Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

1 011 läkare: Agera mot rasismen i vården

Kaberi Mitra, läkarstudent och initiativtagare till uppropet.
Foto: PRIVAT

Vittnesmålen om rasism i svensk sjukvård är många och väldokumenterade. Patienter far illa på grund av sin hudfärg. Läkare utsätts för rasism av både patienter och kollegor.

Nu vill vi se åtgärder från ansvariga myndigheter, skriver över 1 000 läkare och läkarstuderande i ett upprop.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Kära Sverige, i onsdags avslutades rättegången mot Västra Götalandsregionen, som stämts av Diskrimineringsombudsmannen. En ung man med utländsk bakgrund dog av en hjärnblödning för att han inte fick rätt vård. Hans symtom bedömdes vara en kulturell svimning. 

Kvinnor med utländsk bakgrund beskriver hur förlossningsvården känns otrygg. En kvinna antas felaktigt vara könsstympad och är nära att mista sitt liv när komplikationer missas. Data visar hur utrikesfödda kvinnor har högre mödradödlighet. 

Många vittnesmål – inga åtgärder

Vittnesmålen om rasism i svensk sjukvård är många och väldokumenterade. Patienter far illa på grund av sin hudfärg. Läkare utsätts för rasism av både patienter och kollegor. Patienter väljer bort läkare på grund av deras namn eller utseende. 

Över 1 000 läkare och läkarstudenter har skrivit under uppropet.

Många av landets regioner saknar handlingsplaner när anställda utsätts. Vissa läkare byter till mer svenskklingande namn för att få jobb. På läkarprogrammen saknas inslag om hur rasism och våra egna fördomar påverkar praxis och vården vi ger. Samma gäller under allmän- och specialistutbildning. Vittnesmål framkommer, åtgärder uteblir.

Beskrivs som kulturella belastningar

Vi kan inte låta det fortgå. Patientbemötandet utgör en viktig del av patientsäkerheten. Politik som normaliserar rasistiska fördomar och beteenden gör det ännu viktigare att belysa frågan om rasism i vården. När människor beskrivs som kulturella belastningar och etnicitet likställs med våldsbenägenhet måste vi inom vården uppmärksamma vad det gör med vår människosyn. Hur påverkar det vårt bemötande? 

Diskriminering som tillsynsområde saknas inom patientnämnderna, IVO och vården. Vi kan räkna med ett stort mörkertal.

Studier, från bland andra Sarah Hamed vid Uppsala universitet, har visat hur vårdpersonal och patienters bristande möjlighet att diskutera rasism i Sverige, tillsammans med bristen på kunskap, möjliggör rasism inom vården. Enda sättet för en patient att påtala diskriminering på basen av etnicitet, är att anmäla sin upplevelse till Diskrimineringsombudsmannen. Diskriminering som tillsynsområde saknas dock inom patientnämnderna, IVO och vården. Vi kan räkna med ett stort mörkertal. 

Tydlig rasism under pandemin

Ur ett samhällsperspektiv blir den rasistiska diskursen ännu tydligare. I början av coronapandemin rapporterades det att invandrartäta Järva i Stockholm var särskilt hårt drabbat av smittspridning. En av de vanligaste förklaringsmodellerna från experter som uttalade sig var att invånarna inte förstod restriktionerna på grund av språkförbistringar. Skulden lades på medborgarna i dessa områden istället för att uppmärksamma problemen med oproportionerligt hårt belastad primärvård, sämre tillgång till provtagning, mer trångboddhet och fler med yrken som inte kan utföras på distans. 

Vi vill se åtgärder nu

Kära Sverige, vi måste fråga oss hur vi kan skapa rättvisa och jämlika livsvillkor för alla människor i vårt land utan att skuldbelägga delar av befolkningen. Vi måste skapa en jämlik vård, där patienter inte far illa. Vi måste värna om våra kollegors arbetsmiljö. På gräsrotsnivå har läkarföreningar och enskilda läkare redan börjat föra dialoger om rasism inom vården. Nu vill vi se ett agerande från ansvariga myndigheter. 

Vi vill att:

■ Patientnämnden och IVO inför diskriminering som ett särskilt tillsynsområde 

■ All vårdpersonal fortbildas om hur rasism påverkar vården, både ur personal- och patientperspektiv 

■ Alla vårdutbildningar inkluderar moment om diskriminering, både ur personal- och patientperspektiv 

■ Alla vårdenheter har uppdaterade handlingsplaner för hur rasism på arbetsplatsen ska hanteras 

■ Anslagen till forskning om rasism inom vården ökar


Med vänliga hälsningar,

1 011 läkare och läkarstudenter som står upp mot rasism inom vården:

Kaberi Mitra, läkarstudent och initiativtagare till uppropet

Stina Lundgren Soldan, specialistläkare och grundare av POC-DOC

Anas Assenai, underläkare

Anne González, specialistläkare

Amna Elyas, ST-läkare

Kalyani Mudigonda, underläkare

Karolin el-Jaleb, AT-läkare

Laura Canedo Pouso, läkarstudent

Lina Mohageb, läkarstudent och ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm

