Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi behöver öka
vår invandring

Vart femte nytt företag startas av någon med utländsk bakgrund, och fyra av fem jobb har skapats i små företag med mindre än 50 anställda de senaste 20 åren, skriver Sohrab Fadai.

I Sverige ökar invandringen, framför allt eftersom vi är öppna inför att ge asyl till de som flyr kriget i Syrien. För att få en känsla för hur stor invandringen egentligen är, kan man tänka sig att om vi samlade 100 av Sveriges invånare i ett rum, skulle en av dessa vara en person som flyttat till Sverige senaste året. Huruvida detta är att betrakta som massinvandring är upp till dig som läser att avgöra. Jag tycker inte det, skriver Sohrab Fadai.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige ligger före många andra länder i synen på migration. Vi ligger högt i attitydmätningar både vad gäller mottagande av flyktingar och invandring överhuvudtaget. Det syns i exempelvis Europabarometern där vi jämfört med andra EU- länder är mer positiva till invandring.

I debatten jämförs vi också på andra sätt med andra EU-länder, inte minst för att vi har högre invandring än de flesta andra länder. Det stämmer, men som jag ser det har vi i Sverige för lite invandring, och våra europeiska grannar ännu mindre.

Flera partiers politiker dividerar om huruvida Sverige tål så mycket invandring som vi har. Jag menar att det är dags att vända på det och fråga: Tål Sverige så här lite invandring?

SCB:s statistik över befolkningsutvecklingen visar hur allvarlig situationen är. Det är invandringen som står för befolkningstillväxten i landet som helhet och i nästan alla län. Bara Stockholms och Hallands län hade ökat sin befolkning utan invandring.

Bland kommunerna som ökade sin folkmängd 2014 hade 170 av dessa inte gjort det utan invandring. Det som händer med mindre invandring är att vi blir färre och går mot en snabbare åldrande befolkning.

Blir vi färre mellan 20-64, som är den ålder då vi arbetar som mest, så kommer det leda till att försörjningsbördan ökar, det vill säga att färre måste försörja fler. Omvänt gäller förstås att vi med mer invandring, får fler i arbetsför ålder under längre perioder.

Lyckligtvis är det inte bara jag som uppmärksammat behovet av en ökad invandring. Arbetsförmedlingen släppte nyligen en uppmärksammad rapport där de konstaterar behovet av en hög invandring för att klara välfärden. Framtidsministern Kristina Persson (S) har i dagarna uttalat sig i Expressen om hur den invandring vi haft bidragit till att vi inte går mot en lika hög försörjningsbörda som vi trodde för 20 år sedan. Även förra statsministern Fredrik Reinfeldt påpekade förra veckan i Dagens Industri vikten av en hög invandring, där han jämför Sverige med andra länder i Europa som är "väldigt oroade för att de har åldrande befolkning och närmast arbetskraftsbrist och undrar hur välfärdsekvationen ska gå ihop."

Det är inte bara på nationell nivå frågan uppmärksammas. De 73 kommuner som år 2012 hade en invandring som låg på det svenska genomsnittet eller högre, blev 120 kommuner 2014. Det är en mycket god nyhet för Sverige i stort, att fler kommuner går en mer positiv demografisk utveckling till mötes. Fler kommuner är därmed också delaktiga i att introducera nya invånare till vårt land. Integrationen mår inte bra om en minoritet av Sveriges kommuner ska ta ansvar för att på kort tid lösa bostäder och skolplatser.

Om fler är med så kan vi skapa en bättre integration och se till att vi inte missar möjligheterna som migrationen ger, vilket gynnar alla.

Fyra av fem jobb har skapats i små företag med mindre än 50 anställda de senaste 20 åren, samtidigt visar statistik från Tillväxtanalys att vart femte nytt företag startas av någon med utländsk bakgrund. Förutom att migrationen kan hjälpa oss att bibehålla en god demografisk utveckling finns också andra långsiktiga fördelar med en högre migration, som den innovationskraft och de jobbskapare den för med sig.

Men viktigast av allt: Av de 127 000 människor som flyttade till Sverige från andra länder förra året, var bara dryga 32 000 flyktingar. FN:s flyktingkommissariat beräknade i juni förra året att 51,2 miljoner människor då var på flykt. Det innebär att de som vi gav skydd förra året utgör lite mer än en halv promille av alla flyktingar i världen. Och tre promille av vår egen befolkning. De mellanmänskliga och humana skälen till en ökad migration, borde räcka: att välkomna människor som vill leva och bygga sig en framtid här. Men för den med en annan syn på medmänsklighet, finns det också en hel del att fundera på.

Jag säger att jag ser det så här, utifrån de fakta jag känner till. Jag hoppas att fler vill resonera, och uppmuntrar alla runt middags- och fikabord, medialt och politiskt, att börja prata om invandringen utifrån en ny frågeställning – tål Sverige verkligen så här lite invandring?

 

Sohrab Fadai

Analytiker på Miklo, som hjälper myndigheter, kommuner och försäkringsbolag att lyckas i miljonprogrammen

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!