Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vill Hyresgästföreningen cementera segregationen?

Reinhold Lennebo är vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Oskar Öholm är vd för Fastighetsägarna Stockholm.
Marie Linder är förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Foto: Kristian Pohl

Den bild som Hyresgästföreningens Marie Linder ger i sin artikel stärker de krafter som vill cementera segregationen i vårt samhälle. Att hennes försvar av segregationen dessutom bygger på direkt felaktiga påståenden är ledsamt, skriver Reinhold Lennebo och Oskar Öholm från Fastighetsägarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. På Expressens debattsida (15/8) ger sig Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder på de privata hyresvärdar som rustar upp våra miljonprogramområden med pensionskapital i ryggen. I artikeln gör Linder en del hårresande och, får man anta, medvetet felaktiga påståenden. Det påstås bland annat att hyresvärdar halverar kostnaden för underhåll och, genom kosmetiska förändringar i lägenheterna, ser till att såväl hyror som marknadsvärden höjs kraftigt. Vidare påstås att ”hyresgäster som inte har råd att bo kvar får flytta någon annanstans”. Linders holmgång mynnar ut i en uppmaning till politiker på riks- och kommunnivå att agera. I det senare fallet gäller det att stoppa försäljningar av ”allmännyttiga bostäder till privata bolag”.

Pensionärerna får mer i plånboken

Det är sant att fondkapital, inte minst via de svenska pensionsbolagen och internationella investeringar i dag spelar en mycket större roll på bostadsmarknaden än vad som var fallet före den finansiella krisen 2008/2009. Och det ska vi vara tacksamma för. Det ger pensionärerna lite mer i plånboken än vad placeringar i obligationer med negativ ränta gör. Kapitalet har dessutom kommit som en skänk från ovan när det gäller möjligheterna att vända den negativa utvecklingen i många av våra utsatta bostadsområden.

Som bland annat nationalekonomen Ingvar Nilsson visat i sina studier av utsatta områden, kan hyresvärdar spela en avgörande roll i detta sammanhang. Exemplen är många på hur den upprustning som privata hyresvärdar bidrar till leder till stora samhällsekonomiska vinster. I grunden handlar det om att boende i området ges möjligheten att flytta till ett upprustad boende utan att behöva lämna området. Det leder till minskad ekonomisk segregation, vilket står högt upp på de flesta politikers önskelista.

HGF försvarar segregationen

Den bild som Linder ger i sin artikel stärker i stället de krafter som vill cementera segregationen i vårt samhälle. Att hennes försvar av segregationen dessutom bygger på direkt felaktiga påståenden är ledsamt. Exempelvis är de minskade underhållskostnaderna en ren redovisningsmässig följd. De privata pensionsfinansierade hyresvärdarna följer, till skillnad från de flesta allmännyttiga bolag, IFRS-reglerna (internationella redovisningsregler). Det som redovisas som planerat underhåll hos allmännyttan, räknas som investering för den som använder IFRS. Det känner rimligtvis Linder till.

Men de allra flesta agerar inte alls på det sättet som beskrivs i Linders artikel, på goda grunder. Att enbart göra kosmetiska åtgärder skulle ju i praktiken minska fastighetens värde.

Det allmänna påståendet att privata hyresvärdar endast gör enklare kosmetiska förändringar och lämnar nödvändiga stambyten ”till framtida ägare att hantera” är lika felaktigt. Det saknas sakligt skäl att agera så. Men de allra flesta agerar inte alls på det sättet som beskrivs i Linders artikel, på goda grunder. Att enbart göra kosmetiska åtgärder skulle ju i praktiken minska fastighetens värde. 

Fel påstå att folk tvingas flytta

Även påståendet att ”hyresgäster som inte har råd att bo kvar får flytta någon annanstans” saknar också grund. Den risken är större vid en evakuering när fastigheten totalrenoveras, vilket är en metod många allmännyttiga bolag använder. I de fall som Linder skriver om, görs renoveringarna i stället successivt när lägenheter tomställs, dvs när en hyresgäst flyttar ut, eller då någon frivilligt önskar att få sin lägenhet renoverad. 

Vi välkomnar en diskussion och debatt om olika lösningar på den svenska bostadsmarknadens utmaningar. Den bör dock handla om det som verkligen är problemen och lösningarna. Privata bolag som är med och bidrar till att det byggs fler bostäder och att äldre fastigheter rustas upp är inte ett av bostadsmarknadens problem, det är en del av lösningen.

 

Av Reinhold Lennebo

Vd Fastighetsägarna Sverige

Oskar Öholm

Vd Fastighetsägarna Stockholm