Natte Hillerberg, ST-läkare

Shirin Malek, läkarstudent

Aaron Espinosa, underläkare och doktorand

Abdimalik Mohamed, läkarstudent

Adam Dasouki, AT-läkare

Adam Syk, läkarstudent

Adeleine Forsberg, läkarstudent

Adina Sundberg, läkarstudent

Agnes Almryd, läkarstudent

Agnes Ander, läkarstudent

Agnes Andreason, ST-läkare

Agnes Bäckdén, läkarstudent

Agnes Ekerby, läkarstudent

Agnes Englund, läkarstudent

Agnes Sundberg, underläkare

Ahmed Ali, läkarstudent

Ala Hussein Akbar, läkare

Alain-michel Izerimana, ST-läkare

Alex Ahlbom, läkarstudent

Alexandra Höglund, läkarstudent

Alexandra Roos, läkarstudent

Alexandra Svensson, ST-läkare

Alfred Lundqvist, läkarstudent

Ali Komai, läkarstudent och PhD

Ali Mejaddam, ST-läkare

Alice Ingabire, underläkare

Alice Ivarsson, läkarstudent

Alice Karlsson, läkarstudent

Alice Schultz, läkarstudent

Alice Åhréus Lunnemark, läkarstudent

Alicia Knutsson, läkarstudent

Aliya Ali, underläkare

Alma Englund, läkarstudent

Alva Bertilsson Salomon, läkarstudent

Alva Ericson, läkarstudent

Alva Lamell, läkarstudent

Alva Lidbrink, läkarstudent

Alva Marander, läkarstudent

Alva Spångberg, läkarstudent

Amanda Angerstig, läkarstudent

Amanda Asp, läkarstudent

Amanda Bornetoft, läkarstudent

Amanda Cheng, underläkare

Amanda Gunnarsson, AT-läkare

Amanda Habermann, läkarstudent

Amanda Soomägi, läkarstudent

Amel Ibrahim, specialistläkare

Amelie Brynedal, ST-läkare

Amelie Hagelroth läkarstudent

Ami Holmström, underläkare

Amira Musa, läkarstudent

Amjad Assadi, ST-läkare

Ammi Salén, ST-läkare

Ana Rosenberg, ST-läkare

Anas Arshad, läkarstudent

Andrea Baumann, läkarstudent

Andrea Bergström, läkarstudent

Andrea Jansson, AT-läkare

Andrea Mataija, läkarstudent

Andrea Niklasson, läkarstudent

Andreas Hort, AT-läkare

Andreas Persson, läkarstudent

Angela Camuto, läkarstudent

Angela Li, läkarstudent

Angelica Kallström, läkarstudent

Anisha Majumder, ST-läkare

Ann-Marie Ly, AT-läkare

Anna Björklind Möllegård, ST-läkare

Anna Bohlin, AT-läkare

Anna Brantefors, läkare

Anna Bromée, ST-läkare

Anna Callenblad, ST-läkare

Anna Clara Jodensvi, underläkare

Anna Eriksson Hallberg, AT-läkare

Anna Eriksson, läkarstudent

Anna Grägg, läkarstudent

Anna Grönlund, läkare

Anna Hillerberg, överläkare

Anna Hyltén-Cavallius, läkarstudent

Anna Johansson, läkare

Anna Kruczek, underläkare

Anna Malmqvist-Bahrami, överläkare

Anna Ohlsson, biträdande överläkare

Anna Pontoppidan, läkarstudent

Anna Ritzén, läkarstudent

Anna Rossander, överläkare

Anna Stenius, specialistläkare

Anna Su, AT-läkare

Anna Svending, läkarstudent

Anna Westlind, läkarstudent

Anna Ø Reutherborg, ST-läkare

Anna-Karin Andersson, överläkare

Anna-Karin Johansson, pensionerad specialistläkare

Anna-My Augustini, läkarstudent

Anna-Theresia Ekman, AT-läkare

Annab Salah-Bulale,  AT-läkare

AnnaCarin Lundgren, ST-läkare

Anne Engardt, specialistläkare

Anni Mossberg, läkarstudent

Anni Ranta, läkarstudent

Annika Alenholt, ST-läkare

Annika Eriksson-Lindberg, läkarstudent

Annika Holgersson, ST-läkare

Annika Tegler, läkarstudent

Anton Ericsson, underläkare

Anton Nilsson, läkarstudent

Anton Sundelius, underläkare

Anton Sundh Brändholm, läkarstudent

Antonella Mazreku, läkarstudent

Anu-Johanna Sundfors, läkarstudent

Arvid Elinder, ST-läkare

Arzhang Nazemroaya, ST-läkare

Astrid Ander, läkarstudent

Astrid Bergentz, läkarstudent

Astrid Watt, ST-läkare

Aus Nabil Najeeb, ST-läkare

Aynur Esra Koyuncu, läkarstudent

Azadeh Hamzehloo, specialistläkare

Bassam Hassan, läkarstudent

Beatrice Jarfelt, läkarstudent

Beatriz Hallman, AT-läkare

Behnaz Binicy, AT-läkare

Behrouz Jamshidi, läkarstudent

Belma Duderija, läkarstudent

Benedit Witermark, läkarstudent

Benjamin Ahlbäck, läkarstudent

Benjamin Botan, läkarstudent

Benjamin Yemane, specialistläkare

Benny Wang, AT-läkare

Berfin Bicer, läkarstudent

Bharti Singh, läkare

Björn Fischler, överläkare och adjungerad professor

Björn Käll, läkarstudent

Brendan Rajakumar, läkarstudent och ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Camilla Pettersson, läkarstudent

