Vi har blivit vilseledda om handspritens verkan

Petra von Rohr, vd på medtechbolaget Biocool.

Under drygt ett år har svenskarna glatt använt handsprit för att rengöra sina händer. Nu visar kontroller från Kemikalieinspektionen att flera produkter har allvarliga brister och innehåller otillåtna ämnen.

I värsta fall kan man luras att tro att händerna är rena, när de i själva verket fortfarande bär på bakterier och virus, skriver Petra von Rohr, vd på medtechbolaget Biocool.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Miljontals svenskar använder dagligen handsprit och tillverkningen och importen av handdesinfektion har ökat med otroliga 400 procent från 2019 till 2020, visar siffror från Kemikalieinspektionen. Och visst är det bra att svenskarna har tagit till sig rutinen att rengöra sina händer för att hejda framfarten av Covid-19 i samhället.

Vad som är mindre bra är den upptäckt som Kemikalieinspektionen gjort under sina kontroller – att det på den svenska marknaden finns handdesinfektion som helt enkelt inte är bra för våra händer. 

Av de totalt 85 hand- och ytdesinfektionsprodukter som Kemikalieinspektionen kontrollerat bedömde man att nästan var femte (18 procent) hade allvarliga brister. Vissa innehöll otillåtna ämnen som exempelvis metanol och andra hade en för låg halt verksamt ämne för att vara effektiva överhuvudtaget.

Saknas fakta

Vi har under lång tid påtalat brister kring handdesinfektion. Hur ska konsumenten kunna välja en effektiv och skonsam produkt för sin hud när det saknas fakta och relevanta tester och kontroller? I värsta fall kan man luras att tro att händerna är rena, när de i själva verket fortfarande bär på bakterier och virus. Vad många inte vet är att handsprit försämrar hudens förmåga att försvara kroppen mot infektioner samtidigt som det finns alkoholfria alternativ som är mer effektiva samtidigt som de är skonsamma mot både hud och natur.

Ett av problemen är att de tester som leverantörer hänvisar till och som konsumenten litar på, kan göras på olika sätt. Testet ”EN 14476” är en Europastandard för att skydda konsumenten och visar ett desinfektionsmedels effekt på virus. Många produkter på marknaden hävdar att de klarat EN14476 men vad som inte framgår är att testet genomförts på redan rena ytor vilket inte på något sätt garanterar effekt på smutsiga händer. 

Om det står att handspriten är testad enligt norm och standard utgår konsumenten så klart från att det gäller smutsiga händer, som den är avsedd att användas för, och inte redan rena ytor.

Så kan vi inte ha det.

Mycket oroande

Risken är alltså överhängande att vi inte bara går runt och tror att händerna är rena efter användning av handdesinfektion utan att händerna dessutom utsatts för produkter som har allvarliga brister. Det är så klart mycket oroande utifrån vårt personliga välmående men också sett till vårt ansvar att som samhälle skydda oss mot fortsatt spridning av Covid-19.

Vi uppmanar alla svenskar att fortsätta rengöra sina händer för att hålla sig friska men samtidigt se till att använda en desinfektion som har bevisad effekt och som inte innehåller skadliga ämnen.

Under tiden hoppas och tror vi att branschen är redo att ge tydlig information om hur testerna kring handdesinfektion utförts och vad produkterna hjälper mot. 

Något annat är att vilseleda konsumenten och det svenska folket i den fortsatta kampen mot Covid-19, vinterkräksjuka och andra bakterier och virus som hotar vår hälsa.


Av Petra von Rohr

Vd Biocool