Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

39 stipendier du kan söka

Ulla och Curt Nicolins Stiftelse

ADRESS: SEB, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm TEL: 08-7635100, 08-7636358

Flera olika stipendier för vidareutbildning inom stålindustrin, i Sverige och utomlands.

Stiftelsen Blanceflor

ADRESS: Boncompagni-Ludovisi, född Bildt WEBB: www.blanceflor.home.se/start_svensk.html Stiftelsen delar ut stipendier för studier i USA, Sverige, Italien, Schweiz, England, Tyskland, Japan eller Kanada. Ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap samt näraliggande områden. Stiftelsen har de senaste två åren delat ut sammanlagt 12,4 miljoner kronor.

Rut Hammarströms minnesfond

WEBB: www.folksam.se/folksam/index.htm Minnesfonden skapades 1994 för att hedra minnet av Rut Hammarström som omkom i Estoniakatastrofen. Resestipendier för studier och forskning inom det socialpolitiska området delas ut till kvinnor verksamma inom fackliga och Folksam närstående organisationer.  Källa: Sosab/Lars Hellman Stiftelse för språkutveckling, vidare studier och för yrkesutbildning. För ungdomar med invandrarbakgrund.

Stiftelsen Löwensköldska fonden

WEBB: www.jernkontoret.se  Stiftelsens ändamål är att främja studier, som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden.

Martin och Birgit Östlingers Stiftelse

WEBB: www.ostlingerstiftelsen.com/  Stipendier kan tilldelas unga skådespelare, regissörer, författare, sångare, dansare, musiker och andra som verkar inom film, teater och musikteater och som avser att vidareutbilda sig.

Erik och Göran Ennerfelts fond

För svensk ungdoms internationella studier. Adress: c/o Axel Johnson AB, Box 26008,  100 41 Stockholm. WEBB: www.axel-johnson.se/stipendier.asp  Delar årligen ut 1500000 kronor till enskilda ungdomar, ungdomsorganisationer, skolor, studentförbund och kulturella institutioner.

Anders Sandrews stiftelse

WEBB: www.sandrewmetronome.se/templates/ Page_information_general.asp?id=2056  Stipendier för studier i Frankrike

Olof Palmes minnesfond

ADRESS: Box 836, 101 36 Stockholm WEBB: www.palmefonden.se  Statlig myndighet som sammanställer utbildningsvägar och stipendier för dig som vill studera utomlands. Även språk- och resestipendier.

Sverige-Frankrike Stiftelsen

ADRESS: Box 5203, 102 45 Stockholm. WEBB: www.alliancefrancaisesthlm.com  Kurstipendier om antikens kultur, större stipendier i arkeologi, konstvetenskap och i arkitektur.

Internationella programkontoret

WEBB: www.programkontoret.se    Stipendier för akademiska studier i nästan alla ämnen.

Svenska Institutet i Rom

ADRESS: Istituto Svedese di Studi, Classici a Roma via Omero 14, 00197 Roma WEBB: www.svenska-institutet-rom.org    Stipendier för vuxna kvinnor som vill vidareutbilda sig i något som också kommer samhället till godo.

British Council

ADRESS: Via delle Quattro Fontane 20, 00184 Rome, Italy. Fax: +371 7830031 Tel: +371 732 0468/1165, 728 3875/8782/8723 E-POST: Enquiry.BCRome@britcoun.it WEBB: www.britcoun.org/    Stipendier för utbildning i USA.

The Dove-Bowerman Trust (Neville-Rolfe Awards)

ADRESS: Mrs J Kingsley Dove-Bowerman Trust Fawney Whitchurch-on-Thames Pangbourne Reading RG8 7DD UK Tel: +44 1189 842441    Stipendier för utbildning i USA. Sökande ska ha stark karraktär, vara företagsam och visa god initiativförmåga.

Deborah Partridge Wolfe International Fellowship

ADRESS: Zeta Phi Beta Sorority, Inc. National Educational Foundation 1734 New Hampshire Ave., NW Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 387-3103 WEBB: www.ZphiB1920.org    Stipendier för utbildning i USA. Sökande ska vara kreativ, ambitiös, ha god moral och konservativa värderingar.

