Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi måste lära fler länder om vår sexköpslag

Margot Wallström, utrikesminister (S).
Foto: Marcus Ericsson/Tt / TT NYHETSBYRÅN
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Foto: Malin Hoelstad/Svd/Tt / SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN

Frankrike är det fjärde europeiska landet som kriminaliserar sexköp.

Våra förhoppningar är att fler länder kommer att fatta beslut i denna riktning, skriver Margot Wallström och Åsa Regnér.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nyligen röstade Frankrikes nationalförsamling för att kriminalisera sexköp enligt svensk modell. Med den nya lagen vill Frankrikes regering även motverka människohandel och traffickingnätverk, nutidens slavhandel.

Frankrikes ställningstagande är en stor framgång för alla oss som kämpar för kvinnors rättigheter och alla människors lika värde. Självklart ska det aldrig gå att köpa en annan människa eller bedriva handel med människors kroppar. Prostitution innebär exploatering av människor och befäster en social över- och underordning som är skadlig för den enskilda men även för samhället i stort. Alla som utnyttjas är offer oavsett könstillhörighet, men vi vet att det framför allt är kvinnor och flickor som utnyttjas i prostitution och att det ofta är män som köper sexuella tjänster.

Att ta ställning för de som utnyttjas i prostitution och samtidigt kriminalisera de som köper sex är det enda rätta för ett civiliserat samhälle. Den som säljer sex är för det mesta den som befinner sig i en utsatt situation och det ska inte finnas hinder för att söka stöd för att förändra sin situation. Därför är det av största vikt att det inte ska vara en kriminell handling att sälja sex.


Sverige var det första land i världen som införde ett förbud mot att köpa sexuella tjänster. Det är vi stolta över. I januari 1999 blev det kriminellt att köpa sexuella tjänster men inte att sälja. Frankrike är det fjärde europeiska landet efter Sverige, Norge och Island som kriminaliserar sexköp. Våra förhoppningar är nu att fler länder kommer att fatta beslut i denna riktning.

Det är ovärdigt ett jämställt samhälle att män tar sig rätten till tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning, något som antar allt mer organiserade former i internationella kriminella nätverk, där kvinnokroppar betraktas som en handelsvara.

När Sverige införde lagen mot sexköp antogs den kunna få en avskräckande effekt på tänkbara sexköpare och kunna minska intresset från olika grupper eller enskilda i utlandet att etablera en mer omfattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. Detta har visat sig stämma. Sverige är inte en lika attraktiv ”marknad”.

Stödet för sexköpslagen är i befolkningsstudier konstant högt sedan flera mätningar tillbaka. 72 procent är positiva till lagen i den senaste mätningen från 2014 (85 procent bland kvinnorna och 60 procent bland männen).

Det är tydligt att förbudet mot köp av sexuella tjänster har haft en normativ effekt på potentiella köpare och därmed påverkat prostitutionens omfattning i Sverige.


Regeringen låter för närvarande utreda om förbudet mot köp av sexuella tjänster också ska gälla svenska medborgare utomlands. Utredningen har i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Tilläggsdirektiv till utredningen att även se på exploatering av utsatta personer för tvångsarbete och tiggeri har lagts till och kommer att redovisas i juni 2016.

Regeringen driver nu på att andra länder ska följa efter i frågan om en kriminalisering av sexköp både utifrån Kvinnokonventionens artikel 6 om prostitution och handel med kvinnor och i EU-kommissionens direktiv mot människohandel. Det är därför glädjande att Frankrike nu tagit detta steg. Som jämställdhetsminister och utrikesminister kommer vi att prioritera frågan under året, så att fler flickor och kvinnor kan få lagstiftningen på sin sida mot exploatering och förtryck grundat i könstillhörighet.

Sveriges feministiska regering känner ett stort ansvar för att hålla kunskapen om den svenska sexköpslagen levande både nationellt och internationellt.


Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Margot Wallström

Utrikesminister (S)


Vill du svara på den här debattartikeln? Skicka in din replik här.