Carina Sannesten, ST-läkare

Carl-Emil Lim, läkarstudent

Carlotta Zach, läkarstudent

Carolina Flodström, AT-läkare

Carolina Sundh, överläkare

Carolina Wilhelmsson, läkarstudent

Caroline Johansson, underläkare

Caroline Mellberg, verksamhetschef och specialistläkare

Caroline Müller, läkarstudent

Caroline Vingefeldt, AT-läkare

Caroline Vogel, läkarstudent

Caroline Whitlow, läkare

Caroline Wiman, underläkare

Casandra El Sayed, underläkare

Caspar Epstein, läkarstudent

Catarina Canivet, specialistläkare

Catarina Lindblom, läkarstudent

Catharina Sarlöv, överläkare

Catrina Hammarling, läkarstudent

Cecilia Hansson Baas, ST-läkare

Cemine Starrost, läkarstudent

Cevin Church, Läkarstudent

Chamindu Jayasuriya, läkarstudent

Charlotta Talo, läkarstudent

Charlotte Särnqvist, AT-läkare

Christer Stenbom, läkarstudent

Christina Ljungberg, överläkare

Clara Brandhorst Kjellberg, läkarstudent

Clara Brune, läkarstudent

Clara Eriksson, ST-läkare

Clara Erixon, läkarstudent

Clara Jakobsson, läkarstudent

Clara Lagne, läkarstudent

Clara Laumann, läkarstudent

Clara Lundberg, läkarstudent

Clara Mannerholm, läkarstudent

Clara Stockhaus, läkarstudent

Claudio Bernardo, läkarstudent

Cordelia Penman, AT-läkare

Cornelia Wikander, läkarstudent

Dagnija Austruma, läkarstudent

Dani Aal-bati, läkarstudent

Dania Al-Sharify, läkarstudent

Dania Sherkhan, läkarstudent

Daniel Moffitt Rylander, läkarstudent

Daniel Sjöberg, överläkare

Daniel Vatn, läkarstudent

Dargham Hussein, ST-läkare

Darius Barimani, ST-läkare

Darya Aspromonti, läkarstudent

David Fresnais, AT-läkare

David Hanna, läkarstudent

David Hunhammar, läkarstudent

David Nihlmark, läkarstudent

David Nilsson, läkarstudent

David Raman, läkarstudent

David Sjöstedt, ST-läkare

David Änghagen, läkarstudent

Davoud Tavakolizadeh, läkarstudent

Dawoud Falah, läkarstudent

Deidre Strand, läkarstudent

Désirée Lichtenstein, läkare

Dewa Celina Safi, läkarstudent

Dillan Ismail, underläkare

Dina Salkha, läkarstudent

Disa Wahlgren, läkarstudent

Dylan Shafeie, läkarstudent

Ebba Abrahamsson, läkarstudent

Ebba Ancker, läkarstudent

Ebba Bjuvéus, läkarstudent

Ebba Eilertz, AT-läkare

Ebba Hejnebo, läkarstudent

Ebba Rosell, läkarstudent

Ebba Sivertsson, läkare

Edda Lindén, läkarstudent

Edvin Hornbrinck, läkarstudent

Ehsan Safi, ST-läkare

Eida Härkönen, läkarstudent

Eleas Iecho, läkarstudent

Elias Becirovic, läkarstudent

Elias Ekman, läkarstudent

Elias Gavali, läkarstudent

Elias Landin, läkarstudent

Elias Lehto, läkarstudent

Elin Bilander, ST-läkare

Elin Damberg, specialistläkare

Elin Forsgren, läkarstudent

Elin Fredén, läkarstudent

Elin Kramer, AT-läkare

Elin Pettersson, läkarstudent

Elin Sandin, läkarstudent

Elin Sörstedt, läkarstudent

Elin Täufer Cederlöf, läkare

Elin Törnroos, läkarstudent

Elina Bergman, läkarstudent

Elina Einarsson, specialistläkare

Elina Forslund, underläkare

Elisabet Appelgren, läkare

Elisabet Löfgren, läkarstudent

Elise Jacobsson, ST-läkare

Ella Arvidsson, läkarstudent

Ella Gatehouse, läkarstudent

Ella Romin, läkarstudent

Ella Saaranen, läkarstudent

Ella Wallén, läkarstudent

Ella Östlund, läkarstudent

Ellen Castman, läkarstudent

Ellen Fridriksson, läkarstudent

Ellen Frost, läkarstudent

Ellen Liedstrand, specialistläkare

Ellie Waluszewski Fägerstam, läkarstudent

Ellinor Berg läkarstudent

Ellinor Berggren, läkarstudent

Elsa Bergström, läkarstudent

Elsa Fureman, läkarstudent

Elsa Hägglöf, läkarstudent

Elsa Jonsson, läkarstudent

Elsa Kågström, läkarstudent

Elsa Wieslander Jansson, läkarstudent

Emelie Bodén, underläkare

Emelie Hollsten, ST-läkare

Emelie Modalen, läkarstudent

Emelie Sörensen Häggman, läkarstudent

Emil Belfrage, läkarstudent

Emil Eriksson, läkarstudent

Emil Hallberg läkarstudent

Emil Sundberg, läkarstudent

Emilia Eriksson, läkarstudent

Emilia Roos, läkarstudent

Emilia Sköld, AT-läkare

Emilia Tiala, specialistläkare

Emilie Ingelsson, ST-läkare

Emily Le, läkarstudent

Emily Söderstrand, ST-läkare

Emma Björk, överläkare

Emma Gustavsson, läkarstudent

Emma Kleinsmit, läkarstudent

Emma Levin, ST-läkare

Emma Marttala, läkarstudent

Emma Nykvist, läkarstudent

Emma Olsson, läkarstudent

Emma Palm, läkarstudent

Emma Palmquist, ST-läkare

Emma Pettersson, läkarstudent

Emma Pettersson, ST-läkare

Emma Stenbacka, AT-läkare

Emma Sörense, läkarstudent

Emma Ulvönäs, läkarstudent

Emma Åkerberg, ST-läkare

Emma Åkerlund, AT-läkare

Emmi Ruzin, läkarstudent

Eric Olsson, läkarstudent

Erik Attrell, läkarstudent

Erik Hagman, läkarstudent

Erik Röjare, läkarstudent

Erik Öhlén, ST-läkare

Erika Eklöf, underläkare

Erika Lundström, läkarstudent

Eva Espmark, läkarstudent

Eva Mehdin, läkarstudent

Eva Moqvist, överläkare

Eveliina Tiainen, läkarstudent

Eveliina Tiainen, läkarstudent

Evelina Isaksson, läkarstudent

Evelina Magnusson, läkarstudent

Ewa Young, ST-läkare

Fanar Timemy, AT-läkare

Fanny Söderström, AT-läkare

Fanny Zetterlund, ST-läkare

Fatemeh Ahangaran, läkarstudent

Fatima Hauari, läkarstudent

Felicia Bethiso, läkarstudent

Felicia Broborg, läkarstudent

Felicia Lindeberg, underläkare.

