Vi måste tala öppet om hatbrotten mot kyrkorna

Spånga kyrka i Stockholm har utsatts för brandattentat.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ebba Busch (KD), partiledare.
Foto: PELLE T NILSSON/SPA
Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson.
Foto: PRESSBILD

Sedan 2012 har det skett fler än 800 religiösa hatbrott på platser med kristen anknytning.

Vi behöver börja tala öppet om det moraliska förfallet i det här landet, skriver Ebba Busch och Andreas Carlson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att vandalisera en religiös plats eller byggnad är ett vedervärdigt brott på flera sätt. Det går inte att likställa med att klottra eller slå sönder saker på andra platser. För det är handlingar som går till angrepp mot tro och livsåskådningar. Vi måste nu fästa blicken på ett växande problem och våga diskutera den utveckling som sker i vårt samhälle.

Sedan några månader tillbaka har antalet brott mot kyrkor och kyrkogårdar ökat. Det handlar dels om stölder som när 115 bronsplattor stals från gravar i Falun eller när den 400 år gamla kyrkklockan i Bromma kyrka stals i december. 

Respektlösa stölder där en del kan ha ekonomisk vinning som motiv. Men det handlar också om vandalisering och attentat som inte gagnar förövarna utan bara kan syfta till att förstöra och skapa skräck. 

En rad attacker

Spånga kyrka i nordvästra Stockholm har utsatts för två brandattacker den senaste månaden. Någon vill att en kyrka vars ursprungliga delar är från 1100-talet ska brinna upp. På Norra begravningsplatsen i Solna har hundratals gravstenar välts vid tre olika tillfällen. I Skånska Hörup har urnor med aska i stulits. Lördagen den 30 januari sprängde någon en toalett i Asarums kyrka i Blekinge. Västra Skrävlinge kyrka i Malmö angreps sju dagar eller nätter i rad. 30 fönster slogs sönder och ett krucifix inne i kyrkan vältes så att det slogs sönder. 

En stor mängd gravstenar har välts på Norra begravningsplatsen i Solna.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Det är tyvärr bara ett axplock av händelser utav alla som skett. Sedan 2012 har det skett fler än 800 religiösa hatbrott på platser med kristen anknytning. Vi kristdemokrater har länge lyft det växande antalet angrepp på religionsfriheten, både i Sverige och i världen. Vi brukar vara ganska ensamma om det. Till exempel nämns inte ens brott mot kristna i regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Trots att statistiken visar att hatbrott mot kristna och deras tro har ökat kraftigt.

Frågan får knappt uppmärksamhet

Brotten mot kyrkor och gravar rapporteras ibland pliktskyldigt av medier. Men det förs ingen offentlig diskussion om vad det egentligen är som pågår. Att religiösa platser, kulturarv och människors sista vila angrips. Vi kan vara säkra på att de som utsatts för att en anhörigs gravsten välts känner sorg och obehag kring det som skett.  

Människor ska kunna bära kippa, kors eller slöja i vårt samhälle utan att vare sig bli attackerade eller misstänkliggjorda.

Eftersom det handlar om attacker mot symboler för våra minnen, vår kultur och vår tro utgör detta en särskilt farlig grogrund för motsättningar i samhället.  

Dessa angrepp kräver samhällets totala fördömanden och att rättsväsendet bereds möjlighet att ingripa hårt. Bara den svenska kyrkan har 3 400 kyrkor och närmare 2 000 kyrkogårdar. De ligger öppet och sårbart. Därtill kommer synagogor och moskéer som också attackerats. Polisen kan omöjligt skydda dem alla. Att religiösa byggnader inte får angripas oavsett hur väl skyddade byggnaderna och gravarna är måste i stället stå klart för alla.

Det pågår ett moraliskt förfall

Vi behöver börja tala öppet om det moraliska förfallet i det här landet. Vi får inte undvika att undersöka och prata om vad det är som sker av rädsla av att svaret inte är politiskt korrekt. Att symboler för religion vandaliseras och skändas är illa nog. Men om det får fortgå tillräckligt länge kommer snart andra uttryck för våld att manifestera sig i vårt samhälle som är än grövre. 

Därför måste polisen ta dessa brott på mycket stort allvar dels på grund av brottens art i sig men också för att förhindra ökade motsättningar i samhället. Och vi behöver föra en offentlig debatt om vad det betyder att Sverige är en demokrati med kristna traditioner och med absolut religionsfrihet för alla. Människor ska kunna bära kippa, kors eller slöja i vårt samhälle utan att vare sig bli attackerade eller misstänkliggjorda. 


Av Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna

Andreas Carlson

Rättspolitisk talesperson Kristdemokraterna