The Frank H. Buck Scholarship

ADRESS: Post Office Box 5610, Vacaville, CA 95696-5610, USA E-POST: FEBAPPS@AOL.COM WEBB: www.buckscholarships.org    För utbildning av kvinnor med avslutad grundutbildning, högst 40 år, som bedriver heltidsstudier. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket.

The Hilda E. Bretzlaff Foundation scholarship Program

ADRESS: Janelle Radtke, V.P. , Village Center Mall,  400 N. Main St., Ste. 303, Milford, MI 48381, USA    Stiftelsen delar årligen ut ett antal yrkesutbildnings- och studiestipendier på  5 000–10 000 kronor.

Stiftelsen Petersenska Hemmet

ADRESS: Box 10311, 100 55 Stockholm.    Bidrag delas ut till alla tänkbara ändamål. Alla enskilda personer i hela världen kan söka. Inga krav på ålder, bostadsort eller nationalitet. Högst 10 000 kronor.

Fredrika Bremer-förbundets stipendiestiftelse

ADRESS: Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm. Tel: 08-642 73 75 tisdag och torsdag 10 - 12. E-Post: info@bremerstipendier.se WEBB: www.bremerstipendier.se/    För att främja internationell förståelse och vänskapliga relationer mellan människor i olika länder. Stipendium kan sökas för studier i samtliga länder där Rotary är representerat.

SOS Stipendier

ADRESS: Stöd & Stipendier AB, Ektorpsvägen 4A,  131 47 Nacka. Tel: 08-716 25 00.  Fax: 08-716 25 32. E-Post: info@sosab.se WEBB: www.sosab.se/nystip.html    Stipendium kan delas ut för att möjliggöra deltagande i undervisning eller utbildning utöver ordinarie utbildning. Företrädesvis till föreläsningar, deltagande i konferenser, fackliga studier o dyl med betydelse för det kommande läraryrket.

Rotary Foundation

ADRESS: Svensk Rotaryservice, Kvarngatan 14, 118 47 Stockholm. Tel: 08- 644 74 10. WEBB: www.rotary.se/amba/index.html    Stipendier till utbildade sjuksköterskor för fortsatta studier inom sjukvården. Tillgångar: 646 849 kronor

Lena Lundbergs minnesfond för lärarstuderandes kompetensutveckling

ADRESS: Lärarnas riksförbund, Box 3259, 103 69 Stockholm. Tel: 08-613 27 00.    För ekonomiskt bidrag till barn som av olika skäl inte ges samma möjlighet till stimulans och utveckling som andra barn.

Svensk Sjuksköterskeförenings Stiftelsesamfond för studiestipendier

ADRESS: Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm. Tel: 08-4122400    Stöd åt kvinnor som ägnar sig åt jordbruk eller trädgårdsskötsel.

Inga Kempes Fond

ADRESS: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm. Tel: 08-698 90 00. Fax: 08-698 90 13. E-POST: inga.maria.lahlou@rb.se    Rekreation och resor till yrkeskvinnor    Pensionstillskott till äldre (begränsat antal)    Resor, kurser, projekt när egna medel inte räcker    Vård och rekreation åt behövande, i synnerhet äldre    Bidrag endast till enskilda kvinnor som är svenska medborgare och till:    För utbildning av kvinnor högst 40 år, som bedriver heltidsstudier. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden skall vara avslutad.

Fredrika Bremer-Förbundets samfond för förvaltade fonder

ADRESS: Fredrika-Bremer-Förbundet, Box 24264 104 51 Stockholm. Tel: 08-644 32 60.  E-Post: info@fredrikabremer.se WEBB: www.fredrikabremer.se    Stipendiet är tänkt att sporra lovande unga ryttare, kuskar och voltigörer att utvecklas vidare inom sporten. Stipendiesumman är på totalt 150 000 kronor och kan delas i olika stora delar. Maxsumman till en stipendiat är 15 000 kronor.

Stiftelsen Petersenska Hemmet

ADRESS: Box 10311, 100 55 Stockholm.    Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar.