Felicia Sundling, AT-läkare

Felicia Werthwein, läkarstudent

Felix Alarcón, läkarstudent

Felix Walter, läkarstudent

Filip Hangård, läkarstudent

Filip Linde, läkarstudent

Filip Mengarelli Hofmann, läkare

Filip Westling, underläkare

Filippa Eklund, läkarstudent

Firel Jabro, läkarstudent

Fredrik Junerfält, läkarstudent

Fredrik Nimmersjö, ST-läkare

Fredrik Pellmé, tillförordnad överläkare

Fredrika Rask, läkarstudent

Fredrika von Essen, läkarstudent

Frej Westelius, läkarstudent

Freyja Hauksdóttir, AT-läkare

Frida Blankenau, AT-läkare

Frida Lind, ST-läkare

Frida Lindgärde, läkarstudent

Frida Ridderstedt, ST-läkare

Frida Sonderegger, läkarstudent

Fu-Hsien Lin, läkarstudent

Fujeen Khan, läkarstudent

Gabriel Perez, AT-läkare

Gabriel Shamoun, läkarstudent

Gabriella Josefsson, läkarstudent

Ghadir Hallal, läkarstudent

Gracidie Bazongula Yimbu, AT-läkare

Greta Daude, läkarstudent

Gullan Bradosti, läkarstudent

Gustaf Hultman, ST-läkare

Gustaf Lokrantz, läkarstudent

Gustaf Söderström, läkarstudent

Gustav Ahlgren, läkarstudent

Gustav Fihlman, underläkare

Gustav Hagman, underläkare

Gönul Kadir, läkarstudent

Hadisa Hossini, läkarstudent

Hamza Al Yasiry, läkarstudent

Hana Awil, ST-läkare

Hanin Shihab, underläkare

Hanna Alhede, läkarstudent

Hanna Bengtsson, ST-läkare

Hanna Edwards, läkarstudent

Hanna Eriksson, ST-läkare

Hanna Forsman, specialistläkare

Hanna Hänström, läkarstudent

Hanna Ingvarsson, läkarstudent

Hanna Jerndal, AT-läkare

Hanna Johansson, underläkare

Hanna Karlsson, läkarstudent

Hanna Kultanen, läkarstudent

Hanna Laestander, läkarstudent

Hanna Lidberg, läkarstudent

Hanna Neil, läkarstudent

Hanna Nielsen, läkarstudent

Hanna Nordqvist, läkarstudent

Hanna Rehnström, läkarstudent

Hanna Reimerson, ST-läkare

Hanna Svärd, ST-läkare

Hanna-Dalia Laar, läkarstudent

Hannah Bjurman, läkarstudent

Hannah Johansson, läkarstudent

Hannes Svensson, läkarstudent

Hannibal Yemane, ST-läkare

Hansika Kodikarage, läkarstudent

Hawshin Palanijafi, läkarstudent

Hayrettin Guven, underläkare.

Heba Saleh, ST-läkare

Hedda Galvenius, läkarstudent

Hedvig Morén, läkarstudent

Heidi Penttilä, läkarstudent

Helena Forsslund, läkarstudent

Helena Frieberg, läkarstudent

Helena Kolte, läkarstudent

Helene Trymander, ST-läkare

Henrietta Rautiola, läkarstudent

Henrik Andersson, ST-läkare

Henrik Makokha-Sandell, ST-läkare

Henrik Zetterberg, läkarstudent

Hertta Kalsi, AT-läkare

Hibo Yusuf, AT-läkare

Hilda Gustafsson, underläkare

Hilda Hahne, specialistläkare

Hilda Ågren Wilgodt, läkarstudent

Himan ibrahim, student

HK Ednell, läkarstudent

Hugo Karlström, läkarstudent

Humla Källström, läkarstudent

Ida Håkansson, ST-läkare

Ida Mellin, läkarstudent

Ida Sköldengen, AT-läkare

Ida Stålebring, läkarstudent

Iida-Lotta Mattila, läkarstudent

Ilias Lyroudis, ST-läkare

Immi Andréasson, läkarstudent

Inga Lindwall, läkarstudent

Inger Persson-Blennow, pensionerad specialistläkare

Ingrid Backman, läkarstudent

Ingrid Fritz Hansson, läkarstudent

Ingrid Mobacke, ST-läkare

Ingrid Zachrisson, läkarstudent

Iraida Suditu, läkarstudent

Irina Rönnberg, ST-läkare

Irma Mannerstedt, läkarstudent

Isa Åström, läkarstudent

Isabelle Bachtiar, underläkare

Isabelle Glans, läkare

Isabelle Jensen, läkarstudent

Isabelle Zejlon, läkarstudent

Isak Prellner, läkarstudent

Israa Imam, AT-läkare

Ivar Ekelund, läkarstudent

Jacob Baganzicaha, läkarstudent

Jacob Hasslow, ST-läkare

Jacob Isacson, ST-läkare

Jacob Söderlund, ST-läkare

Jacob Torakai, läkarstudent

Jakob Andersson, underläkare

Jakob Angelsten, läkarstudent

Jakob Theorell, ST-läkare

Jakob V. Soaoru Pettersson, läkarstudent

Jane-Erica Paluero, ST-läkare

Jasmin Jalili, läkarstudent

Jasmin Khalaj Samadi, läkarstudent

Jasmina Al Janabi, läkarstudent

Jasmine Al-Hadad, läkarstudent och underläkare

Jaya Badula, ST-läkare

Jennifer Hulth, läkarstudent

Jennifer Leissner, läkarstudent

Jenny Andersson, specialistläkare

Jenny andersson, specialistläkare

Jenny Berggren, specialistläkare

Jenny Körlin, specialistläkare

Jenny Ljungberg, läkarstudent

Jenny Olsson, läkarstudent

Jesper Andersson, läkarstudent

Jessica Gustafsson, läkarstudent

Jibril Muxudiin, läkarstudent

Joakim Karlsson, läkarstudent

Joanna Listi, läkarstudent

Joar Alvdal, ST-läkare

Joel Ström, läkarstudent

Johan Bohlin, underläkare

Johan Cederqvist, läkarstudent

Johan Lundegårdh, underläkare

Johan Schöier, överläkare

Johan Thunander, ST-läkare

Johan Yu, läkare

Johanna Bergström, läkarstudent

Johanna Danielsson, läkarstudent

Johanna Dehlsen Wersäll, ST-läkare

Johanna Forsberg, läkarstudent

Johanna Grip, läkarstudent

Johanna Hejll, läkarstudent

Johanna Larsson, ST-läkare

Johanna Lönnstedt, läkarstudent

Johanna Melander, läkarstudent

Johanna Nyström, AT-läkare

Johanna Pennlert, specialistläkare

Johanna Petersson, underläkare

Johanna Rasch, AT-läkare

Johanna Simmons, ST-läkare

Johanna van der Put, läkarstudent

Johannes Fermér, läkarstudent

Johannes Hagsér, läkarstudent

Johannes Hammar, läkare

Johannes Hällgren, läkarstudent

John Wallman, läkarstudent

Jon Klasér, läkarstudent

Jona Elings Knutsson, specialistläkare i obstetrik och gynekologi

Jonas Arvidsson, läkarstudent

Jonas Jonsson, specialistläkare

Jorunn Fagerström, läkarstudent

Josef Sultan, läkarstudent

Josefin Aldén, underläkare

Josefin Ericson, läkarstudent

Josefina Oscarson, läkarstudent

Josefine Lind, läkarstudent

Josephine Strid, läkarstudent

Jowana Joher, läkarstudent

Juan Merlo, professor och överläkare

Judit Magnusson, läkarstudent

Judith Bruchfeld, överläkare och docent

Julia Alvaeus, AT-läkare

Julia Andersson, läkarstudent

Julia Bielik, AT-läkare

Julia Björsmo, läkarstudent

Julia Bodlund, läkarstudent

Julia Gavelin, läkarstudent

Julia Krabbe, underläkare

Julia Majlöv, läkarstudent

Julia Malmquist, läkare

Julia Ström, ST-läkare

Junia Birgersson, läkarstudent

Kadira Isic, läkare

Kajsa Ahlström, läkarstudent

Kajsa Finndin, ST-läkare

Kalle Flygt, läkarstudent

Karin Lindahl, ST-läkare

Karin Linder, överläkare

Karin Lundevall, AT-läkare

Karin Nilsson, ST-läkare

Karin Nordfors, ST-läkare

Karin Österberg, läkarstudent

Karl-Johan Johansson, ST-läkare

Karolina Ahlsten, läkarstudent

Karolina Bartsch Rydell, läkarstudent

Karolina Dahl, läkarstudent

Karolina Jagiello, ST-läkare

Karolina Martinsen, läkarstudent

Karolina Risbridger, läkarstudent

Karolina Sakinyte, läkarstudent

Katarina Holmgren, specialistläkare

Katarina Wide, överläkare

Katinka Tell, läkarstudent

Katja Hellström, ST-läkare

Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare

Kent J. Malalatunge, ST-läkare

Kerstin Lillpers, ST-läkare

Kerstin Stenberg, underläkare

Kim Skeppar, AT-läkare

Kimia Emami, ST-läkare

Kimja Rahimzadeh, läkarstudent

Kjartan Thorarinsson, ST-läkare

Klara Gottlieb, läkarstudent

Klara Printz, underläkare

Klara Strömblad, läkarstudent

Klodia Behnam, läkarstudent

Kocere Ceylan, underläkare

Korina Tryfonos, ST-läkare

Kostantin Abedahad, underläkare

Kostantin Abedahad, underläkare

Kristina Holm, underläkare

Kristina Norman, läkarstudent

Kristine Haukeli, ST-läkare

Kristofer Soldan, överläkare

Kristoffer Granholm, läkarstudent

Kristoffer Ljungdahl, läkarstudent

Laila Hasson, läkarstudent

Lana Noori, läkarstudent

Lana Othman, AT-läkare

Lara Su Eda Pehlivanoglu, läkarstudent

Laura Cano, överläkare

Laura Lind, läkarstudent

Laura Mackert, specialistläkare

Lava Mohammed, läkarstudent

Lejla Hajdarevic, läkarstudent

Lemar Tokhi, ST-läkare

Lena Bergqvist, specialistläkare

Lena Jacobsson, AT-läkare

Lena Lundqvist, specialistläkare

Lena Wikström, läkarstudent

Leo Normark, läkarstudent

Leonida Metuku, ST-läkare

Liban Yusuf, ST-läkare

Lina Myritz, ST-läkare

Lina Sjölén, läkarstudent

Linda Delalat, läkarstudent

Linda Kenttä Finnberg, överläkare

Linda Massoud, AT-läkare

Linda Pettersson, ST-läkare

Linn Gustafsson, läkarstudent

Linn Håwi, läkarstudent

Linn Larsson, ST-läkare

Linn Levin, AT-läkare

Linn Moberg, underläkare

Linn Ullberg Anderson, läkarstudent

Linnea Barkegård, läkarstudent

Linnea Bergek, läkarstudent

Linnea Gunnesson, läkarstudent

Linnea J Axelsson, ST-läkare

Linnea Nord Heidtmann, läkarstudent

Linnea Näsman, ST-läkare

Linnéa Rova, läkarstudent

Linnea Sandvik, läkarstudent

Linus Lyckander, läkarstudent

Lisa Alshamani, läkarstudent

Lisa Bondeson, läkarstudent

Lisa Englund, AT-läkare

Lisa Kjellander, läkarstudent

Lisa Linder, ST-läkare

Lisa Lindfors, AT-läkare

Lisa Myles, specialistläkare

Lisa Nordkvist, läkarstudent

Lisa Sjöström, läkarstudent

Lisa Wulfsberg, läkarstudent

Lisanne Liethof, AT-läkare

Liya Tesfay, underläkare

Liz Medina, ST-läkare

Lo Lagercrantz, underläkare

Lotta Velin, läkarstudent

Louice Moberg, läkarstudent

Louise Forsberg, läkarstudent

Louise Söderin, läkarstudent

Loujain Issmail, läkarstudent

Lova Mansten, läkarstudent

Love Strandberg, läkarstudent

Lovisa Dilé Sylvén, ST-läkare

Lovisa Engblom, ST-läkare

Lovisa Ericsson, läkarstudent

Lovisa Falkman, läkarstudent

Lovisa Kasström, distriktsläkare

Lovisa Lind, underläkare

Lovisa Rasmusson, AT-läkare

Lovisa Strömberg, läkarstudent och underläkare

Lovisa Ståtenhag, läkarstudent

Lowa Persson, läkarstudent

Lucas Grzechnik Mörk, läkarstudent

Lucas Grzechnik, läkarstudent

Ludvig Tivell, läkarstudent

Lukas Vellios, läkarstudent

Luwam Habtemariam, specialistläkare

Luwam Zewenghiel, läkare

Lydia Larsson, läkarstudent

Mahima Siddique, läkarstudent

Mahmoud Alshahel, läkarstudent

Mahta Abedzadeh, läkarstudent

Maimuna Suleiman, läkarstudent

Maja Arpi, läkarstudent

Maja Berlin, läkarstudent

Maja Eriksson, läkarstudent

Maja Hyllengren, läkarstudent

Maja Modin, ST-läkare

Maja Rosell, läkarstudent

Maja Öhman, läkarstudent

Majd Bakir, ST-läkare

Majd Saadaldeen, läkarstudent

Malena Lope, underläkare

Malin Ellner, specialistläkare

Malin Hamberg, läkare

Malin Johansson, AT-läkare

Malin Marcström, läkarstudent

Malin Nordström, läkarstudent

Malin Robertsson, läkarstudent

Malin Stuguland, specialistläkare

Malva Nord, läkarstudent

Mani Shutzberg, läkare

Mannal Saed, läkarstudent

Marcus Hermansson, läkarstudent

Marcus Imamovic, läkarstudent

Marcus Mäkinen, läkarstudent

Marcus Saarikoski, läkarstudent

Mardin Mohtadi, läkarstudent

Margrete Aspvall, AT-läkare

Maria Björk, ST-läkare

Maria Bremberg, läkarstudent

Maria Dastaviz Ishoo, läkare

Maria Julin, underläkare

Maria Kylmänen, läkarstudent

Maria Lindeberg, överläkare

Maria Lindh, ST-läkare

Maria Noorzaei, läkarstudent

Maria Svensson, överläkare

Maria Undén, läkare

Maria Villafranca, Läkarstudent

Maria Weber, underläkare

Mariam Rashed, läkarstudent

Marie Husby, AT-läkare

Marie Taylor, AT-läkare

Marielle Alvdal, ST-läkare

Mariha Ali, läkarstudent

Maritta kellan, läkarstudent

Markus Andersson, läkarstudent

Markus Gustafsson, läkarstudent

Marlene Bustos, AT-läkare

Maroua Zaher, läkarstudent

Marta Elfineh, ST-läkare

Marta Kisiel, ST-läkare

Martin Agrell, underläkare

Martin Nilsson, läkarstudent

Martin Tingström, läkarstudent

Martin Westling, AT-läkare

Martina Sjöstedt, läkare

Martina Söderström, ST-läkare

Marwa J Aldin, ST-läkare

Mathias Oppenheim, läkarstudent

Mathias Rengius, läkarstudent

Mathilda Lassa, läkare

Matilda Andersson, läkarstudent

Matilda Gothefors, läkarstudent

