Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi på landsbygden vill inte ha era allmosor, Löfven

Vi på landsbygden är trötta på att stå och buga, skriver Erika Sörengård, partiordförande Landsbygdspartiet
I veckan höll Stefan Löfven en presskonferens om landsbygdspolitiken på Rosenbad.
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Vi producerar era råvaror och tar hand om era sopor, så varför ger ni oss inte en hederlig chans att klara oss själva? 

Sluta ge små bidrag till landsbygden för att stadsborna skall ha service när de åker till sina sommarstugor, skriver Landsbygdspartiet. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | LANDSBYGDEN Vi på landsbygden har tröttnat på att stå och buga medan regeringen sticker till oss en slant, samtidigt som man berövar landsbygden sin möjlighet att försörja sig själv. 

Sluta med detta – låt oss i stället behålla de värden som skapas på landsbygden.

Sverige är till stora delar täckt av skog. När denna växer genereras en värdeökning som vid avverkningen till största delen hamnar i statens ficka i form av allmän skatt och moms. Allt som växer på våra åkrar och ängar hanteras likadant. Malm från våra gruvor, stentäkter och torv som bildats under miljontals år skall beskattas och momsbeläggas när den bryts.

Inga skatter till den lokala kommunen

Energin från alla älvar och alla vindkraftverk är belagd med energiskatt och moms. Inget av dessa skatter hamnar i den lokala kommunen – inte ens fastighetsskatten - trots att kraftverket ligger där det ligger.

Ni har infört ett styrelseskick, som innebär att all landsbygd och alla småorter har slagits samman med intilliggande större ort. Detta har fått landsbygdsbefolkningen att komma i demokratiskt underläge vid all kommunal prioritering. Nedlagda skolor och försämrad service blir följden – samtidigt som vi skall betala samma kommunalskatt som tätorten.

Ni har tagit ifrån oss arbetstillfällen genom att öppna upp alla gränser för konkurrens från lågprisländerna – samtidigt som administration och byråkrati förlagd till storstäderna är undantaget för all sådan konkurrens. 

Ni höjer våra drivmedelskostnader, samtidigt som ni gynnar kollektivt åkande i tätorterna.

Ni vill satsa miljardbelopp på kortad restid mellan de tre storstäderna, men ingen bryr sig om inlandsbanan.

Vi tar hand om era sopor

Såväl jordbruksproduktion som industriproduktion - vilken i regel är förlagd till mindre orter - omfattas av EU:s konkurrensregler. Dessa varor skall fritt kunna röra sig över gränserna oavsett om de produceras under lönevillkor, anställningsvillkor, djurskyddsvillkor eller miljövillkor som vi aldrig skulle acceptera inom landet. 

Det finns cirka 350 statliga myndigheter i Sverige. Inga av dessa är tvingade att konkurrera med låglöneländerna och inga av dessa är heller förlagda till småorter eller ren landsbygd. En myndighet med 500 anställda anses ge ungefär lika mycket bidrag till Sveriges bruttonationalprodukt som ett exporterande sågverk med lika många anställda. Är detta rimligt?

Alla råvaror som behövs till mat, bostäder, vägbyggen eller industriproduktion kommer från landsbygden - antingen i Sverige eller i något annat land. Samma sak med all energiproduktion. Till och med det som blir kvar från era sopor och toalettbesök tar vi hand om. 

Låt skatter baserade på råvaru- eller energiuttag till största delen stanna i den kommun som levererat dessa värden.

Sluta ge oss allmosor för att stadsborna skall ha service när de åker till sina sommarstugor. 

Ge oss en hederlig chans att klara oss själva!


Erika Sörengård

partiordförande Landsbygdspartiet