Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Brist på domare stoppar rättegång mot Fingerprint Cards storägare

Johan Carlström, Fingerprint Cards storägare och styrelseordförande, är åtalad för sju fall av misstänkt grovt insiderbrott. Foto: LISA THANNER / IBL

Den inställda rättegången mot Fingerprint Cards storägare och styrelseordförande Johan Carlström kan bli rena storvinsten för honom själv.

Rättegången är inställd på grund av domarbrist rapporterar Dagens industri.

I slutändan kan det ge honom straffrabatt vid en fällande dom.

– Ja, det är det som kan bli konsekvensen av det här, bekräftar kammaråklagare Olof Kronlund.

Fingerprint Cards storägare Johan Carlström, 54, är åtalad för sju fall av grovt insiderbrott i bolaget under perioden 2012-2014. Han riskerar upp till fyra års fängelse vid en fällande dom.

Carlström, som i dag också sitter ordförande i det börsnoterade bolaget, förnekar brott.

Åtalet väcktes den 18 september 2015 och målet har varit inställd flera gånger, men i november skulle det avgöras i Stockholms tingsrätt.

 

LÄS OCKSÅ: Johan Carlström: "Jag kommer aldrig att bli dömd för något"

 

Men de tre år årens fördröjning kommer att bli ännu längre. Orsaken är det faktum att tingsrätten har brist på domare, uppger Dagens industri.

På Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare är man nedslagen över beskedet om den inställda förhandlingen.

Chefsåklagare Gunilla Sandblom är chef för finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Chefsåklagare Gunilla Sandblom, chef för finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten, tycker det är olyckligt med den inställda rättegången. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Är det grattis Johan Carlström?

– Ja, det tycker han säkert. Vi tycker det är olämpligt att målet blev inställt. Tingsrätten har tydligen resursbrist och dåligt med domare. Men vi tycker att det här målet med tre år sedan åtal inte borde ställas in, säger Gunilla Sandblom.

Det kan betyda straffrabatt vid en eventuellt fällande dom?

Ja, det är inte hans fel att den här rättegången ställs in.

 

Johan Carlström, Fingerprint Cards storägare och styrelseordförande. Foto: LISA THANNER / IBL

Gunilla Sandblom säger att det är ett viktigt mål och att det är angeläget att det prövas eftersom det är ett börsnoterat bolag som Johan Carlström sitter ordförande i.

 

LÄS OCKSÅ: Brottsmisstänkte Johan Carlström blir styrelseordförande i Fingerprint Cards

 

Kammaråklagare Olof Kronlund är den som lett utredningen och är också den åklagare som skulle driva målet i domstol. Men nu hinner han sluta sin tjänst och tillträda en helt annan befattning innan målet kommer upp någon gång framåt vårkanten nästa år.

– Vad ska man säga, säger Olof Kronlund närmast uppgivet. Det är olyckligt att ett sånt här mål drar ut på tiden.

Men att domstolen ställer in rättegången kan ju i slutändan gynna honom med rabatt på en fängelsedom vid en fällande dom.

– Ja, det är det som kan bli konsekvensen av det. Det beror på ur lagstiftarens perspektiv och Europakonventionen, så anses det vara till men för den tilltalade att behöva gå och vänta på saken ska prövas så länge. Så när du säger att han är glad så ur lagstiftarens perspektiv så är han inte glad eftersom det innebär ett men att behöva gå och vänta. Så som kompensation för det så finns den här möjligheten.

– Men man ska vara medveten om att ekomål ofta drar ut på tiden på grund av utredningarnas omfattning. Så det  är inte säkert att en sådan här försening med automatik innebär en straffrabatt.

Målet, som skulle ha pågått under åtta dagar i november, kan nu tidigast bli verklighet i mars.

Chefsrådman Erik Lindberg, ny chef för avdelning  3 på Stockholms tingsätt, medger att det är olyckligt med fördröjningen. Beslutet om att ställa in rättegången fattades före hans tid.

– Under hösten har det slumpat sig så olyckligt att flera stora mål löper samtidigt. Många av målen kräver dubbla domare. Sedan har det dykt upp ett mål med en häktad person som kommer att pågå under 40 dagar i höst, säger Erik Lindberg.

– Nu är planen att förhandlingen kommer att hållas i mars nästa år.

Chefsrådman Erik Lindberg vill inte spekulera om en straffrabatt vid en eventuell fällande dom med fängelse.

 

Annons: