Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi har tagit ansvar för afghaner i Sverige

Det är viktigt att komma ihåg vad som är Migrationsverkets roll och det är att pröva ansökan om uppehållstillstånd och asyl utifrån gällande lagstiftning, skriver Mikael Ribbenvik.
Foto: Tomislav Stjepic
Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.
Foto: TOMISLAV STJEPIC

Debattörer från ”Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för de ensamkommande” hävdar att Migrationsverket förvägrar människor en plats i det svenska samhället. 

Lagen medger inte att vi fattar generella beslut som gäller en specifik grupp på det sätt som skribenterna efterlyser, skriver generaldirektör Mikael Ribbenvik. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. I en debattartikel i Expressen den 23 november framförs att situationen i Afghanistan är så svår att det är uppenbart att alla afghanska medborgare i Sverige ska beviljas uppehållstillstånd. Vidare anser författarna till debattartikeln att Migrationsverket förvägrar unga vuxna som varit i landet under en lång tid en plats i vårt samhälle.

Migrationsverket delar uppfattningen att situationen i Afghanistan är allvarlig och osäker. Den snabbt eskalerande situationen ledde till att myndigheten den 16 juli stoppade alla utvisningar till landet eftersom det inte längre var möjligt att göra en framåtsyftande bedömning av skyddsbehovet hos enskilda asylsökande. Sedan dess verkställs inga tidigare beslut om återvändande och det är stopp för nya beslut om utvisning. Genom Migrationsverkets beslut blev Sverige det första land i Europa som införde ett sådant stopp. Det var ett beslut som också föregick de rekommendationer om paus som UNHCR senare utfärdade. 

Konfliktdynamiken har ändrats

Tidigare fick många asylsökande från Afghanistan uppehållstillstånd på grund av risken att drabbas av den inre väpnade konflikten i landet. Nu när talibanerna har tagit över så har konfliktdynamiken ändrats. Det innebär att Migrationsverket måste anpassa rättstillämpningen till de nya förhållandena och den fortsatta utvecklingen i landet. Det är vår skyldighet att se till att allt är tillräckligt utrett och att de beslut vi fattar grundar sig på ett fullgott faktaunderlag. 

För drygt två veckor sedan kom det ny rättslig styrning från det europeiska stödkontoret för asylfrågor, EASO, gällande bedömningen av afghanska asylärenden. EASO:s analys, som även delas av Migrationsverket, understryker att situationen i landet är instabil och att det numera saknas all form av myndighetsskydd vilket gör att internflyktsalternativet extremt sällan kan komma att tillämpas. Migrationsverket arbetar nu med att tillämpa den europeiska rättsliga styrningen och anpassa den till vår nationella lagstiftning. Detta arbete är i sitt slutskede. 

Alltid individuell prövning

Under den period som Migrationsverket arbetat med att uppdatera den rättsliga styrningen har vi fortsatt bevilja asyl i ärenden där det varit uppenbart att tillstånd ska beviljas. Som alltid i asylrätten handlar det då om individuell prövning. Lagen medger inte att vi fattar generella beslut som gäller en specifik grupp på det sätt som skribenterna efterlyser. 

Vidare hävdar artikelförfattarna att Migrationsverket förvägrar människor en plats i det svenska samhället. Här är det viktigt att komma ihåg vad som är Migrationsverkets roll och det är att pröva ansökan om uppehållstillstånd och asyl utifrån gällande lagstiftning. Ifall personen bedöms ha skyddsskäl beviljas han eller hon ett uppehållstillstånd, om personen får ett beslut om utvisning ska han eller hon lämna landet. 

Rätten till ersättning begränsad

Rätten till ekonomiskt stöd regleras av lagen om mottagande av asylsökande. Så sent som 2016 fattades ett politiskt beslut om att begränsa möjligheterna till att få ekonomiskt stöd och boende för de personer som har beslut om utvisning. I och med denna lagändring har Migrationsverkets utrymme att bevilja ersättning kraftigt begränsats.  


Av Mikael Ribbenvik

Generaldirektör Migrationsverket