Matilda Häggström, läkarstudent

Matilda Jansson, läkarstudent

Matilda Kewenter, läkarstudent

Matilda Prada Hellberg, läkarstudent

Matilda Stjernqvist, underläkare

Mattias Waller Lidström, ST-läkare

Maxine Hyttner, läkarstudent

Mazdak Badri, läkare

Megan Gjordeni, läkarstudent

Melida Lotfi, läkarstudent

Melissa Bagheri, AT-läkare

Melissa Ismaili, läkarstudent

Menaf Al-Basri, ST-läkare

Meneca Becklén, underläkare

Merna Suberkli, ST-läkare

Meysereh Dinar, läkarstudent

Mia Appelbäck, ST-läkare

Michelle Canivet, läkarstudent

Midya Matikhan, ST-läkare

Mika Tsirigka, ST-läkare

Mikael Olsson, ST-läkare

Mikaela Gillesén, läkarstudent

Mikaela Haglund Rudvall, läkarstudent

Mikaela Lindstedt, läkarstudent

Mikaela Löfgren, läkarstudent

Mikaela Rönnbäck, läkarstudent

Mimmi Karlsson, läkarstudent

Mini Ruiz, överläkare

Mira Lehtonen, läkarstudent

Miranda Frydman, underläkare

Miranda Wirén, läkarstudent

Miriam Gidlund, läkarstudent

Miriam Hallongren, läkarstudent

Miriam Lukasiak, ST-läkare

Miriam Richter, ST-läkare

Moa Edin, läkarstudent

Moa Karmefors Idvall, läkarstudent

Moa Norrgrann, läkarstudent

Moa Ringqvist, läkarstudent

Moa Strandberg, AT-läkare

Moa Wahlström, läkarstudent

Moa Åkerblom, läkarstudent

Mohammed El Harbiti, läkarstudent

Mohammed Hassan, specialistläkare

Molly Eikeland, underläkare

Muataz Lafta, läkarstudent

Muhammad-Ali Al-Askary, läkarstudent

Murtaza Khairy, underläkare

My Axelhed, ST-läkare

My Johansson, läkarstudent

My Leste, läkarstudent

Märta Bolin, AT-läkare

Märta Jönsson, läkarstudent

Naba Saadoun, läkarstudent

Nadja Faris, ST-läkare

Naela Hagatulah, läkarstudent

Nardos Solomon, ST-läkare

Nathalie Hjert, läkarstudent

Nathalie Paterson, läkarstudent

Nelia Bartley, läkarstudent

Nelly Hedman, läkarstudent

Nema Abdulkadir, ST-läkare

Nestori Westerlund, läkarstudent

Nicole Kerekes, läkarstudent

Nigar hawrami, ST-läkare

Niina Ekström, läkarstudent

Niklas Gustafsson, läkarstudent

Niklas Johansson, läkare

Niklas Ågren, läkare

Nils Avogadri, läkarstudent

Nina Holmgren, specialistläkare

Nina Izerhab, läkarstudent

Nira Nirmalathas, underläkare

Niusha Feizikhakiani, läkarstudent

Niyat Negasi, underläkare

Nora Arnell Bongiovanni, läkarstudent

Noura Naqqasha, läkarstudent

Nur Hima, läkarstudent

Nurudeen Momodu, ST-läkare

Nuzhat Islam, läkarstudent

Ola Isacsson, underläkare

Olga Axell, AT-läkare

Olivia Brunell, ST-läkare

Olivia Dalvik Östberg, läkarstudent

Olivia Jeppsson, läkarstudent

Olivia Kälvesten, läkarstudent

Olof Enarsson, läkarstudent

Olof Lundén, läkarstudent

Olof Lundmark, läkarstudent

Omar Al-Azawi, AT-läkare

Omar Ali, ST-läkare

Omar Maslah, läkare

Oona Oikarinen, läkarstudent

Ophelia Almqvist Haas, läkarstudent

Oscar Lindström, läkare

Oscar Wenkel, läkarstudent

Oskar Bäck, läkarstudent

Oskar Pettersson, läkarstudent

Oskar Ragnebro, läkarstudent

Oskar Sievers, läkarstudent

Oskar Westman, läkarstudent

Panagiotis Theocharis Tufexis, läkarstudent

Paniz Erfani, ST-läkare

Panteha Hatefi, specialistläkare

Pao Lin, ST-läkare

Patricia Björkman, läkarstudent

Patricia Rodríguez, läkarstudent och PhD

Patrik Nyström, underläkare

Paula Kulinski, läkarstudent

Paula Zarén, AT-läkare

Per-Olof Östergren, specialistläkare och professor

Peter Priftakis, överläkare

Petra Wikberg, läkarstudent

Pontus Norgren, underläkare

Poya Livälven, AT-läkare

Protik Islam-Jakobsson, ST-läkare

Pälle Hedman, biträdande överläkare

Qamar Al-Mashhadi, AT-läkare

Rachel Elmoznino Clausin, läkarstudent

Rafal Salih, läkarstudent

Rahma Said Elmi, ST-läkare

Raquel Olofsson Falla, läkare

Rasmus Allerstrand, läkarstudent

Rasmus Ryding, läkarstudent

Rasmus Sörensen, läkarstudent

Razan Rasoul, läkarstudent

Rebecca Fredriksson, läkarstudent

Rebecca Skagerström, underläkare

Rebecka Helmerson, läkarstudent

Rebecka Nilsson, läkare

Rebecka Renklint, underläkare

Rebecka Vahlgren, AT-läkare

Reham Mohammed, underläkare

Reina Suominen, läkarstudent

Riikka Seppäläinen, läkarstudent

Rima Farah, ST-läkare

Rita Nassar, läkarstudent

Ritva Hellberg, överläkare

Rodi Misto, läkarstudent

Roman Ali Rashid, läkarstudent

Roxanna Mortazavi, AT-läkare

Roya Hakimnia, ST-läkare

Rrezarta Rama, legitimerad läkare

Ruba Al-Sallom, läkarstudent

Ruut Lonkila, AT-läkare

Ruweida Ali, läkarstudent

Sabin Salahuddin, läkarstudent

Sabina Karlsson, läkarstudent

Sadaf Bozaghian, specialistläkare

Sadaf Timori, läkarstudent

Safana Nazar, AT-läkare

Saffie Spets, läkarstudent

Safiya shukri Abdi, läkarstudent

Saga Ranch Lundin, läkarstudent

Sakariye Rashid, läkarstudent

Sali Cheffi, läkarstudent

Sally Hedlund, läkarstudent

