Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi borde tala mer om surfskam än flygskam

Vi behöver diskutera vilken teknikanvändning som är av värde för mänskligheten och vilken som är ett rent slöseri, skriver Lars Sörqvist.
Lars Sörqvist är docent vid KTH och professor vid Shanghai university.
Foto: Erik Hagman

Teknikutvecklingen accelererar, med energiförbrukningen som den stora hållbarhetsutmaningen.

Onödigt teknikanvändande bör dras över samma kam som onödigt resande och onödiga transporter, skriver docent Lars Sörqvist.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Häromåret passerade internets energiförbrukning energiåtgången för allt flyg i världen. Internet bedöms i dag nyttja närmare 10 procent av världens elproduktion. Dessutom ökar internets energiförbrukning snabbt, medan flyget utvecklar allt mer bränslesnåla flygplan och siktar på användning av icke-fossila bränslen. 

Nyligen kunde vi läsa i media att de serverhallar som svenska politiker lockat företag som Facebook och Amazon att bygga i Sverige, tillsammans förbrukar energi motsvarande ett halvt kärnkraftverk. Det vi ser nu är dock med stor sannolikhet bara början till en av våra största framtida hållbarhetsutmaningar. 

Energiförbrukningen är inte hållbar

Teknikutvecklingen är accelererande. Datorns kapacitet och hastighet slår ständigt nya rekord. Digitalisering pågår överallt. Saker blir allt mer uppkopplade och överföringshastigheten i näten ökar. Artificiell intelligens (AI) utvecklas snabbt. En utveckling som sällan diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I den mån så sker lyfts tekniken och digitaliseringen mestadels fram som en räddande kraft. 

Jag säger till mina barn att de borde känna surfskam då de lägger massor av tid på att följa, i mitt tycke, meningslösa serier på nätet.

Givetvis skapar tekniken många viktiga värden för oss människor samt nya möjligheter att uppnå en mer hållbar utveckling, men vi bör även beakta att det även finns ett antal olösta hållbarhetsutmaningar som digitaliseringen för med sig. Den största av dessa utgörs av energiförbrukning.

Streaming kräver stor datorkraft

Ju snabbare och kraftfullare datorer vi utvecklar, desto mer energi kommer dessa att förbruka. Ju större mängder data som ska överföras desto mer energi åtgår. Intresset för datorkraft och hastighet förefaller dessutom vara avsevärt större än intresset för att utveckla energieffektiv teknik. 

En mycket energikrävande tillämpning utgörs i dag av streamad media. Behovet av datorkraft, och därmed energi, är stort då vi tittar på film och annan media via nätet. Detta är dock, jämfört med vad som väntar när AI-tekniken framöver på allvar utvecklas, med största säkerhet knappt början av början. 

Enorm elanvändning i Kinas serverhallar

Som professor vid Shanghai University har jag en viss insyn i Kinas utveckling. Ett land som ligger långt fram i utveckling och införande av AI. Intressant är att diskussionerna om denna utvecklings konsekvenser är relativt omfattande i Kina. Många kinesiska kollegor menar att AI är en av Kinas största miljöutmaningar inför framtiden. 

De enorma AI-serverhallar som i dag byggs har i vissa fall en energiförbrukning, avseende en enskild anläggning, som närmar sig Sveriges totala elanvändning. Det finns forskare i Kina som förespår att detta, i en inte allt för avlägsen framtid, kommer att leda till en fördubbling av landets elförbrukning. Vissa talar till och med om en fyrdubbling. 

Vad som oroar mig är att vi knappt tycks vara medvetna om denna utmaning i väst. Än mindre förefaller intresset att debattera detta problem vara. Trots att vi är på väg in i en helt ny digital värld, har hållbarhetsdebatten stannat kvar i den gamla världen och fokuserar ensidigt på tung industri, resor och transporter. 

Detta visar att vi behöver ett mer faktabaserat hållbarhetsarbete. Vi måste lämna tyckandet och de politiska ideologierna bakom oss och i stället fokusera på kunskap, forskning och vetande.

Minska onödigt teknikanvändande

Givetvis ska vi inte bli teknikfientliga. På många sätt är tekniken också grunden för en bra och hållbar framtid. Men precis som inom debatten om resande och transporter behöver vi börja diskutera vilken teknikanvändning som är av värde för mänskligheten och vilken som är ett rent slöseri. 

Onödigt teknikanvändande bör dras över samma kam som onödigt resande och onödiga transporter. Det är därför som jag säger till mina barn att de borde känna surfskam då de lägger massor av tid på att följa, i mitt tycke, meningslösa serier på nätet. 


Av Lars Sörqvist

Docent, Kungliga tekniska högskolan

Professor, Shanghai university