Vinstmaximerande bolag förstör våra hem

Husby i norra Stockholm är ett av de områden där kosmetiska renoveringar ägt rum. I Sverige äger det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone över 21 000 hyreslägenheter genom bolaget Hembla.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.
Foto: Kristian Pohl

Den svenska bostadskrisen utnyttjas av utländska riskkapitalister. En ny finansiell bubbla växer och FN har varnat Sverige. Trots detta har våra politiker inte gjort något för att hindra den allvarliga utvecklingen, skriver Marie Linder, Hyresgästföreningen​.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Privata bostadsbolag med stora ekonomiska intressen i ryggen utnyttjar den svenska bostadskrisen genom att köpa upp äldre hyreshus och genomföra kosmetiska renoveringar när hyresgäster flyttar ut.

Det har blivit en affärsmodell att höja hyran och marknadsvärdet på fastigheten, utan att göra något åt det egentliga upprustningsbehovet. För hyresgästerna innebär detta nya kök, badrum och parkettgolv men gamla stammar och fasader. Och när de riktigt stora renoveringarna behöver göras det finns inte pengar kvar. Hyrorna är redan höjda till maxnivåer och de stora vinsterna som håvats in på har redan skickats vidare till aktieägarna. 

Kostnaden för underhåll halverad

Hyresgästföreningens släppte en rapport innan sommaren som visar att kostnaden för underhåll halveras efter att hyreshusen sålts till ett vinstmaximerande privat bostadsbolag, jämfört med snittet för kommunalt ägda bostadsbolag. Därefter sjunker kostnaderna för underhåll ytterligare. 

Samtidigt ökar de ekonomiska resultaten med anmärkningsvärda belopp för bolagen. Detta samtidigt som det underliggande underhållet, exempelvis stambytet, i många fall uteblir och lämnas till framtida ägare att hantera.

För hyresgäster som bor i ett hus där renoveringarna pågår innebär det ständigt buller i hemmiljön, när grannlägenheterna piffas upp, en efter en i takt med att folk flyttar in och ut. 

Tidigare i år varnade FN Sverige: ”Blackstones modell är välkänd: fastighetsbestånd köps, lägenheter renoveras, hyrorna ökar och hyresgäster som inte har råd att bo kvar får flytta någon annanstans”.

För samhället innebär de uppblåsta marknadsvärdena i hyreshus med potentiellt enorma underhållsskulder en stor ekonomisk risk. En potentiell ny finansiell bubbla växer i Sveriges miljonprogram när privata hyresvärdar genomför kosmetiska renoveringar i stället för att ta sitt långsiktiga ansvar.

Amerikanska riskkapitalister styr

Dessa bolag är inte som vanliga hyresvärdar, som oftast har en lokal anknytning till orten hyreshusen ligger i. Bakom bolagen står stora ekonomiska intressen. Som exempelvis det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone. 

Tidigare i år varnade FN för riskkapitalbolagen i ett brev till Sverige och utrikesminister Margot Wallström. I brevet står bland annat: ”Vi är särskilt oroade över att private equity-bolaget firm Blackstone har fått tillåtelse att äga 66 procent av den svenska hyresvärden D. Carnegie & Co (numera ”Hembla”), som just nu äger över 21 000 lägenheter i Storstockholm. Blackstones modell är välkänd: fastighetsbestånd köps, lägenheter renoveras, hyrorna ökar och hyresgäster som inte har råd att bo kvar får flytta någon annanstans”. Trots detta har svenska politiker inte gjort något för att hindra den allvarliga utvecklingen. 

Äger 21 000 svenska lägenheter

När amerikanska Blackstone gick in i Danmark och köpte upp 2 854 hyreslägenheter under 2018 blev debatten stor. I höst väntas därför den danska regeringen presentera lagförslag som ska försvåra för Blackstones hyreshöjningar. I Sverige äger Blackstone över 21 000 hyreslägenheter genom bolaget Hembla. Den svenska regeringen står fortfarande, trots FN:s varningar och utvecklingen i grannlandet, handfallna. Men det är inte bara regeringen som kan hindra internationellt riskkapital från att förstöra våra hem. Det är kommunpolitikerna runtom i landet som beslutar om att sälja eller ombilda våra gemensamt ägda allmännyttiga bostäder till privata bolag. Det är på kommunpolitikernas axlar det yttersta ansvaret ligger. 


Av Marie Linder

Förbundsordförande Hyresgästföreningen