Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Com Hem-affären räddar Tele2s resultat

Foto: TT NYHETSBYRÅN / JONAS EKSTROMER

Telekombolaget Tele2 redovisar ett resultat på 6,8 miljarder kronor för andra kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 2 procent.

Resultatet ligger i linje med förväntningarna.

”Omvandlingen av Tele2 och integrationen med Com Hem innebar stora framsteg under kvartalet”, skriver Tele2s vd Anders Nilsson i en kommentar.

Det visar Tele2s kvartalsrapport för april till juni som blev offentlig på onsdagsmorgonen. Resultaten i Sverige anses delvis bero på att att sammanslagningen med Com Hem gett bättre resultat än väntat.

Telekombolaget har under andra året fortsatt avveckla verksamheterna i Kazakstan och Kroatien.

Fritt kassaflöde till eget kapital mer än fördubblades till 1,1 miljarder kronor tack vare  sammanslagningen med Com Hem.

”Com Hem-integrationen pågår för fullt och vi realiserade ytterligare 100 miljoner kronor i synergier och nådde därmed målet för helåret om en årlig besparingstakt motsvarande 450 miljoner kronor redan efter sex månader.”, skriver Tele2s vd Anders Nilsson i en kommentar till delårsrapporten.

Skärper besparingsmålet

Baserat på detta beslutar man sig för att skärpa besparingsmålet för 2019 till 600 miljoner kronor.

Kostnadsbesparingarna var främst relaterade till personalnedskärningar i den svenska verksamheten samt förändringar inom organisationen för att främja samarbete mellan nätverk, IT och kommersiella avdelningar. 

Till Di-tv säger han på onsdagsmorgonen att: ”Vi rör oss åt rätt håll i snabb takt”.

EBITDA i Baltikum ökade med 10 procent och i Sverige med 3 procent tack vare synergier som delvis uppvägdes av återinvesteringar i verksamheten och press på tjänsteintäkter från slutkund. 

Andra kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen minskade 2 procent till 6,8 (6,5) miljarder.

  • EBITA, alltså rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar, exklusive engångsposter ökade med samma period föregående år och uppgick till 2 502 (1 460) miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 431 miljoner kronor efter stora avskrivningar som ökade, delvis till följd sammanslagningen med Com Hem.

 • Under första halvåret minskade nettoomsättningen 2 procent och EBITA exkl. engångsposter ökade till 5 048 (2 894) miljoner kronor.

Resultatet ligger i linje med analytikernas förväntningar för halvåret.

Annons: