Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi måste lösa den akuta energikrisen innan valet

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson (C).
Foto: PRESSBILD
Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C).

Vi kan fortsätta debattera om det viktigaste är snabb utbyggnad av vindkraft eller kärnkraft om tio år. Men här och nu har vi begränsade handlingsmöjligheter. Därför vädjar vi till riksdagens partier att snarast möjligt samlas i ett krissamtal om de akuta elprisåtgärderna, skriver Annie Lööf, Martin Ådahl och Rickard Nordin (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det är mindre än en vecka kvar till valdagen. Alla partier har starkt fokus på vad som ska klaras av efter valet.  En stor fråga är hur vi ska klara vårt behov av energi de kommande åren. Detta oavsett om tonvikten ligger på att snabbt bygga ut vindkraften, eller på den kärnkraft som kan tillkomma om 8-10 år.  

Beror på Putin

Faktum är dock att vi måste hantera en energikris i Europa här och nu. Krisen skapar ett enormt tryck på hushåll, företag, statsfinanser och nu även på stabiliteten i det finansiella systemet. Det gäller över hela Europa och specifikt i Sverige. Parallellt har vi en bred inflationskris. Riksbanken behöver få ned inflationen samtidigt som varje höjning av räntorna drabbar hushållen och bostadsmarknaden. Denna kris beror inte på enskilda västländers beslut. Alla har drabbats när Västeuropa tvingas frigöra sig från Putins gas.

I Sverige föreslås nu åtgärder för att skydda hushåll och företag på närmare 100 miljarder kronor, nästan 2 procent av BNP. Pengar vi i praktiken lånar av oss själva för att klara oss genom vinterns elpriser. Samtidigt måste nu kreditgarantier på 4 procent av BNP ställas för att trygga elmarknaden. Inom EU görs försök att frikoppla gaspriset från elpriset, där Sverige måste agera för sin linje med kraft.

Kan sänka priset rejält

Centerpartiets har föreslagit tre parallella vägar för att pressa elräkningen med minst 6 000 kronor i månaden för en svensk normalvilla: 

1) Använda statens resurser till att mobilisera all den extra kraft som finns, främst i kraftvärmeverk som producerar både el och värme, oftast med biobränsle från skogsrester. Denna reserv behöver användas till att radikalt kapa pristopparna i vinter. Effekten i existerande kärnkraftverk och vindkraft bör samtidigt höjas maximalt. Detta hjälper både hushåll och företag.

2) Alla hushåll bör samtidigt kunna maximera sina energibesparande åtgärder inför vintern, där staten går in med halva beloppet som ett ROT-avdrag upp till 50 000 kronor. Den möjligheten bör öppnas direkt efter valet, eftersom det finns många hushåll som kan minska sin långsiktiga elräkning med hälften. 

3) Utsatta hushåll och företag ska också kunna kompenseras från de stora reserver som Svenska kraftnät ackumulerat. Det avgörande är inte om detta sker via kraftigt sänkta nätavgifter, sänkt skatt eller betalningar till hushållen. Det viktiga är att det sker effektivt och i tid. Avgörande är dock att de olika åtgärderna samverkar så tillgången på el i mellersta och södra Sverige ökar.

Behöver enighet

Centerpartiet vill också att vi gemensamt i samband med finansutskottet på måndag kan lugna såväl hushåll som företag genom att meddela att de stöd som går att ge ut ska ges retroaktivt från första september, även om detaljerna inte är klara. Detta för att företag och hushåll ska ha kunskap om vad som gäller, om de behöver ta överbryggningslån eller på annat sätt agera för att driva sin verksamhet vidare.

Vi är redo att lyssna och diskutera alla åtgärder som föreslagits från andra partier och aktörer. Ett energikrig i Europa lämpar sig lika illa som pandemin för politisk pajkastning. När sådana stora och dramatiska beslut måste fattas mitt i en valkampanj är det nödvändigt att söka enighet kring räddningspaketen. Enighet behövs för att visa hushåll, energiproducenter, de finansiella marknaderna och omvärlden att Sverige har kontroll på situationen. 

Vädjar till riksdagen

Vi kan fortsätta debattera om det viktigaste kommande år är snabb utbyggnad av vindkraften nu eller kärnkraft om tio år. Men för krishanteringen just nu, inför hösten och vintern, har vi begränsade handlingsmöjligheter. Sveriges politiska partier behöver snabbt agera gemensamt för att utnyttja resurserna klokt och effektivt.

Därför vädjar Centerpartiet till riksdagens partier att snarast möjligast samlas kring krissamtal om de akuta elprisåtgärderna, där både kompensation, kortsiktigt ökad produktionskapacitet och snabbt stöd till energibesparingar bör ingå. Precis som finansutskottet i dag, måndag morgon, träffas för att säkra den finansiella stabiliteten på elmarknaderna, bör vi kunna enas om akuta och kortsiktiga elprisåtgärder, oberoende av vilken regering som tar vid efter valdagen. Vi är redo att kompromissa här och nu för Sveriges bästa.


Av Annie Lööf

Partiledare (C)

Martin Ådahl

Ekonomisk-politisk talesperson (C)

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson (C)