Vi har en regering som låter radikala islamister härja fritt

Här är de sex salafistiska förgrundsgestalterna som anklagas för att utgöra hot mot rikets säkerhet och ska utvisas till sina ursprungsländer.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.
Foto: JENS CHRISTIAN
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD).
Foto: LARS SCHRÖDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Extremismen härjar fritt i Sverige. Regeringen bär ansvar för haveriet som innebär att sex radikala islamister går fria, skriver Ebba Busch Thor och Andreas Carlson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sex personer som bedöms som säkerhetsrisker och ska utvisas är på fri fot. En av dem är spårlöst försvunnen, sedan han struntat i sin anmälningsplikt. Detta är resultatet av regeringens oförmåga att ta tag i problemen med terrorism och islamism som finns i Sverige.

Regeringens misslyckande med att hantera extremism och terrorism är väl belagt. Dagen innan terrordådet på Drottninggatan 2017 röstade riksdagen om att förbjuda samröre med terrororganisationer på Kristdemokraternas initiativ. Efter terrordådet vaknade dock regeringen och bjöd in bland andra Kristdemokraterna till en terrorförhandling. Där drev vi igenom att personer som omhändertagits under lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) skulle kunna sättas i förvar längre än i dag.

Det tog mer än ett år innan regeringen ens tillsatte en utredning. Den skulle egentligen ha lämnats till regeringen 28 februari 2019. Men den blev försenad och kommer i vår i stället. Förseningar tycks tyvärr vara en del av regeringens modus operandi när åtgärder mot terrorism och extremism ska föreslås. Regeringen misslyckades i våras med att kriminalisera samröre med terrororganisationer. Lagrådet sågade det otillräckliga förslaget längs med fotknölarna och propositionen fick dras tillbaka. Är detta ett ansvarsfullt att sätt hantera terrorbrott?

Vem betalar för radikaliseringen?

Men det är inte bara i frågan om LSU och samröre med terrororganisationer som regeringen uppvisar villrådighet och obeslutsamhet. Tre av de sex personer som bedöms vara säkerhetsrisker och nu befinner sig på fri fot var hemmahörande i Gävle. Moskén i Gävle är finansierad av Qatar, av en stiftelse med kopplingar till al-Qaida och Islamiska staten. Det är dock inte den enda moskén med utländska och extremistiska kopplingar. Länder som Saudiarabien, Oman, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Turkiet har grundat, stöttat eller tagit över moskéer i Sverige.

Gävleimamen Abo Raad.
Foto: GEFLE DAGBLAD

I fallet med de moskéer som Turkiet kontrollerar propagerar de inte bara för islamism, utan är också mycket aktiva i att sprida Erdogans budskap bland svensk-turkar, då många fortfarande har rösträtt. Det har lett till att svensk-turkar som är oppositionella mot Erdogans allt mer auktoritära politik undviker sin moské. Detta hotar religionsfriheten och svenska muslimers rätt att utöva sin tro, fria från extremister. I och med frisläppandet av de sex radikala islamisterna varnar också vanliga muslimer för ökad radikalisering.

17 moskéer kontrolleras av utländska extremister

Regeringen står handfallen inför denna utveckling. Minst 17 moskéer kontrolleras av utländska extremister och svenska muslimer har varnat för denna utveckling länge. Dessutom finns andra stiftelser som tagit emot bidrag från extremister. Bland annat i Örebro, där en stiftelse tagit emot bidrag från den saudiska staten. På stiftelsen i Örebro arbetade Osama Krayem, som 2014 reste till IS och nu står åtalad för inblandning i terrordådet i Bryssel 2016 och misstänks ha varit med och planerat attacken i Paris i november 2015.

Regeringen har gått ut och sagt att den vill kunna stoppa utländska direktinvesteringar i Sverige, som exempelvis ryska eller kinesiska köp av viktig fysisk infrastruktur som hamnar. Samtidigt står den helt handfallen när ideologiska fanatiker pumpar in pengar i religiös propaganda. Kristdemokraterna har länge förordat ett förbud av utländsk finansiering av exempelvis moskéer för att strypa extremismens finansiering.

De frisläppta hälsas som hjältar

I den Qatarfinansierade moskén i Gävle hälsas imamen och hans son som hjältar när de återvänder. På regeringskansliet pågår enligt uppgift arbetet med att undanröja verkställighetshinder. Frågan är vad det spelar för roll när islamisterna ändå kan försvinna spårlöst i stället för att hållas i förvar. Terroröverenskommelsen från 2017 är inte i närhet av att vara genomförd. Extremismen härjar fritt i Sverige. Regeringen bär ansvar för haveriet som innebär att sex radikala islamister går fria.


Av Ebba Busch Thor (KD)

Partiledare

Andreas Carlson (KD)

Rättspolitisk talesperson


Gävle-imamen Abo Raad: ”Diskriminering mot muslimer”

Gävleimamen Abo Raad har pekas ut som central i den svenska jihadistmiljön och sitter sedan i april i förvar hos Migrationsverket.