Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi tar de stulna barnens situation på största allvar

Socialminister Lena Hallengren svarar på kritiken om passiviteten kring Chile-adoptionerna.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT
Bortadopterade Maria Diemar önskar större engagemang från den svenska staten.

Jag och den svenska regeringen tar det som rapporterats om adoptionerna från Chile på allra största allvar. Det som hittills framkommit är förfärande. Som utomstående är det svårt att ens föreställa sig hur det känns för dem som har drabbats. 

Från svenskt håll ska vi göra det vi kan för att bidra till klarhet kring omständigheterna, skriver socialminister Lena Hallengren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. För närvarande pågår en stor brottsutredning i Chile kring de internationella adoptionerna under 1970–90-talen. Det är viktigt att brottsutredningen får goda förutsättningar att genomföra sitt arbete och Sverige bistår utredningen. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, besökte under förra året Chile och träffade den domare som leder utredningen. Den information som erhållits från utredningen återfinns på myndighetens hemsida. 

Så mycket information som möjligt

MFoF har informerat utredningen om hur det svenska systemet fungerar, exempelvis gällande förfrågan om att ta del av handlingar här i Sverige. MFoF vidarebefordrar även handlingar till Chile för den som önskar och som kan vara berörd av utredningen. MFoF jobbar för att adopterade i Sverige och anhöriga i Chile ska få så mycket information som man vill ha om sitt biologiska ursprung.

Maria Diemars chilenska passfoto från 1975. På bilden är hon två månader gammal. Några veckor senare landade hon på Arlanda för att växa upp i en adoptivfamilj – stulen från från sin biologiska mamma.

Haagkonventionen ska skydda 

Sedan tidpunkten för de adoptioner som för nuvarande utreds skedde så har andra regler och internationella konventioner trätt i kraft som syftar till att säkra att adoptioner sker på ett tryggt och lagligt sätt. Sverige har ratificerat Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Grundläggande i konventionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen ska genom vissa garantier mellan de anslutna staterna bland annat förhindra bortförande eller handel med barn i samband med internationella adoptioner. MFoF är svensk centralmyndighet i konventionens mening, och ansvarar bland annat för auktorisation och tillsyn av de adoptionsförmedlande organisationerna.

Regeringen har inget att dölja

Regeringen ser behovet av det livslånga perspektivet som Maria Diemar nämner (Expressen 30/5). Rättssäkerhet ska förstås gälla för alla i ett demokratiskt samhälle. Regeringen kommer att fortsätta följa brottsutredningens utveckling. Utifrån resultatet bedömer vi hur vi tar frågorna vidare i Sverige. Regeringen har ingenting att dölja.


Av Lena Hallengren (S)

Socialminister