Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi kan intyga: v + s = kärlek

FÖRHOPPNINGSFULLT PAR. Margareta Winberg (s) och Jörn Svensson (v) gifte sig i helgen. De har stora förhoppningar på den nu sammansvetsade oppositionen. Högt upp på parets önskelista ligger bland annat en önskan om ett grönt Sverige. Men de poängterar att det är viktigt att vi är medvetna om att det kommer att kosta – både i pengar och i bekvämlighet. Foto: KALLE WINBERG
Efter 25 års samboskap vigdes Margareta Winberg (s) och Jörn Svensson (v) i helgen - bröllopsparet gratulerar nu partiledarna Lars Ohly och Mona Sahlin till koalitionsbeslutet.
"Människor kan ha sina tvivel... men vi vet att det fungerar!"
"Däremot är miljöpartiet en främmande fågel som inte tycks ha samma grund-värderingar som socialdemokraterna och vänsterpartiet när det gäller några av våra viktigaste frågor."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Äntligen har två partier med rötter i arbetarrörelsen funnit tiden mogen att tillsammans söka mandat för att leda Sverige i en annan riktning. Rent ideologiskt är det inget nytt. Det har ju faktiskt varit något av en tradition under mer än 50 år, att socialdemokratin kunnat bygga ett mera rättfärdigt samhälle genom att ett parti till vänster varit en garant för majoritet i riksdagen. Så har vi, ofta i strid med högern, till exempel kunnat utveckla den generella välfärden, införa ATP och stärka arbetsrätten.
Det nya är formen för sam-arbetet. I stället för upp-görelser i riksdagen blir det uppgörelser i regerings-byggnaderna - allt under förutsättning att väljarna så önskar.
Varför har det då aldrig tidigare varit aktuellt med ett regelrätt regeringssamarbete? Frågar man äldre socialdemokrater så svarar en del att rädslan för kommunister funnits där som en spärr mot regeringsmakten.
De flesta i den yngre generationen känner inte igen detta. De ser till det politiska innehållet och önskar mer av progressiv, nationsöverskridande utveckling, där individuell frihet kan paras med ett solidariskt ansvarstagande, nationellt och internationellt.
För många inom arbetar-rörelsen i dag, inte minst för den fackliga grenen, är däremot miljöpartiet en främmande fågel som inte tycks ha samma grund-värderingar som social-demokraterna och vänster-partiet när det gäller några av våra viktigaste frågor, synen på arbete och arbets-livets villkor. Nu är, trots detta, också miljöpartiet ombord.

Varför ser vi denna historiska upp-görelse just nu? Vi tror att det finns flera skäl.
Ett är att människor nu önskar en annan utveckling i vårt land. Vi ser en avpolitisering, en marknadens över-tagande av viktiga gemensamma områden. Att sälja ut, privatisera, konkurrensutsätta sprider sig av rent ideologiska skäl. Staten, kommunerna, politiken ska minimeras, marknaden maximeras.
Arbetarrörelsens mål har alltid varit ett rättvist samhälle - metoden att nå dit heter fortfarande politik. På en privat marknad styr penningen, inte politiken. Fler och fler blir medvetna om detta, fler och fler vill ha förändring.
Ett annat skäl till att det nu går att göra upp är den finansiella krisen. Tiotusentals människor i Sverige riskerar att bli arbetslösa. Då behövs resoluta politiska tag. Att i det läget älska de marknadskrafter som är själva roten till krisen duger inte. Politik som metod får en renässans, demokratin fördjupas och vidgas. Och arbetarrörelsen känner och gillar den metoden.
Ett tredje skäl är att man kommit överens om de omdiskuterade budget-reglerna. Det är inte enbart vänster-partiet som har ifrågasatt den "fri-villiga" tvångströja som bland annat utgiftstaket innebär. Mona Sahlin sa därför i lördagsintervjun den 29 november att socialdemokraterna var beredda att höja detta tak om det behövdes. Att det behövs visar socialdemokraterna i årets budgetmotion. Lars Ohly har för sin del accepterat regelverket för den ekonomiska politiken. Så var den stenen bortvältad.

Om vi finge önska vilka frågor den nu sammansvetsade oppositionen skulle driva i en regering så är det följande:
Sätt arbete i högsäte. Arbetarrörelsen har alltid sett lönearbetet som drivkraft för samhället och individen. Genom att kvinnor och män har ett eget arbete, tjänar sina egna pengar kan de känna sig fria. Arbetslivets villkor måste uppmärksammas.
Utveckla den generella välfärden. Återta makten över sjukhus och skolor. Stärk de arbetslösas och sjukas situation. Glöm aldrig ensamma mammor.
Bygg ett grönt Sverige. Men tala också om att det kostar, för samhället och den enskilde. Både när det gäller pengar och bekvämlighet.
Se världen, inte bara EU. Det går att utveckla en utrikespolitik där fattigdom, svält och slum står i fokus. Nationell politik är ett instrument, FN ett annat.
För oss båda är helgens uppgörelse ett naturligt steg. Vi har väntat på det. Vi vet hur det är i början. Människor kan ha sina tvivel... men vi vet också att det fungerar!


Margareta Winberg, 61, och Jörn Svensson, 72, är politiker och
författare. De träffades i riksdagenoch flyttade ihop 1984.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!