Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi skärper kontrollen av studieförbunden

Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom riktade i sin debattartikel skarp kritik mot Folkbildningsrådet och studieförbundet Ibn Rushd.
Catharina Håkansson Boman, ordförande för Folkbildningsrådet.

Statsbidragen till studieförbunden ska gå till folkbildning och inget annat. Vi ser allvarligt både på anklagelserna mot studieförbundet Ibn Rushd och på det aktuella fallet med fusk med bidragsmedel i Järvaområdet i Stockholm. 

Därför skärper vi kontrollen av statsbidragen och utreder nya uppgifter om Ibn Rushd, skriver företrädare för Folkbildningsrådet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Den svenska folkbildningen ger människor tillgång till bildning och utbildning i hela landet. Studiecirklar, kvällskurser och lokala seminarier hjälper människor att växa i gemenskap. Styrkan i folkbildningen är dess frihet – att människor fritt och frivilligt utforskar samhället och världen. På det sättet skiljer sig folkbildningen från konventionella utbildningsformer. Såväl under förra seklet som i dagens samhälle, med de klyftor som finns nu, är folkbildningen ovärderlig för demokratin.

Allvarliga anklagelser

Just därför är den senaste tidens misstankar och anklagelser om fusk och felaktigheter inom folkbildningen så allvarliga. Kriminella nätverk och antidemokratiska krafter får aldrig tillåtas att utnyttja de skattemedel som är avsedda för att stärka det demokratiska samhället. Vi ser självklart allvarligt på såväl anklagelserna mot studieförbundet Ibn Rushd, som att det har upptäckts fusk med bidragsmedel bland studieförbund i Järva i Stockholm.

Vi står inför nya utmaningar där kriminella nätverk medvetet tar sig in i folkbildningen för att komma åt statsbidragen.

Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren hävdar på Expressen Debatt att Ibn Rushd samverkar med organisationer och personer som sprider hat, antisemitism och djupt problematiska synsätt på demokrati och jämställdhet.

Problematiska inslag

Kritiken mot Ibn Rushd har pågått under en längre tid och under förra året lät vi genomföra en oberoende granskning av studieförbundet. Professor Erik Amnå konstaterade i sin utredning att Ibn Rushd gör många goda insatser, men att det också finns problematiska inslag utifrån de statliga folkbildningsmedlens syften och villkor. De nya uppgifter som framkommer i debattartikeln utreder vi nu.

I sin debattartikel lyfter Carlbom, Ranstorp och Hyllengren även det omfattande och systematiska fusket med bidragen till folkbildning i Järvaområdet i nordvästra Stockholm. Detta upptäcktes genom internkontroll i flera studieförbund. De upptäckte bland annat dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader, pengar avsedda för folkbildning hade hamnat i kriminella händer. 

Skärpt kontroll för bidrag

Studieförbunden har efter upptäckten genomfört en rad åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. Folkbildningsrådet har också nyligen beslutat att skärpa villkoren för bidragen till studieförbunden och att förstärka kontrollen så att pengarna används på rätt sätt. Men det räcker inte. Fler åtgärder behövs. 

Vi står inför nya utmaningar där kriminella nätverk medvetet tar sig in i folkbildningen för att komma åt statsbidragen. Det handlar om en organiserad brottslighet som parallellt utnyttjar flera system och flera myndigheter. I denna fråga samarbetar vi aktivt med Polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Statsbidragen till studieförbunden ska gå till folkbildning och inget annat. Vi kan aldrig acceptera att skattepengar avsedda för folkbildning fuskas bort eller används för att motverka demokratin.


Av Catharina Håkansson Boman

Ordförande Folkbildningsrådet

Ulf Melin

Vice ordförande Folkbildningsrådet

Maria Graner

Generalsekreterare Folkbildningsrådet