Stiftelsen Cool Kidz

ADRESS: Per Erik Eklund, Lappmyrsvägen 18, 793 33 Leksand. Tel: 0247-15327    Stipendierna är avsedda för enskilda, lovande idrottsungdomar vilka är bra inte enbart i idrott utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen.

Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor

ADRESS: c/o Kjell Svensson, Södra Promenaden 58, 602 39 Norrköping. Tel: 011-185706    Ger bidrag till enskilda personer eller organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala områden förhållanden i andra länder.

Olga och Gösta Olanders minnesfond

ADRESS: Riksidrottens Vänner, Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås. Fax: 021-41 65 24. E-POST: lennart33@hotmail.com    Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall begagnas till pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk. Tillgångar: 15 343 517 kronor

Folke Bernadottes minnesfond

ADRESS: Box 24009, 10450 Stockholm.  Tel: 08-662 25 05 WEBB: www.come.to/folke.bernadotte.minne    Stiftelsen skall genom att söka bidrag från allmänna institutioner, företag och enskilda personer, ekonomiska och genom egen verksamhet erbjuda och bekosta handikappade personers möjlighet till aktiv rehabilitering och träning i en positiv miljö. Tillgångar: 1 004 926 kronor

Stiftelsen William Gordon Dicksons donationsfond

ADRESS: William Holsner-Barclay, Gunnar Bergs Väg 6, 448 95 Tollered.    Ändamål: Personer, som drabbats av svåra sjukdomar eller invaliditet, kan från stiftelsen få bidrag i de fall då sjukförsäkring och socialvård inte täcker behovet.  Stift

elsen Nordiska Rehabiliteringsfonden

ADRESS: Leif Josephsson, Banérgatan 83, 115 53 Stockholm. Tel: 08-6636379    Endast juridisk person kan söka. Att genom penningbidrag främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. Tillgångar: 56 898 366 kronor

Henning och Greta Anderssons Minne

ADRESS: SEB Enskilda banken, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm. Tel: 08-7637221 WEBB: www.enskildabanken.seb.se/blanketter    Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, även som vård av behövande ålderstigna. Tillgångar: 183 566 270 kronor

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

ADRESS: Eriksbergsgatan 4, 114 30 Stockholm. Tel: 08-6111262    Fonden kan ge tillfällig hjälp till personer som "oförvållat hamnat i nöd eller på grund av sjukdom, i behov varande kvinnor" Bidrag kan till exempel ges till hyra, uppehälle, tandvård eller inköp av glasögon. Bidrag ges ej till person som uppbär socialbidrag. Öppet för: Myndiga kvinnor som är svenska medborgare.

Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne

ADRESS: A Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm. Tel: 08-7912384 eller 7231500 E-Post: info@lindhes.se WEBB: www.lindhes.se/ansokning.doc    Studiestipendium på 15 000 kronor.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond

ADRESS: Kallskärsgatan 5, 11533 Stockholm Tel: 08-6639916 tis-tors 8.00-9.30.    Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, att utöva hjälpverksamhet bland behövande, samt främja forskning. Tillgångar: 14 919 354 kronor.

Paynova

ADRESS: c/o Studentkortet AB, Birger Jarlsgatan 24, 4 tr, 114 34 Stockholm.  Tel: 08-652 76 00. Fax: 08-652 76 76 E-Post: kundtjanst@studentkortet.se WEBB: http://www.studentkortet.se    15 Resestipendier à 10.000 kronor till universitets- och högskolestuderande inom i första hand naturvetenskap, farmaci, medicin och teknik.

Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond

ADRESS: Margaretha Frisack, Skolvägen 20, 429 32 Kullavik    10 bokstipendier á 500 kronor varje månad till universitets- och högskolestuderande.    Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och utbildning, vetenskaplig undervisning och forskning samt vård av behövande ålderstigna eller sjuka.

Astra Zeneca AB

ADRESS: Astra Zeneca, 151 85 Södertälje TEL: 08-553 258 98. E-Post: studentinfo@ astrazeneca.com WEBB: www.studentwebben.nu

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!