Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi måste bryta de äldres ensamhet

Christina Tallberg Foto: Jack Mikrut
Foto: Colourbox.Com

Kommuner och landsting kan aldrig frånsäga sig ansvaret för en god vård och omsorg och ett förebyggande arbete mot ensamhet, skriver PRO:s ordförande Christina Tallberg. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sommaren är för oss äldre en härlig tid. Det är nu det finns tid att träffa sommarlediga barn, barnbarn, släktingar och vänner. Men sommaren kan också skapa oro och ångest.

Ensamheten blir påtaglig när föreningsverksamheter minskar, hemtjänstpersonalen byts ut mot stressade sommarvikarier, vänner och grannar åker bort på semester.

Äldres ensamhet är en svår fråga eftersom det krävs insatser från olika aktörer och ansvaret vilar på flera delar i samhället.

Problem med ensamhet, bristande aktiviteter och sämre möjligheter att komma ut på promenader lyfts med jämna mellanrum i medier, senast i ett reportage med positiva exempel från ett äldreboende som publicerades i Expressen 26 juli. 

Det är bra. Men, allt för sällan diskuteras konkreta åtgärder för hur detta ska förebyggas.

 

LÄS MER: Räkna med att ta hem era gamla föräldrar 

 

Av landets nära två miljoner personer över 65 år organiserar pensionärsorganisationerna cirka 850 000 personer. Men av olika skäl deltar inte alla av PRO:s medlemmar i de tusentals aktiviteter vi erbjuder.

Därför har många av PRO:s 1400 föreningar runtom i landet en funktion som vi, lite torrt, kallar för ”kontaktombud”.

Kontaktombuden håller på frivillig basis kontakt med de medlemmar som inte sluter upp på möten och aktiviteter. Bjuder in och skjutsar till träffar. Ringer om någon inte synts till på länge. Det är en fantastisk och viktig verksamhet, och de som är engagerade, som ombud, uppskattas mycket.

Som så många andra verksamheter i samhället minskar PRO:s föreningsliv under sommarmånaderna, även om ett stort antal föreningar anordnar sommaraktiviteter.

 

LÄS MER: Det enda mormor vill ha är en boendeplats 


PRO:s folkhögskola i Gysinge arrangerar både senior- och generationskollo och andra aktiviteter för de som orkar resa en bit.

Men det räcker inte. Allt för många äldre saknar gemenskap och samvaro under sommaren. Att känna sig ensam när man blir gammal är allvarligt. Ensamhet försämrar hälsan och livskvalitén och risken att dö i förtid ökar.

Både PRO:s kontakt- och sommarverksamhet kan bli mer omfattande för att täcka behoven av gemenskap och samvaro under hela året. PRO kan dock inte möta behoven på egen hand.

Kommunerna har en viktig roll att stödja PRO och övrigt föreningsliv för att vi ska kunna arbeta med att förebygga ensamhet och ohälsa bland äldre.

Jag bjuder därför in Sveriges kommuner och landsting, SKL, till samtal direkt efter sommaren om hur vi gemensamt ska kunna möta och förebygga ensamhet hos äldre.

Jag vill föra en dialog om:

 

1. Kommunernas ansvar för att personal inom hemtjänsten har utbildning och tid för att möta äldres oro och ensamhet.

2. Uppsökande verksamhet för att nå äldre utanför pensionärsorganisationerna.

3. Hur föreningslivet kan få tillgång till fler tillgängliga och billiga lokaler för att kunna utveckla och utvidga sin verksamhet i syfte att engagera fler.

4. Hur de kommunala pensionärsråden kan engageras i det förebyggande arbetet mot ensamhet.

Det finns många goda exempel på flera håll i landet. Det visar inte minst Expressens artikel.

Dessa behöver spridas så att fler äldre kan bryta isolering. PRO vill och kan medverka till att ensamma äldre får förbättrade livsvillkor.

 

Christina Tallberg

Ordförande, PRO

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!