58 kommuner får höjd skatt 2019 – hela listan

Kommunalskatten höjs i 58 svenska kommuner 2019.

Det visar en kartläggning från Skattebetalarnas förening.

– Det är uppenbart att många kommuner står inför betydande stålbad nästa år och planerar för stora besparingar, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

Valet 2018 innebar att många av Sveriges rödgröna kommunstyren blev blåa eller grönblåa.

Men trots att Alliansen tagit ett fastare grepp om majoriteten av Sveriges 290 kommuner kommer betydligt fler skattehöjningar att äga rum 2019 jämfört med 2018, då invånarna i endast 13 kommuner fick höjd skatt.

– Att relativt få kommuner höjde skatten 2018 kan dels förklaras av att staten delade ut tio extra välfärdsmiljarder till kommunerna, men även att det var valår kan ha haft en återhållande effekt, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

I övergångsbudgeten har utbetalningarna av fem miljarder till kommunerna frysts inne. Men det verkar inte ha påverkat de svenska kommunernas budgetar inför 2019.

Sofia Linder.

– Uteblir pengarna kommer det att få stor påverkan för många kommuners ekonomi. Men det vi sett när vi gått igenom budgetdiskussionerna i kommunerna är att detta inte varit en stor fråga. Det beror säkert på att både Socialdemokraterna och Moderaterna aviserat att pengarna ska tillföras nästa år, antingen i deras skuggbudgetar eller i vårändringsbudgeten, säger Sofia Linder.

Höjd skatt i 58 kommuner 2019

Skattebetalarnas kartläggning visar bland annat:

• 58 kommuner väntas få höjd skatt (se listan nedan).

• Sju kommuner sänker skatten: Österåker, Orust, Lidingö, Stockholm, Upplands Väsby, Ljusnarsberg och Gislaved (som sänker skatten men får högre skatt ändå eftersom landstingsskatten höjs).

• Störst höjning sker i Mullsjö och Vetlanda med vardera en procentenhet, följt av Staffanstorp 0,89 och Jönköping 0,80 procentenheter (i dessa kommuner höjer både kommunen och landstinget skattesatsen).

• Störst sänkning sker i Österåker och på Orust med vardera 0,25 procentenheter följt av Lidingö med 0,20 procentenheter.

• 226 kommuner väntas få en oförändrad kommunalskatt under 2019.

• Antalet skattehöjningar drivs upp av att tre landsting (Region Jönköping, Region Skåne, och Region Blekinge) höjer sina skattesatser.

• Tolv kommuner gör egna höjningar av skatten, medan sju kommuner sänker sina skattesatser.

• Fem kommuner får dubbla höjningar då både kommun och landsting höjer sina delar av skattesatsen: Mullsjö, Vetlanda Staffanstorp, Jönköping och Ängelholm.

Österåker – lägst skatt i Sverige

Österåker sänker nu skatten för elfte gången sedan 2004 och kommer 2019 att gå förbi ”skatteparadiset” Vellinge som kommunen med lägst skatt i Sverige.

– Det som imponerar med Österåker är att de både sänkt skatten och samtidigt höjt kvaliteten inom välfärdstjänsterna, vilket visat sig i olika kvalitetsundersökningar. Andra kommuner kan dra lärdom av Österåker. Bakom framgången ligger hårt arbete med ett stort fokus på kostnadsutveckling, kostnadsjakt och en långsiktig ekonomisk planering, säger Sofia Linder.

Orust (minus 0,25) och Lidingö (minus 0,20) är två andra ”storsänkare” inför 2019.

Kommunalskatten i Österåker kommer nästa år att ligga på 29,18 procent. Vellinges skattesats ökar efter Region Skånes höjning (+0,49 procentenheter) till 29,68 procent.

I andra änden av spannet finns kommuner som Munkedal (35,11 procent), Vindeln (34,95 procent) och Vännäs (34,9 procent).


Här är kommunalskatten lägst 2019

1. Österåker: 29,18 (minus 0,25)

2. Solna: 29,20 (oförändrad)

3. Täby: 29,63 (oförändrad)

4. Danderyd: 29,63 (plus 0,20)

5. Vellinge: 29,68 (plus 0,49*)

6. Kävlinge: 29,69 (plus 0,49*)

7. Stockholm: 29,82 (minus 0,16)

8. Sollentuna: 30,20 (oförändrad)

9. Örkeljunga: 30,24 (plus 0,49*)

10: Lidingö: 30,37 (minus 0,20)

* Höjning i landstinget.

Källa: SKATTEBETALARNA

Dorotea – högst kommunalskatt

Allra högst är kommunalskatten i Dorotea (35,15 %), trots att man inte genomför någon höjning 2019.

– Det är en glesbygdskommun med en liten och åldrande befolkning (drygt 2 600 invånare). Sedan år 2 000 har befolkningen minskat med en femtedel och det är klart att det sätter hård press på kommunen när allt färre yrkesaktiva ska försörja allt fler, säger Sofia Linder.


Här är kommunalskatten högst 2019

1. Dorotea: 35, 15 (oförändrad)

2. Munkedal: 35,11 (oförändrad)

3. Vindeln: 34,95 (oförändrad)

4. Vännäs: 34, 95 (oförändrad)

5. Orust: 34, 84 (minus 0,25)

6. Arjeplog: 34,84 (oförändrad)

7. Pajala: 34,84 (oförändrad)

8. Vilhelmina: 34,75 (oförändrad)

9. Malå: 34.70 (oförändrad)

10. Sorsele: 34.45 (oförändrad)

Källa: SKATTEBETALARNA


Ofta kan kostnaderna för att tillhandahålla välfärdstjänster vara högre i små kommuner på landsbygden.

– Sverige har ett långtgående utjämningssystem som ska utjämna för skillnader i skattekraft och strukturella kostnadsskillnader, som exempelvis beror på geografi och befolkningens ålderssammansättning. Men systemet har uppenbara brister. En kraftig ökning av utjämningsavgiften nästa år bidrar även till att en så kallad rik kommun som Danderyd tvingas genomföra både stora besparingar och höja skatten, säger Sofia Linder.

Uppfattningen som Linder får av granskningen är att en tuff ekonomisk situation väntar på flera håll. Det handlar om svåra beslut om besparingar. Sofia Linder menar att det därför är viktigare att kommunerna jobbar med effektivisering och att göra rätt prioriteringar.

– Framförallt måste politiker och tjänstemän fokusera på kommunens kärnuppdrag: skola, äldreomsorg och lokal infrastruktur. Tveksamma prestigeprojekt som kostar invånarna stora summor måste skäras bort. Kommuninvånarna ska kunna räkna med att få ut mesta möjliga välfärd av varje skattekrona innan de måste betala fler, säger Sofia Linder.


https://datawrapper.dwcdn.net/VgAgT/1/

Så gjordes undersökningen

Skattebetalarna skickade ut en enkät till landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner om en bedömning av sannolikt beslut för kommunal- och landstingsskatten 2019.

Man fick in 166 enkätsvar från kommuner och 14 svar från landsting och regioner. Dessa svar har sedan kompletterats med en genomgång av övriga kommuner och landstings/regioners protokoll med beslut eller preliminärt beslut som ska fattas i fullmäktige i november/ december. Men också uppgifter i medier om beslutade skattesatser.

Reservation för att förslag till beslut kan ha ändrats i någon enskild kommun efter att de besvarat enkäten. Därtill är det ett antal kommuner och landsting som ännu inte fattat det slutgiltiga beslutet.

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!