Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Yttrandefriheten redan inskränkt i Sverige

Paris i söndags. Hundratusentals människor protesterade mot terrorismen och stod upp för yttrandefriheten.Foto: Charles Platiau

Vid årsskiftet trädde en viktig grundlagsändring i kraft som innebär allvarliga inskränkningar i vår tryck- och yttrandefrihet. I kampen mellan det öppna samhället och dess fiender har riksdagen ställt sig på mörkermännens sida, skriver Ulf Öberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

För en vecka sedan (8/1) skrev Birgitta Ohlsson (FP) på sidan 4 dagen efter terrordådet mot franska satirtidningen Charlie Hebdo. Hon skrev bland annat att Europas regeringar nu "måste bättre stärka skyddet av det öppna samhället". Men riksdagen har frivilligt just inskränkt vår tryck- och yttrandefrihet i Sverige, skriver Ulf Öberg.

Samtidigt som Birgitta Ohlsson för en vecka sedan hävdade att Europas regeringar nu "måste bättre stärka skyddet av det öppna samhället" menar David Cameron att morden i Paris påvisar behovet att säkerhetstjänsterna inom EU ska få utökade möjligheter till avlyssning.

Det är mig främmande att utnyttja attentatet mot Charlie Hebdos redaktion, kallblodiga avrättningar av poliser och antisemitiska mord för att främja mina klienters sak. Även vi advokater måste dock våga utnyttja vår yttrandefrihet och ställa vår expertis till allmänhetens förfogande för att skydda det öppna samhället, om och när våra makthavare försöker tumma på tryck- och yttrandefriheten.

Vid årsskiftet trädde en viktig grundlagsändring i kraft som utgör ett direkt hot mot det öppna samhället. Skrifter och tekniska upptagningar ska inte längre anses vara utgivna i Sverige, bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed omfattas de inte längre av tryckfrihetsförordningens (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillämpningsområde. Beslutet fattades under allmän likgiltighet, utan någon egentlig offentlig debatt eller ens en votering i riksdagen.

Det uppgivna syftet med dessa grundlagsändringar är att "utvidga möjligheten till internationellt rättsligt samarbete", detta när kopplingen till Sverige anses vara svag.

Hur tänkte ni egentligen, Birgitta Ohlsson? Att blott Sverige svenska krusbär har, och att svenska medborgares tryck- och yttrandefrihet endast är värd att skydda inom Sveriges gränser? Under din vakt gav riksdag och regering därmed upp den svenska tryck- och yttrandefrihetens universella anspråk att bidra till upplysning.

Ulf Öberg

Riksdagen och regeringen undergrävde dessutom det så kallade korrespondentskyddet för meddelare, anskaffare och den som på annat sätt medverkar till en framställning i en periodisk skrift som författare eller annan upphovsman. Grundlagsskyddet gäller numera endast om meddelandet lämnats eller om anskaffandet ägt rum i Sverige. En svensk motsvarighet till Edward Snowden, som utnyttjar sin meddelarfrihet i utlandet till utländska journalister, har med andra ord förlorat sitt skydd under grundlagarna.

Regeringen kan därmed numera bevilja internationellt rättsligt bistånd till ett land som vill ingripa straffrättsligt på en grund som vi anser strider mot våra grundläggande demokratiska rättigheter, detta förutsatt att "kopplingen till Sverige" anses vara svag.

Dessa allvarliga inskränkningar i vår tryck- och yttrandefrihet har skett i en tid när diverse religiösa fanatiker sprider irrläror, förtrycker och mördar sina medmänniskor och vill sätta världen i brand genom att uppvigla till civilisationskrig. Detta sker i ett nyfascistiskt skymningsläge i Europa, där främlingen och den andre utpekas som ett hot mot vårt samhällskontrakt och mot vår välfärd.

I den eviga kampen mellan det öppna samhället och dess fiender har riksdagen i realismens och den internationella terroristbekämpningens namn nyligen ställt sig på mörkermännens sida. Vi har redan helt frivilligt inskränkt vår tryck- och yttrandefrihet i Sverige när vi som bäst behöver den.

Dessa grundlagsändringar slår på de mest oväntade sätt, och ger upphov till gränsdragningssvårigheter i en tid när yttrandefriheten inte längre låter sig definieras av nationsgränser. Denna tvetydighet kan godtyckligt utnyttjas av dolda makthavare och av främmande regeringar för att försöka tysta kritiska röster i Sverige.

Det är mot denna bakgrund som regeringen snart ska ta ställning till hur dessa grundlagsändringar ska tillämpas i praktiken. Justitiekanslern har nämligen i ett mycket oroväckande beslut från december 2014 till och med öppnat för möjligheten att en ansökan om internationellt rättsligt bistånd från en åklagare i Monaco eventuellt skulle kunna beviljas av regeringen mot en ansvarig utgivare i Sverige.

Vill vi på allvar hedra minnet av de modiga män och kvinnor som med livet som insats har försvarat vår yttrandefrihet - om det så är med en tuschpenna, vid ett tangentbord eller med vapen i hand?

I så fall är även dessa nya och gränslösa hot mot vår tryck- och yttrandefrihet något vi måste tala om. Du har mot denna bakgrund en hel del att förklara innan du kan göra anspråk på att vara Charlie, Birgitta Ohlsson.

 

Ulf Öberg

advokat