Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi har fem år på oss för att undvika katastrofen

Det är så pass bråttom nu att insatserna vi gör under de kommande fem åren är helt avgörande för planetens framtid. Miljöpartiet kommer att ta tillfället i akt, skriver debattörerna.
Foto: SHUTTERSTOCK
Pär Holmgren och Alice Bah Kuhnke är MP:s toppkandidater i EU-valet.
Foto: MILJÖPARTIET
Rebecka Le Moine är riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald.
Foto: RIKSDAGEN

Vi måste gå tillbaka 60 miljoner år i tiden för att hitta en liknande massutrotning. 

Det är fruktansvärda siffror som gör kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald högaktuell, skriver MP:s toppnamn till EU-valet, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

LÄS MER på Expressen Klimat

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. WWF:s rapport slår fast att vilda djurpopulationer har minskat i individantal med cirka 60 procent sen 1970. Forskarna talar om en pågående sjätte massutrotning. Vi har i dag en utrotningstakt som är cirka hundra gånger högre än den naturliga utrotningstakten av arter. Förra gången något jämförbart inträffade var för över 60 miljoner år sedan, då dinosaurierna dog ut. 

Därför är biologisk mångfald så viktig

Det är fruktansvärda siffror som gör kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald högaktuell. Det är två sidor av samma mynt. Ska vi ha en chans att stå emot klimatförändringarna måste vi ha motståndskraftiga ekosystem. Den biologiska mångfalden är naturens eget försäkringsbolag – ju rikare mångfald desto större chans har naturen att anpassa sig till ett varmare klimat.  

Det pågår en biologisk utrotning och 2015 till och med 2018 var de fyra varmaste åren som någonsin har uppmätts. Gemensamt för dessa utmaningar är att de kräver ett starkt internationellt samarbete. Här spelar EU en viktig roll. EU:s naturvårdsdirektiv och Natura 2000-nätverk har bidragit till många viktiga naturvårdssegrar men politiken är ändå långt ifrån tillräcklig. 

Stoppa rovfisket

Vi i Miljöpartiet vet att bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem och för vår existens på jorden. Vi kommer därför driva på för att skydda mer natur och stärka skyddet för hotade arter. Vi vill avskaffa den destruktiva bottentrålningen, förbjuda ålfisket och stoppa utfiskningen och föroreningarna av våra hav. I dag är nästan alla korallrev, som är hem till miljoner djurarter, redan förstörda eller allvarligt hotade. I strandade valar hittas flera kilo plast och om vi inte agerar nu så kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Det är helt oacceptabelt! 


87 INFLUENCERS: Kör över vårt folk, Löfven – klimatet måste räddas


För att stärka våra ekosystem måste vi även förbjuda glyfosat och andra kemiska bekämpningsmedel med skadlig miljöpåverkan. Vi måste bort från fossilt konstgödsel, utarmade jordar och överanvändningen av antibiotika. Vi vill i stället satsa på ekologiskt jordbruk som jobbar med naturen i stället för emot den. Miljöpartiet går till val på att krav på biologisk mångfald ska integreras i samtliga EU:s politikområden som påverkar naturmiljön. 

Vi kommer även att vara en stark pådrivande kraft för ett internationellt avtal för biologisk mångfald med skarpa mål, som ersätter det nuvarande Nagoyaprotokollet. 

Tvingande utsläppsbudget

Vi vill dessutom införa en tvingande utsläppsbudget som garanterar att medlemsländerna minska sina utsläpp med 10–15 procent per år, så att åtagandena i Parisavtalet för klimatet nås. Vi vill också införa alternativa välfärdsmått i EU:s långtidsbudget som synliggör kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd.

Utöver nya lagar och avtal kommer vi vara pådrivande för att EU skärper tillsynen och sanktionerna av de politiska ramverk som redan finns på plats. Tiden för tomma ord är över, nu krävs handling. 

Den biologiska utrotningen är en tickande ödesfråga. Det är så pass bråttom nu att insatserna vi gör under de kommande fem åren är helt avgörande för planetens framtid. Miljöpartiet kommer att ta tillfället i akt. Vi ska lämna efter oss en härlig framtid på en blomstrande planet, allt annat är otänkbart. 


Av Alice Bah Kuhnke

Riksdagsledamot och toppkandidat för Miljöpartiet i EU-valet

Pär Holmgren

Toppkandidat för Miljöpartiet i EU-valet

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald