Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi på landsbygden har fått nog av vindkraft

Regeringens lösning att bygga vindkraft till havs och bygga ut överföringskapaciteten från norr till söder bedöms som verkningslösa i ett nödläge, skriver debattörerna.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Einar Fjellman.
Henrik Wachtmeister.

Vi företräder en landsortsbefolkning som har fått nog av naturförstörande vindkraft som inkräktar på boendemiljö och livskvalitet. 

Framtiden för södra Sveriges elförsörjning ser förskräckande ut – och det är medveten energipolitik som har lett landet in på denna väg, skriver Einar Fjellman och Henrik Wachtmeister mfl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Eolus Vinds planer på en vindkraftpark i Öresund aktualiserar ånyo den infekterade frågan om hela Sydsveriges elförsörjning. Debattforumet Second opinion energi försökte tidigare i år i en serie artiklar på temat ”Den svenska systemkrisen” lägga grund för en faktabaserad diskussion, fri från politiska övertoner och fromma önskningar. Experter från elbranschen, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen inbjöds att ge sin syn på hur vår elförsörjning hamnat i ett läge som med fog kan kallas just för kris.

Vindkraft en opålitlig ersättare

Maja Lundbäck är tidigare ansvarig för systemutveckling hos Svenska Kraftnät och har även arbetat som oberoende expert åt FN:s atomenergiorgan IAEA. En doldis för allmänheten men med en gedigen kunskap om villkoren för vår elförsörjning. Enligt Lundbäck är grundproblemet att planerbar/reglerbar elproduktion lagts ner i södra Sverige utan att den ersatts med produktion som har liknande egenskaper. I klartext: kärnkraft och kraftvärmeproduktion har lagts ner och ”ersatts” med vindkraft som varken produceras eller kan planeras eller regleras när det verkligen behövs, t ex en kall men vindstilla vinterdag.  

Vindkraft i Öresund.
Foto: SHUTTERSTOCK

Ska elkunder kopplas bort?

Henrik Svensson, vd för det oljeeldade Karlshamnsverket och ägt av Uniper, konstaterar att denna anläggning i dag utgör den sista livlinan i det svenska elsystemet. Skulle inte ens Karlshamnsverket räcka till i en krissituation är det roterande bortkoppling av elkunder som gäller. Eon konstaterar att i fråga om nöddrift finns inte längre någon styrbar elproduktion tillgänglig: ”Säkerhetsmarginalen i södra Sverige är nu nära noll”.

Svenska Kraftnät bekräftar till fullo Eons och Unipers lägesbeskrivningar. Marknadsbaserade åtgärder, alltså att köpa elförbrukning som annars skulle ske, till exempel i industrin, eller att köpa elproduktion från tredje part, går inte att genomföra i någon större utsträckning. Regeringens lösning att bygga vindkraft till havs och bygga ut överföringskapaciteten från norr till söder bedöms som verkningslösa i ett nödläge. ”Det skulle inte hjälpa södra Sverige. Vindkraft har inga systemstabiliserande egenskaper, då spelar det nästan ingen roll hur mycket nätkapacitet som byggs ut”.

De populära föreställningar om hur vindkraft skall bli den planerbara/reglerbara kraftkälla som Svenska Kraftnät kräver är överdrivet optimistiska, enligt Lundbäck. Vindkraft till havs är inte ett dugg bättre än på land i dessa avseenden. Batterier är helt otillräckliga, ”det är alldeles för stora volymer som på ett uthålligt sätt måste täckas upp.” Återigen, det är planerbar elproduktion som gäller.

Resultatet av medveten politik

Den bild som intervjuerna ger av dagsläget för södra Sveriges elförsörjning är förskräckande, och det är en medveten energipolitik som har lett landet in i den situation vi nu befinner oss i. När två myndigheter med ansvar för vår elförsörjning tillsammans med tongivande experter i branschen ges tillfälle att framträda och uttrycka sig fritt, framstår ytterligare utbyggnad av vindkraft i södra Sverige som en omöjlig väg att beträda. 

Skåne tycks ändå vara i fullt språng på denna väg. I täten ligger just nu vindkraftexploatörerna VindR som vill bygga i Perstorp och Eolus Vind med planer på en vindkraftpark i Öresund. Experterna ger inget stöd för deras planer. 

Landsorten offras

Våra föreningar företräder en landsortsbefolkning som har fått nog av naturförstörande vindkraft som inkräktar på boendemiljö och livskvalitet. Vi ser det som en självklar del av uppdraget från våra medlemmar att granska den politik och de planer för vår elförsörjning som i slutändan bestämmer om landsorten skall bli ett offer eller inte för de destruktiva krafter som nu är på väg att ges fritt spelrum.


Av Bengt Halén

Ordförande Färingtofta norra, ideell förening

Einar Fjellman

Färingtofta norra

Klas Lundius     

Färingtofta norra

Martin Degerman

Ordförande Föreningen svenskt landskapsskydd

Henrik Wachtmeister 

Föreningen svenskt landskapsskydd