Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi är inte på plats i lägret för att protestera

Vi är inte på plats i EU-migranternas läger för att protestera, utan för att vara ögon och öron för den enskilda människan. Detta tycks ha misstolkats, skriver Anders Ekhem, kyrkoherde vid Svenska kyrkan Malmö. Foto: Svenska kyrkan.
Lägret i Malmö ska vara nedrivet på söndag. Foto: Drago Prvulovic / Tt

Vi är inte på plats i EU-migranternas läger för att protestera, utan för att vara ögon och öron för den enskilda människan. Detta tycks ha misstolkats, skriver Anders Ekhem, kyrkoherde vid Svenska kyrkan Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Svenska kyrkan Malmö bär visionen om en värld i fred. Uppdraget är att tjäna Guds rike genom att vara med och skapa fredens möjlighet i Malmö.

Denna fred måste ständigt sås, i varje relation och i varje sammanhang. Därför ska kyrkans folk leva freden, välja freden, våga freden och se fredens möjligheter i den andre.

Öppna och tillgängliga kyrkorum bjuder in till försoningens och fredens plats. På väg in i dessa rum passeras vapenhuset där krigets, stridens och oförsonlighetens vapen läggs ner.

Men det är också kyrkans uppdrag att värna och forma dessa rum utanför kyrkorummet. I samhället, på gator och torg, var än människor lever och rör sig.

 

I samband med demonstrationerna på Limhamns torg i augusti 2014 öppnades Limhamns församlingshus. Där firades gudstjänst, det fanns tillgång till vatten och toaletter och ute på torget rörde sig präster och diakoner.

Allt för att mitt i allt som skedde värna och forma ett rum och en närvaro av fred. Både poliser och demonstranter kom in i församlingshuset, lånade toaletter, drack vatten och blev sedda som människor.

Efter händelsen fanns kyrkan med i samtalet mellan demonstranter och polisen. Inte för att ta ställning utan för att bidra till en plats för försoning och fördjupad förståelse.

Inför den planerade insatsen på Industrigatan i Malmö och det läger som funnits där under lång tid skrev jag ett brev till polismästaren Stefan Sinteus.

I det stod det att polisen har ett särskilt uppdrag att värna de demokratiska fri- och rättigheterna. Därför är det avgörande för Svenska kyrkan att uttrycka ett förtroende för polisen i Malmö.

Utifrån detta förtroende ville jag också informera polisen om att jag skulle uppmuntra präster och diakoner att vara närvarande vid den kommande insatsen och förklarade att det inte var för att protestera, utan för att vara ögon och öron för den enskilda människan och hur hon behandlas. Det kan då handla om både EU-migranter och poliser.

 

Min kontakt mottogs positivt av polismästare Sinteus. Jag samtalade med den polis som är ansvarig för insatsen, som ser positivt på att det vid sådana här situationer finns människor närvarande som kan observera utan att ta ställning eller ingripa. Samma positiva reaktioner har också inkommit från kommunen och inte minst miljöförvaltningen som bad om ett samtal med mig, där vi tillsammans kunde konstatera värdet av kyrkans närvaro.

Ingen, vare sig polis eller kommun, har uppfattat att detta handlar om ett misstroende mot polisen eller de myndigheter som har ett ansvar i denna oerhört komplicerade situation.

Det är därför sorgligt när det i stället är präster som väljer att misstolka syftet med detta initiativ genom att på debattsidor i Kristen Opinion och Expressen mena att kyrkan sprider misstro mot polisen. Det verkar inte som debattören har läst mitt brev till polismästaren utan gör en egen tolkning.

Det är sorgligt när de som säger sig företräda kyrkan sprider ofredens och oförsonlighetens tolkningar. Det är glädjande att se i mina kontakter med både polis och kommun, att vi är många som i kyrkan och samhället vill verka för freden i Malmö.

 

Anders Ekhem

Kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö