Vi tror starkt på en fri och öppen webb

Vi vill att ni ska veta att er frustration har varit föremål för diskussioner på högsta nivå inom vårt företag, skriver Googles chefsjurist David Price.
Foto: KEN WOLTER/IBL
David Price är chefsjurist på Google.

Den svenska kritiken mot judelistan har diskuterats på högsta nivå inom Google. Nu svarar bolagets chefsjurist David Price: 

"Det skulle vara problematiskt om personliga åsikter hos Googles personal avgjorde vilken typ av innehåll som skulle uteslutas från sökresultaten."


LÄS MER: Justitieministern kallar till möte om Google

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | GOOGLE. Den senaste veckan har Google fått allvarlig kritik för att inte vidta tillräckliga åtgärder när det gäller såväl antisemitiska sökresultat som annat kontroversiellt innehåll i Sverige. Vi tar till oss era reaktioner och har förståelse för er frustration, och för att det inte ska råda några som helst tvivel om saken; vi stöder inte antisemitism eller extremism i någon form. Det är självklart att vi har ett ansvar i situationer som dessa, så vi skulle vilja ge er vår respons i den här känsliga frågan och klarlägga vilka principer som styr våra beslut.

Googles sökmotor skapades för att förse människor med bästa möjliga resultat på deras sökningar. Vårt mål har alltid varit att ge användare en bredd i sökresultaten, hämtad från en rad olika källor.

Vi tror starkt på principen om en fri och öppen webb, eftersom ett rikare informationsutbud generellt sett innebär ökade valmöjligheter och ger den breda publiken en starkare röst och ett större inflytande i samhället. 

Algoritmerna måste vara generella nog

Vår uppgift är en stor sådan givet att webben är enorm – vi har sett över 130 000 000 000 000 sidor så här långt. Våra användare skickar miljarder sökningar, och 15 procent av dem är helt nya varje dag – sådana vi aldrig sett förut. För att vi ska kunna erbjuda våra användare en sådan skala av innehåll, måste vi använda algoritmer som är generella nog att ge resultat av bra kvalité för nästan alla sökningar vi ser.

Samtidigt som detta innehåll ibland kan strida mot vårt eget företags värderingar, skulle det vara problematiskt om personliga åsikter hos Googles personal avgjorde vilken typ av innehåll som skulle uteslutas från sökresultaten.

Som ett resultat av detta, händer det att vi visar sökresultat som leder till information eller material som både vi och våra användare finner stötande.

Samtidigt som detta innehåll ibland kan strida mot vårt eget företags värderingar, skulle det vara problematiskt om personliga åsikter hos Googles personal avgjorde vilken typ av innehåll som skulle uteslutas från sökresultaten.

Det är därför vi, precis som alla andra, måste följa lagen och myndigheternas riktlinjer när vi fattar beslut kring vilket innehåll som bör visas på Google. När vi uppmärksammas på olagligt innehåll, tar vi omedelbart bort sidorna från våra sökindex.

Bloggen har ett stötande innehåll

Ett av de problem som tagits upp de senaste dagarna har varit en blogg där man namnger judiska personer som bor i Sverige som visats i våra sökresultat, vid en relativt bred och allmängiltig sökning. Vi håller med om att bloggen i fråga har ett stötande innehåll; det är inte ett resultat som de flesta människor skulle vilja se. 

Vi inser att detta varit oerhört frustrerande för de berörda personerna i fråga /.../ Vi vill att ni ska veta att er frustration har varit föremål för diskussioner på högsta nivå inom vårt företag.

Även om namnlistan inte tycks bryta mot den svenska lagen om hets mot folkgrupp så har den visat sig strida mot upphovsrättslagen.

Vi blev underrättade om detta i söndags, och tog då omedelbart bort sidan från sökresultaten.

Vi inser att detta varit oerhört frustrerande för de berörda personerna i fråga, och många av er har uttalat sig i olika svenska tidningar under veckan. Vi vill att ni ska veta att er frustration har varit föremål för diskussioner på högsta nivå inom vårt företag.

Vi vill rulla ut en svensk version så fort som möjligt

Vår sökmotor kan alltid bli bättre och vi arbetar fortlöpande med att förfina och förbättra våra system. Under det senaste året har vi gjort ett stort antal förbättringar i våra sökalgoritmer så att vi kan ge mer kvalitativa resultat på sökningar som kan leda till tvivelaktigt innehåll.

Vi har gjort det till en hög prioritet för våra utvecklare att rulla ut en fullständig svensk version av det systemet så snart som möjligt.

De första ändringarna infördes i lördags och ytterligare justeringar kommer under de närmsta veckorna. När arbetet är genomfört kommer vi att kunna presentera ett mer kvalitativt innehåll, vilket väsentligen kommer att minska risken för att liknande problematiskt innehåll ska dyka upp igen vid generella sökningar.

Sist men inte minst skulle jag vilja ta upp en viktig punkt som uppstått i den svenska debatten. Vi har tagit del av kritik som uppmanar Google i Sverige och anställda på marknaden att ta ansvar för situationen.

De globala policybesluten fattas dock inte av ledningen lokalt, utan hanteras och åtgärdas av ansvariga experter på Google, som lägger ner mycket arbete på att se till att detta blir rätt.


Av David Price

Chefsjurist på Google