Vi behöver basinkomst – inte flummig tillväxtpolitik

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Varför vill Moderaterna tvinga in alla i lönearbeten? skriver Rebecka Le Moine (MP) i en slutreplik om basinkomst. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Josefin Malmqvist (M) motsätter sig basinkomst på ett sätt som visar att vi har väldigt olika visioner och idéer om vägen framåt. Moderaterna verkar tro att samhällets problem går att lösa med hårdare tag, mer kontroll, och genom att tvinga in alla i lönearbeten. De är till och med villiga att hitta på jobb från politiskt håll. 

Hur detta är möjligt samtidigt som det råder en global pandemi har de inget svar på. Eller så värderar Moderaterna vissa inkomster och arbeten högre, till exempel de som kan sitta hemma helt isolerade och tjänar pengar på att flytta pengar. 

Josefin Malmqvist (M).
Foto: Gustaf Elias

Basinkomst har testats runtom i världen, och frågan är hetare än någonsin nu under pandemin. Många länder, inklusive Sverige, tillämpar principen i biståndet eftersom det visat sig effektivt med villkorslöst kontantstöd direkt till individer. FN har uppmanat länder att dela ut basinkomst till 2,7 miljarder människor som är extra utsatta under pandemin. 

Depression minskade och arbetet ökade

Vad gäller exemplet i Finland, så gav det positiva resultat. Tilliten till samhället ökade, och den upplevda känslan av depression minskade med 31 procent hos de som fick basinkomst jämfört med de i kontrollgruppen. Andra året kunde effekter ses där de som ingick i basinkomstgruppen arbetade i genomsnitt sex dagar mer än kontrollgruppen.

Med en grundtrygghet frigörs kraft och kreativitet. Människor försätts inte i negativa fattigdomsspiraler. Basinkomst frigör även personer från destruktiva relationer, vilket är ett stort bidrag till jämställdheten. Men Moderaterna stirrar sig blinda på lönearbetet, med metoderna politisk piska för de som inget har, och skattesänkningar för de som redan har. Något som i realiteten inte är hållbart samtidigt som vi välkomnar automatisering. 

Deras flummiga politik om oekonomisk tillväxt och att ”skapa jobb”, borde förpassas långt ner i riksdagens djupaste arkivskåp.


Av Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot (MP)