Salma Hassanali, läkarstudent

Sam Amini, specialistläkare

Samer Al Halabi, ST-läkare

Samer Younes, ST-läkare

Samer Yousef, AT-läkare

Sami Ali, läkarstudent

Samuel Gallindo, läkare

Samuel Jara Josefsson, läkarstudent

Sandra Koskinen Pipping, ST-läkare

Sandra Sjödin, ST-läkare

Sandra Wong, läkare

Sandra Zetterqvist, underläkare

Sanna Atran, underläkare

Sanna Eklund, läkarstudent

Sanne Mossberg, läkarstudent

Sara Berglund, läkarstudent

Sara Birgersson, läkarstudent

Sara Bucher, överläkare

Sara Dahlstedt, läkarstudent

Sara Ebadi, läkarstudent

Sara Eriksson, läkarstudent

Sara Grape, läkarstudent

Sara Gunnarson, läkarstudent

Sara Izerhab, läkarstudent

Sara Jaede, läkarstudent

Sara Johnsson, läkarstudent

Sara Kashash, läkarstudent

Sara Kozicic, AT-läkare

Sara Leijonancker, läkarstudent

Sara Lindhagen, läkarstudent

Sara Neijber, läkarstudent

Sara Nyman, läkarstudent

Sara Nyman, underläkare

Sara Ormano, läkarstudent

Sara Ruukel, läkarstudent

Sara Sylvén, ST-läkare

Sara Tabari, läkarstudent

Sara Wide Gustafsson, underläkare

Sara Winegård, läkarstudent

Sara Wodlin, läkarstudent

Sarah Amanuel, läkarstudent

Sarah Birgersson, ST-läkare

Sarah Galien, ST-läkare

Sawtu Mohamod, läkarstudent

Sazan Kader, ST-läkare

Selamawit Mekuria, ST-läkare

Shabane Barot, ST-läkare

Shayan Wicksell Bukhari, AT-läkare

Sheena Thakrar, ST-läkare

Sher Bakhtiar, ST-läkare

Shighaf Nanaa, läkarstudent

Shreya Upadhyay, läkarstudent

Sigrid Ivarsson, läkarstudent

Simon Sigg, läkarstudent

Sinan Baker, läkarstudent

Singoalla Tiroler, ST-läkare

Siri Westborg, läkarstudent

Sissi Peng, underläkare

Sixten Ardbo, läkarstudent

Sixten Elén, läkarstudent

Sixten Melander, läkarstudent

Sofi Sennefelt Nyman, läkarstudent

Sofia Bremberg, underläkare

Sofia Carlström, läkarstudent

Sofia Englund, underläkare

Sofia Eriksson, läkarstudent

Sofia Farhadian, läkarstudent

Sofia Fioretos, läkarstudent

Sofia Jakobsson, läkarstudent

Sofia Kemi, specialistläkare

Sofia Kühner, AT-läkare

Sofia Lundgren, överläkare

Sofia Nyman, läkarstudent

Sofia Sundin, AT-läkare

Sofia Winroth, AT-läkare.

Sofia Zettermark, legitimerad läkare

Sofie Sjöblom, läkarstudent

Soma Khaki, läkarstudent

Sonja Kaur ST-läkare kirurgi

Sophy Bengts, läkarstudent

Stella Sideridou, ST-läkare

Sten Axelsson Fisk, ST-läkare

Stéphanie Dujour Lameri, läkare

Stina Salander, ST-läkare

Susanna Heikkilä, läkarstudent

Susanne Bergenbrant Glas, överläkare

Suzanne Wallberg, specialistläkare

Sven Hedling, läkarstudent

Sven Wikström, underläkare

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, från studenter till överläkare

Tahmineh Ghajar, läkarstudent

Tahsin Akhter, läkarstudent

Tamali Majumder, läkarstudent

Tania Sharma, underläkare

Tara Farzad, läkarstudent

Tasnim Samara, läkarstudent

Tatyana Pettersson, läkarstudent

Thea Torbjörner, underläkare

Therese Hellström, läkarstudent

Therese Norén, specialistläkare

Thomas Aghazadeh, ST-läkare

Thure Björck, överläkare

Tiba Alhaddad, läkarstudent

Tijana Nesic, läkarstudent

Tilda Bergman, läkarstudent

Timmy Kjellqvist, läkarstudent

Tone Antonsson, specialistläkare

Tova Söderbergh, läkarstudent

Tove Beinhoff, läkarstudent

Tove Westerling, läkarstudent

Truls Ingvoldstad, läkarstudent

Tua Riilas, läkarstudent

Tutonda Nsumbu, ST-läkare

Ulrica Dahlén, AT-läkare

Ulrika Nygren, ST-läkare

Vangelis Patavoukas, specialistläkare

Veera Männikkö, biträdande överläkare

Vega Laudon, läkarstudent

Vendela Fuxe, läkarstudent

Vendela Herdell, läkarstudent

Venuja Fernando, läkarstudent

Victoria Carxon, AT-läkare

Victoria Elin Bel, läkarstudent

Victoria Huang, läkarstudent

Victoria Nord, läkarstudent

Victoria Petersson, läkarstudent

Victoria Strömer, läkarstudent

Viktor Wikman, läkarstudent

Vilma Alderheim, läkarstudent

Vilma Blomberg, läkarstudent

Vilma Tikka, läkarstudent

Viola Metsistö, läkarstudent

Warvin Atroushi, underläkare

Widad Tahiru, läkarstudent

Wiktor Mizgalewicz, läkarstudent

William Jonsson, läkarstudent

William Skirgård, läkarstudent

Wilma Skaro, läkarstudent

Wintana Abraham, läkarstudent

Yasmin Dinar, läkarstudent

Yasmina Maaouia, AT-läkare

Yasmine Harek, läkarstudent

Yassin Abdu, ST-läkare

Ylva Ambrosiani, underläkare

Ylva Bergsten Wanders, läkarstudent

Ylva Jansson, läkarstudent

Ylva Paulsson, specialistläkare

Youssef Chninou, ST-läkare

Zahidul Islam, specialistläkare

Zahra Oasti, läkarstudent

Zahraa Ali, läkarstudent

Zakariye Afad, ST-läkare

Zaki Bakoyan, läkarstudent

Åsa Adlers, läkarstudent

Åsa Björck, läkarstudent

Åsa Edergren, specialistläkare

Åsa Hambraeus, läkarstudent

Åsa Jackson, ST-läkare