skriver också att färre hushåll väntas använda rotavdraget för att renovera i år vilket borde vara ett illavarslande tecken för ett företag som Byggmax.

”Konsumenternas renoveringsbehov”

Men Mattias Ankarberg ser positiva tecken:

”Framåt finns faktorer som talar för en mer positiv utveckling på både kortare och längre sikt. Förra året dämpades efterfrågan av den heta sommaren, det finns tecken på en starkare svensk bostadsmarknad, och konsumenternas renoveringsbehov är fortsatt stora under en lång tid framöver”.

Byggföretagets hela försäljning ökade med knappt 4 procent i andra kvartalet jämfört med samma period 2018. Även bruttomarginalen förbättrades för Byggmax men rörelseresultatet var något sämre.

Företaget skriver: 

” I det andra kvartalet utvecklades Byggmax-koncernen positivt, trots en mer avvaktande marknad: försäljning och bruttomarginal ökade, kostnadskontrollen var fortsatt god, Byggmax fortsatte ta marknadsandelar och Skånska Byggvaror ökade lönsamheten för fjärde kvartalet i rad. Resultatet mätt som EBITA var i linje med föregående år”

Andra kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen ökade 3,9 procent till 1 799,0 (1 731,2) miljoner.

  • Bruttomarginalen ökade till 30,7 (30,2) procent.

  • EBITA, alltså rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar, exklusive engångsposter var i linje med samma period föregående år och uppgick till 132,9 (135,3) miljoner kronor.

Under första halvåret ökade nettoomsättningen 4,9 procent och EBITA exkl. engångsposter ökade till 55,0 (38,5) miljoner kronor.