Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi behöver en färdplan mot Nato-medlemskap

Karin Enström (M) Foto: Alexander Donka / ALEXANDER DONKA EXPRESSEN
Hans Wallmark (M) Foto: Lasse Svensson
Foto: Zurab Kurtsikidze / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Sverige behöver stärka sin försvarsförmåga och skapa säkerhet tillsammans med andra. En alltmer osäker värld kräver mer samarbete, inte mindre, skriver Karin Enström och Hans Wallmark (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I den utredning ambassadör Krister Bringéus nu lämnar in till regeringen konstateras att västs förmåga att avskräcka Ryssland från en konflikt i Östersjön sannolikt ökar med Sverige i Nato.

Samtidigt bedöms Sverige vara beroende av hjälp utifrån. Detta stärker våra argument om att Sverige behöver bygga både stärkt försvarsförmåga och säkerhet tillsammans med andra. För detta behövs en färdplan mot Nato-medlemskap.

Nu måste även regeringen visa öppenhet för fakta och verklighet i Natofrågan. Vi har inte råd med låsningar i en tid av oro och osäkerhet.

Det råder i dag ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge, konstaterar Bringéus, i Europa där konfrontationslinjen mellan Ryssland och Nato förskjutits till Östersjöregionen. Regeringen har ett ansvar för Sveriges säkerhet. I det ansvaret ingår att på allvar överväga ett svenskt Nato-medlemskap. Bringéus utredning kan nu utgöra grunden för en seriös och öppen svensk debatt baserad på fakta och inte traditioner.

 

LÄS MER: Utan medlemskap har Nato ingen skyldighet

 

Omvärldsläget är osäkert och Nato nödvändigt. Trots stora utmaningar har organisationen visat att den svarat upp när Rysslands använt våld för att flytta gränser i östra Europa.

 Nato är grundfundamentet på vilket den europeiska säkerhetsstrukturen vilar. Ytterst är det endast detta samarbete som har förmågan att säkra de europeiska ländernas territoriella integritet.

Ett medlemskap är fortsatt det bästa alternativet för att stärka Sveriges och närområdets säkerhet. Först och främst skulle vårt land omfattas av Natos försvarsgarantier i artikel 5 vilken innebär att staterna ser en attack på en medlem som en attack på alla. Detta skulle avsevärt höja tröskeln för ett angrepp mot Sverige. Dessutom skulle vi, vid ett svenskt inträde, också få ett verkligt inflytande i den organisation som Europa är beroende av och som Sverige sedan mer än 20 år har ett djupt samarbete med.

Dessutom skulle ett svenskt medlemskap innebära en ökad tydlighet gentemot våra grannländer i närområdet. Sverige skulle därmed medverka till ökad säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen och minska risken för konflikt och konfrontation.

I nuläget menar Bringéus att det råder en osäkerhet kring det gemensamma uppträdandet vid en militär kris. På grund av de solidaritetsförklaringar Sverige redan har utfäst riskerar vi att dras in i konflikter i vårt närområde men så länge vårt land bara samarbetar med men inte är medlem i Nato får vi inga garantier för hjälp med vårt försvar.

 

LÄS MER: Sveriges alliansfrihet ligger fast

 

Utredaren fastslår också att Nato inte är en genväg för svenskt försvar. Vi måste således fortsätta satsa på att stärka vår egen försvarsförmåga samtidigt som vi ser över våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

Det är en väl genomarbetad utredning. Många intressanta fakta om Nato som lyfts fram kräver fördjupning. Detta bör nu ske på flera olika sätt: för det första bör det ske tillsammans med Finland exempelvis genom en gemensam parlamentarisk Nato-kommission.

För det andra bör utredningen gå ut brett på remiss. Slutligen bör också nästa försvarsberedning behandla utredningen. Det är illa att regeringen drar på att kalla in försvarsberedningen trots att säkerhetsläget försämrats. Regeringen måste nu ta ansvar för Sveriges säkerhet och på allvar överväga ett svenskt Nato-medlemskap. Det går inte längre att blunda för att fakta nu ligger på bordet.

Sverige behöver både stärkt försvarsförmåga och skapa säkerhet tillsammans med andra. Vi ser därför behovet av medlemskap och vill att Bringéus utredning blir startskottet till en fördjupad debatt om det nödvändiga i en färdplan mot Nato.

Det vore ett naturligt nästa steg i svensk säkerhetspolitik. En alltmer osäker värld kräver mer samarbete, inte mindre.

 

Karin Enström (M)

Utrikespolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)

Försvarspolitisk talesperson

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!